Voor wie?

Voor wie is de financiële hulp bedoeld?

De eenmalige financiële bijdrage is bedoeld voor Rhedense inwoners die in acute (financiële) nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of enige andere regeling vanuit de gemeente of het Rijk. Voor mensen die net buiten de gemeente wonen, kan een uitzondering worden gemaakt. Neem daarvoor contact op met ons bureau.

Wie kan aanvragen?

Alleen professionele hulpverleners kunnen, met goedkeuring van hun leidinggevende, voor mensen die in Rheden wonen een aanvraag indienen.

Waarvoor kunt u aanvragen?

We geven hulp in de vorm van een éénmalige gift. De professionele hulpverlener kan een aanvraag doen voor verschillende zaken. Een éénmalige bijdrage voor bijvoorbeeld:

  • woninginrichting;
  • huishoudelijke apparatuur;
  • kleding;
  • levensonderhoud (éénmalig, dus niet structureel);
  • medische kosten;
  • kosten voor studie of school;
  • aanvragen identiteitsbewijs.

Voorbeelden van aanvragen

Op deze pagina worden voorbeelden van aanvragen bij SUN beschreven.

Eénmalige gift

De gift is in principe éénmalig. Dat betekent dat we geen regelmatig terugkerende kosten vergoeden, zoals voor bijvoorbeeld levensonderhoud, huisvesting of vervoer. Uitzonderingen zijn mogelijk. Neem daarvoor contact op met ons bureau voor overleg.

Beoordeling van aanvragen

Bij aanvragen die worden ingediend bij SUN Rheden wordt gekeken of alle andere opties zijn bekeken en afgewezen. En of er gebruik gemaakt is van voorliggende voorzieningen. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van verschillende regelingen. Bekijk de informatie op de website van de gemeente Rheden over het Minimabeleid.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Indien u er niet uitkomt, kunt u de aanvraag eerst per mail aan ons voorleggen. Of u kunt ons ook altijd bellen voor overleg. U legt dan contact met onze bureaucoördinator – in principe - van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Buiten die uren krijgt u meestal een antwoordapparaat en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.