okt
03

Honderdste aanvraag vóór 1 oktober bereikt

SUN Rheden heeft vóór 1 oktober de honderdste aanvraag ontvangen. Deze mijlpaal is vroeger bereikt in vergelijking met vorig jaar. Wat dit betekent voor de 140 aanvraag, die in totaal zijn begroot en gebudgetteerd, is nu nog niet te zeggen. Het bestuur beoordeelt iedere aanvraag op nood en urgentie. Daarom kunnen aanvragen alleen door (professionele) hulpverleners worden ingediend.

apr
26

Vernieuwd aanvraagformulier

Als u al eerder een aanvraag bij SUN Rheden hebt gedaan, zult u merken dat het formulier iets anders is ingedeeld. Dat heeft te maken met het nieuwe administratiesysteem, waarin alle gegevens veilig worden opgeslagen. Let even op of u alle verplichte velden hebt ingevuld. Bij vragen kunt u bellen.

apr
13

De Sociale Vraagbaak van de gemeenten Rheden en Rozendaal helpt u op weg

Heeft u moeite met boodschappen doen? Zoekt u hulp voor uw kind dat wordt gepest? Of wilt u eens iets doen voor de buurt? De Sociale Vraagbaak van de gemeenten Rheden en Rozendaal helpt u op weg. De Sociale Vraagbaak legt uit hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in Rheden en Rozendaal geregeld zijn en wijst u de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in de buurt. 

Sinds dinsdag 2 april 2019 is de vernieuwde website www.socialevraagbaak.nl in de lucht. 

De website is een initiatief van de gemeente Rheden, de gemeente Rozendaal en webspecialist "Elkander". Naast algemene informatie staat de website vol met lokale informatie, speciaal voor inwoners van onze gemeenten. Een groot aantal organisaties in om en de gemeenten Rozendaal en Rheden stelde informatie beschikbaar. Deze is verwerkt in de website en wordt regelmatig bijgewerkt. 

De vernieuwde Sociale Vraagbaak is eenvoudig te gebruiken op alle digitale apparaten. 

U vindt er informatie door een zoekterm in te typen in de zoekbalk, of door op een van de tien hoofdonderwerpen te klikken. Of vind direct organisaties en hulpaanbod in de buurt, via de interactieve kaart! 

Neem een van de komende dagen eens een kijkje op deze sociale kaart. Ik vind het als wethouder Sociaal domein een aanwinst voor onze gemeente! 

mrt
20

SUN Rheden presenteert zich aan de gemeenteraad

Op 19 maart was SUN Rheden uitgenodigd om zich te presenteren. Ook de pers was aanwezig. Zie hier de link naar het artikel 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2402413/Veel-aanvragen-financiele-noodhulp-Rheden

dec
31

2018 afgesloten

Vandaag sluiten we het jaar af met onze 140ste aanvraag van dit jaar. Bijna 20% meer aanvragen dan we hebben verwacht. Het geeft een dubbel gevoel: enerzijds fantastisch dat we zoveel mensen hebben kunnen helpen via de hulpverleners. Aan de andere kant is het triest dat een noodhulpbureau als de onze zo nodig blijkt te zijn.

In het eerste kwartaal van 2019 zullen we ons jaarverslag publiceren waarin ook precies beschreven hoeveel aanvragen er zijn toegekend, doorverwezen of afgewezen. We wensen allen met wie we hebben mogen samenwerken in het afgelopen jaar veel gezondheid en een succesvol 2019.

Ook onze wens is dubbel: we hopen de goede samenwerking te mogen continueren.

Dagelijks Bestuur Stichting Urgente Noden Rheden e.o.

dec
03

SUN Rheden e.o. ontvangt check van Coöp

De Stichting Urgente Noden Rheden e.o. (SUN) heeft vrijdagmiddag 30 november een cheque van € 756,40 ontvangen van de Coöp supermarkt aan het Churchillplein in Velp. Het bedrag is het resultaat van een statiegeldactie in het derde kwartaal van dit jaar. Het totaal door klanten gedoneerde bedrag is door Coöp verdubbeld. De cheque is door bedrijfsleider Michel Rietman overhandigd aan het bestuur van SUN Rheden e.o. Hij benadrukte dat de actie voor SUN de hoogste opbrengst tot nu toe in 2018 is.

SUN Rheden helpt inwoners van de gemeente Rheden en omstreken die, ondanks alle goede voorzieningen van onze welvaartsmaatschappij, in een uitzichtloze financiële situatie zijn geraakt. Aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen biedt SUN Rheden hulp bij acute (financiële) nood. SUN helpt als andere loketten gesloten blijven. Een gift van SUN fungeert als een vangnet of springplank, biedt mensen waardigheid, perspectief, een doorbraak of nieuwe kansen. Daarmee wordt bespaard op escalatie en maatschappelijke kosten.

SUN Rheden behandelt alleen aanvragen die worden gedaan door professionele hulpverleners en werkt landelijk samen in een netwerk van noodhulpbureaus. In SUN Rheden werken de gemeente Rheden, donateurs, particuliere fondsen, kerken en dienstverleningsorganisaties samen. Noodhulp is een aanvulling op de bestaande sociale structuur van de gemeente.

Alle ontvangen bijdragen van diverse fondsen komen 100% ten goede aan inwoners van de gemeente Rheden e.o. en worden uitbetaald in de vorm van eenmalige giften. De (werk)kosten die het Bureau van SUN maakt, worden door de gemeente Rheden gedragen. Er is ook een nauwe samenwerking tussen de gemeente en SUN om inwoners optimaal van dienst te kunnen zijn in noodsituaties. Binnen 24 uur nadat een complete aanvraag bij het Bureau binnenkomt, wordt een besluit genomen over de toekenning en hoogte van de gift die SUN doet.

Het geld dat Coöp heeft geschonken wordt door SUN gecombineerd met een gift van Open Coffee Velp/Rheden die maandelijks een vrij toegankelijke en laagdrempelige netwerkbijeenkomst houdt. Zowel kleine als grote ondernemers (en mensen die plannen hebben om ondernemer te worden) uit Velp, Rheden en nabije omgeving zijn er van harte welkom. Om die reden worden deze twee bijzondere giften samengevoegd om daarmee een lokale ondernemer die het zwaar heeft, een extra steuntje in de rug te geven. Want SUN verstrekt ook giften aan ondernemers (ZZP’ers en andere kleine ondernemers) die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. 

Tot 1 december heeft SUN in 2018 in totaal 126 aanvragen afgehandeld. De aanvragen komen van een grote diversiteit aan (professionele) hulpverleners en de meeste giften worden gedaan in de vorm van leefgeldbonnen van een supermarkt, woninginrichting en huishoudelijke apparatuur.

nov
26

SUN Rheden e.o. gaat door

Het bestuur is blij met de toezegging van de Gemeente Rheden voor het komend jaar. Dankzij deze toezegging van € 20.000,-- voor de werkkosten kan Stichting Urgente Noden Rheden e.o. ook in 2019 weer minimaal 120 personen een steuntje in de rug bieden. “Een gift fungeert als vangnet of springplank, biedt mensen waardigheid, perspectief of een doorbraak of nieuwe kansen, voorkomt escalatie en maatschappelijke kosten”.

okt
12

We zijn al voorbij de 100 aanvragen

Op 10 oktober kwam de honderdste aanvraag voor noodhulp binnen bij SUN Rheden. Voor het hele jaar zijn 120 aanvragen begroot. Het lijkt erop dat we deze begroting gaan overschrijden, zeker als de aanvragen in het huidige tempo door blijven gaan. In ieder geval blijkt noodhulp, zoals SUN Rheden dat kan bieden, van belang. Steeds meer hulpverleners weten SUN Rheden te vinden en maken gebruik van onze hulp om hun cliënten een stap verder te helpen.

jul
26

Ruim 50 aanvragen in eerste helft 2018

Ook het 1e halfjaar van het jaar 2018 bewijst weer dat er nog steeds veel urgente nood bestaat onder de inwoners van de Gemeente Rheden.

Er zijn ruim 50 aanvragen voor hulp ingediend en hieraan is een bedrag van € 15.300,-- uitgegeven. Dankzij de bijdrage van lokale en landelijke fondsen is Sun Rheden in de gelegenheid dit te realiseren.

De vijf grootste aanvragers zijn: RIBW (10),Gemeente Rheden (9),  Humanitas (6), Rijnstad (5) en Faith Budgetbeheer & Bewindvoering (5).

Evenals in 2017 bestaat de top 3 van giften uit: Woninginrichting, Huishoudelijke apparatuur en leefgeld (boodschappen bonnen).

De samenstelling van de cliënten is 31 vrouwen en 24 mannen.

Meer dan de helft van de mensen die zijn geholpen, komt uit de leeftijdscategorie van 30 tot 50 jaar.

De Gemeente Rheden steunt Sun Rheden met een bijdrage in de bureaukosten, zodat alle bijdragen van fondsen volledig ten goede komen aan de cliënten in de vorm van giften.

jul
16

Statiegeldactie bij Coöp voor SUN Rheden e.o.

De Coöp supermarkt aan het Churchillplein in Velp, ondersteunt SUN Rheden met de opbrengst van statiegeld dat mensen doneren bij de flessenautomaat. Klanten die flessen terugbrengen kunnen op het display van de machine de keus maken of zij het statiegeld zelf willen behouden of schenken aan SUN Rheden.

De actie is begin juli gestart en loopt het hele derde kwartaal 2018. Eerdere statiegeld donatie-acties van Coöp hebben vele honderden euro’s opgeleverd voor maatschappelijke organisaties. Het idee voor de actie komt voort uit intensieve contacten die SUN Rheden e.o. onderhoudt met de supermarkt waar het gaat om giften voor levensonderhoud.

jun
04

Aanvragen april en juni

Onder de kop Jaarverslagen en beleidsplan vindt u een link naar de casussen, die al behandeld zijn. Dit geeft overzicht en inzicht in de situaties waarin SUN Rheden heeft geholpen. Het blijft wel altijd maatwerk, dus wordt per aanvraag bekeken in hoeverre er nood is en hoe de hulp in het voorliggende geval ook echt vooruit helpt. Het is aan de hulpverlener om de nood goed te onderbouwen.

apr
16

Financieel jongerencoach in Rheden

In Rheden is per 1 januari 2018 een financieel jongerencoach aangesteld voor het project “jongeren uit de schuld”. Incassobureaus handelen in het belang van de opdrachtgever en niet in dat van de schuldenaar. Jongeren die te maken krijgen met oplopende incasso’s komen hier lastig uit en dit ontneemt hen de kans om een goede start te maken. Aan de schuldeisers van een jongere (18-27 jaar) wordt een aflossingsvoorstel gedaan in ruil voor kwijtschelding van het grootste gedeelte van de schuld. De restschuld wordt door de gemeente overgenomen. De jongere betaalt deze restschuld terug door te investeren in zijn of haar toekomst. Dat kan bijvoorbeeld door een opleiding te volgen of te gaan werken, in combinatie met vrijwilligerswerk. Hiermee krijgt een jongere met schulden een saneringskrediet. De jongere betaalt deze restschuld terug door te investeren in zijn of haar toekomst, bijvoorbeeld door een opleiding te volgen in combinatie met vrijwilligerswerk.

mrt
05

Jaarverslag 2017 goedgekeurd

Het algemeen bestuur keurde vandaag het jaarverslag 2017 goed. Het jaarverslag is toegevoegd aan de website.

mrt
05

Nieuwe penningmeester

Vandaag is het algemeen bestuur akkoord gegaan met de benoeming van een nieuwe penningmeester. De gecombineerde taak secretaris/penningmeester bleek te belastend. Het bestuur is blij met André van der Horst, die als penningmeester is aangesteld. Anne-Marie Kranendonk draagt deze taak over en gaat als secretaris verder.

okt
25

Aanvragen 2017 boven verwachting

Het aantal aanvragen dat door hulpverleners is gedaan tot 25 oktober overschrijdt het verwachte aantal aanzienlijk. In totaal zijn er inmiddels 56 aanvragen ingediend, waarvan het overgrote deel binnen 48 uur is afgehandeld. SUN Rheden heeft in totaal een bedrag van bijna € 20.000 aan noodhulp verstrekt.

In de maanden dat SUN actief is in Rheden en omstreken zijn er gemiddeld 10 aanvragen per maand gedaan. Slechts enkele aanvragen zijn afgewezen om diverse redenen. 

Zowel voor hulpverleners als voor SUN blijkt het een interessant leerproces om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Het gaat om noodhulp en daarom gaat het altijd om zaken die niet langer uitstel dulden; maar het DB van SUN wil dat wel doen op basis van realistisch inzicht in de financiële situatie van de betreffende cliënt. In sommige gevallen blijkt het moeilijk om alle vragen in het aanvraagformulier volledig te beantwoorden; vaak omdat meer onderzoek van de kant van de hulpverlener noodzakelijk is.

Samen met de hulpverlener wordt dan gezocht naar een balans die er voor zorgt dat er op basis van inzichtelijke gegevens adequaat kan worden gereageerd. 

Op deze website treft u onder het kopje “voor wie” een overzicht van de behandelde casussen aan.

aug
21

25ste aanvraag SUN Rheden

Op 23 februari van dit jaar is SUN Rheden e.o. opgericht; in mei is het noodhulpbureau echt operationeel. Sinds dat moment zijn er inmiddels al meer dan 25 aanvragen voor noodhulp ontvangen en beoordeeld.


Aanvragers zijn in alle gevallen professionele hulpverleners die voor hun cliënt noodhulp aanvragen. Over het merendeel van de casussen is binnen 24 uur - en zeker binnen 48 uur waar nodig - een beslissing genomen.


Door gebruikmaking van het digitale aanvraagformulier op deze website, weten professionals die een aanvraag indienen vooraf welke informatie SUN nodig heeft om snel en adequaat te kunnen beoordelen. Om een indruk te geven van de binnengekomen aanvragen, treft u hier een samenvatting van behandelde aanvragen. Het betreft een grote diversiteit aan verzoeken, variërend van leefgeld voor een beperkte periode, tot witgoed, huisraad en tandartskosten.

Alleen aanvragen die compleet zijn worden beoordeeld; Bureaucoördinator Joke van Galen neemt bij onduidelijkheden of aanvullende vragen vrijwel altijd contact op met de hulpverlener. Voor wie hulpverleners kunnen aanvragen vindt u hier.

jun
19

SUN Rheden ANBI status

SUN Rheden e.o. heeft op 13 juni van de Belastingdienst de ANBI status ontvangen. Als een stichting een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, kunnen donateurs aan ANBI’s hun gift meetellen voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum.
Nalatenschappen aan ANBI’s zijn vrijgesteld van successierecht. Vaak zien donateurs een ANBI-registratie als een vertrouwenwekkend soort van waarborg. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan een ANBI. Voor meer informatie: ANBI status
mei
19

Haarlems Fonds Urgente Noden vult gaten in regels op

Fonds bestaat 10 jaar

mei
10

Uit de media

'Minder uitgegeven aan bijzondere bijstand' 

Artikel in Binnenlands Bestuur

mei
02

Website gelanceerd

De website van Stichting Urgente Noden Rheden is vandaag gelanceerd!