mrt
03

Nieuwe procedure Gelrepas

Nieuwe verkorte procedure voor het aanvragen voor inwoners met een Gelrepas.

SUN Rheden e.o. heeft besloten de procedure voor het aanvragen van inwoners met een Gelrepas sterk te vereenvoudigen. Op het  Aanvraagformulier kan de hulpverlener aangeven dat de cliënt beschikt over een Gelrepas en vult het nummer van de pas in. In dat geval hoeven er geen gegevens over inkomen en uitgaven te worden ingevuld. De aanvraag wordt uitsluitend en behandeling genomen als deze is gedaan door een ambtenaar van de gemeente Rheden en/of een hulpverlener. 

 

mrt
02

Extra budget Vluchtelingen

 

Extra budget vluchtelingen


Er is de komende periode extra budget beschikbaar voor noodhulp aan vluchtelingen. Hulp- en dienstverleners kunnen aanvragen bij ons doen.
Oekraïense ontheemden, statushouders en asielzoekers
Aanvragen kunnen worden gedaan door hulp-/dienstverleners voor alle vluchtelingen die in ons werkgebied verblijven. Het gaat dan zowel om Oekraïense ontheemden (gevluchte personen binnen de eigen regio, namelijk Europa), statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) als asielzoekers (vluchtelingen die een aanvraag of hoger beroep hebben ingediend voor een verblijfsvergunning).


Urgentie en perspectief.

Bij toekenning van de noodhulp kijken we naar hoe urgent de nood is, maar ook of de gift perspectief biedt. We vatten de term 'urgent' hierbij ruimhartig op: het kan naast urgente noodhulp ook gaan om ondersteuning die een bijdrage levert aan een zinvol verblijf, participatie, werk, toekomst, welbevinden en een menswaardig bestaan.


Indienen via website


Hulp- of dienstverleners kunnen aanvragen indienen via onze website middels het aanvraagformulier. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via onze bureaucoordinator.

Samenwerking met SUN Nederland


Het extra budget voor vluchtelingen is via SUN Nederland door een landelijk fonds ter beschikking gesteld. SUN Nederland is de ontwikkelorganisatie van SUN-noodhulpbureaus.

 

sep
21

Extra energietoeslag van €500,- voor huishoudens met laag inkomen (Rheden)

Huishoudens met een laag inkomen hebben kortgeleden een eenmalige toeslag van €800,- ontvangen. Doordat de energieprijzen nog altijd erg hoog zijn, komt er een aanvullende toeslag van nog eens €500,-. Alle inwoners die de eerdere €800,- hebben ontvangen, krijgen de extra toeslag automatisch op hun rekening. Er hoeft geen extra aanvraag gedaan te worden. Inwoners die de toeslag hebben aangevraagd en nog niet hebben ontvangen krijgen bij toekenning de € 1300,- uitbetaald.

Aanvragen

De gemeente nodigt inwoners die nog geen aanvraag gedaan hebben uit om dit alsnog te doen. Vooral veel ouderen hebben zich vermoedelijk nog niet gemeld. Twijfelt u of u in aanmerking komt of heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Kijk op: www.rheden.nl/energietoeslag. De Formulierenhulp van Humanitas  of de sociaal raadsvrouw van Incluzio kunnen inwoners helpen tijdens inloopspreekuren met het aanvragen van de toeslag.

Bron: persbericht Gemeente Rheden

mei
18

Geslaagde bijeenkomst over "nieuwe armoede"

Dinsdagmiddag 17 mei kwamen ruim 50 geïnteresseerde en betrokken mensen bij elkaar op de door Sun Rheden e.o. georganiseerde symposium. Voor het eerst spraken (ervarings-)deskundigen in de openbaarheid over het onderwerp 'nieuwe armoede', dat tot veel schaamte leidt.
Een van de sprekers was lector Roeland van Geuns van Hogeschool Amsterdam. Hij denkt dat de bestaanszekerheid van vele Nederlanders met een inkomen tot ruim modaal, op het spel staat. 272.000 kinderen leven in armoede en dat zijn zeker niet alleen kinderen van mensen met een Bijstandsuitkering.
Verder sprak Marc Mulder van Movisie. Hij kwam als ondernemer in een faillissement terecht en heeft zich weer omhoog moeten worstelen. Hij viel in een zwart gat en kreeg nauwelijks hulp.
Gea HofstedeTenslotte sprak wethouder Gea Hofstede van de Gemeente Rheden over de moeilijke positie waarin de gemeente zich bevindt waar het gaat om mensen die meer dan 120% van het minimuminkomen verdienen. Gemeenten mogen geen inkomenspolitiek bedrijven. Door de enorm stijgende lasten en het feit dat er voor deze mensen geen ondersteunende regelingen zijn, komen er steeds vaker signalen dat zij in grote problemen dreigen te komen. En de gemeenten kunnen daar niet ingrijpen.
De deelnemers, van hulpverleners tot besturen van fondsen, zoals SUN, deelden hun vragen en ervaringen, en gingen met stof tot nadenken weer huiswaarts.

mei
04

SUN Rheden jubileert

SUN Rheden bestaat dit voorjaar vijf jaar. Op 17 mei a.s. organiseert de stichting een symposium met als thema "de Nieuwe Armoede". Naast de aandacht die er - vanuit de overheid - is voor mensen met een laag inkomen in een bijstandsuitkering, maakt SUN Rheden zich óók zorgen over de groeiende armoede onder de werkenden. Zij kunnen vaak geen beroep doen op toeslagen en hebben onder de streep vaak zeer weinig te besteden. Sprekers zijn: de heer Eduard Mesritz, voorzitter SUN Rheden e.o., de heer Roeland van Geuns, lector Schulden en Armoede Hogeschool Amsterdam, de heer Marc Mulder, ervaringsdeskundige armoede en schulden bij Movisie en Moedige Dialoog, en mevrouw Gea Hofstede, wethouder Gemeente Rheden. De inschrijving voor het symposium is inmiddels gesloten.

feb
16

Gratis corona zelftests voor mensen met een smalle beurs

De gemeente Rheden maakt op haar website bekend waar gratis zelftesten op te halen zijn. Zie het nieuwsitem op de gemeentesite.

jul
15

Gemeente Rheden scheldt schulden gedupeerden toeslagenaffaire kwijt

Gemeente Rheden wacht niet op nieuwe wetgeving en gaat direct over tot kwijtschelding van een aantal schulden van gedupeerden van de toeslagenaffaire. De gedupeerden die erkend zijn hoeven hiervoor geen actie te ondernemen. De gemeente ontvangt via de belastingdienst de gegevens van de inwoners om wie het gaat. Lees hier het betreffende nieuwsbericht.

apr
11

Terugloop van aanvragen in 2020

Het jaarverslag 2020 van SUN Rheden is verschenen. Het bestuur maakt zich ernstige zorgen over het teruglopen van het aantal aanvragen (113 ten opzichte van 151 in 2019). De verwachting is dat er een groot aantal inwoners die door de Corona-pandemie in financiële problemen zijn geraakt, onder de radar zijn verdwenen. Het is weliswaar een beeld dat ook bij collega-bureaus in den lande voorkomt, maar dat maakt het niet minder zorgelijk.

 

apr
09

SUN Rheden in landelijk nieuwsbrief

Onlangs is een nieuwsbrief van SUN Nederland verschenen met daarin een verhaal uit de praktijk van SUN Rheden

nov
13

Aanvragen tot en met 3e kwartaal 2020

Door de Corona crisis is de verwachting dat SunRheden een overvloed aan aanvragen tegemoet kan zien. Het tegendeel is echter waar. Het totaal aan aanvragen is over het jaar 2020 t/m het 3e kwartaal is 96 stuks en is precies het gemiddelde van de voorgaande jaren. Wat ook opvalt is dat het aantal aanvragen inzake leefgeldbonnen sterk is afgenomen ten opzichte van de 2e periode.
In totaal is er tot en met het 3e kwartaal € 17.000, -- uitgegeven aan steun inzake urgente nood.

okt
20

100ste aanvraag binnengekomen

SUN Rheden heeft dit jaar tot nu toe 100 aanvragen om noodhulp binnengekregen. Dit is ongeveer evenveel als in 2019 om deze tijd. Daarbij valt op dat, ondanks alle alarmerende berichten over ondernemers die hun omzet hebben zien verdampen sinds het uitbreken van de Corona-pandemie, er nog nauwelijks aanvragen van deze groep zijn ontvangen.

SUN onderhoudt intensief contact met de gemeente, hulpverlenende organisaties en in het kader van de Corona-pandemie, de Kamer van Koophandel. Zij zijn het die namens een inwoner hulp aanvragen bij SUN of weten de goede weg naar een hulpverlener. Als de juiste informatie is aangeleverd (via het digitale formulier op www.sunrheden.nl) door de hulpverlener of een betrokken ambtenaar, dan kan er indien nodig binnen 2 x 24 uur op de aanvraag worden beslist.

Kleine ondernemers en ZZP’ers die zich herkennen in bovenstaande, kunnen zich bij een hulpverlenende instantie of bij een medewerker van het Ondernemersloket van de gemeente melden. Deze bekijkt dan of de nood zo hoog is dat er een aanvraag bij SUN kan worden ingediend.

okt
19

Voedselbank Arnhem verspreidt noodpakketten

De Voedselbank Arnhem start met verspreiding van noodpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zijn geraakt door de coronacrisis. Slachtoffers kunnen hulp via de website voedselbankarnhem.nl aanvragen via een speciale  link. Daarna neemt een medewerker van de Voedselbank contact op. Het noodpakket is in eerste instantie bedoeld voor drie maanden en ook bestemd voor inwoners van de gemeente Rheden.

jul
07

Geldkrant: tips en adviezen voor als het financieel even minder gaat

Veranderingen in uw dagelijkse leven kunnen gevolgen hebben voor uw portemonnee. Door de coronacrisis zijn veel dingen ook anders dan eerst. De crisis kan voor u financiële gevolgen hebben. Daarom heeft de Gemeente Rheden samen met Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) een speciale editie van de Geldkrant gemaakt.
In de krant krijgt u praktische tips en adviezen voor als u bijvoorbeeld door de coronacrisis minder inkomen heeft. U leest er waar u terecht kunt voor hulp bij geldproblemen of geldzorgen en u vindt er een overzicht van alle regelingen die er zijn als het financieel tegenzit. De geldkrant zit bij de Regiobode van week 28 en is hier ook online bekijken.

jun
10

SUN maakt zich zorgen over ZZP’ers en ondernemers

Stichting Urgente Noden Rheden e.o. (SUN) vreest dat veel kleine ondernemers en ZZP’ers ernstig zijn getroffen door de Corona-crisis, maar geen hulp zoeken, vinden of krijgen bij hun financiële problemen. Ondanks de ruimhartige regelingen die door de Rijksoverheid in het leven geroepen zijn, zijn er nog altijd ondernemers die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Juist die ondernemers kan SUN Rheden wellicht helpen.

Via een particulier fonds, heeft SUN een ruime gift ontvangen om inwoners - dus nadrukkelijk ook ondernemers - die zich in een benarde financiële positie bevinden als gevolg van de Corona-crisis, te ondersteunen.

In het ‘voor-het-nieuwe-normaal tijdperk’ ondersteunde het noodhulpbureau jaarlijks al zo’n 150 inwoners van Rheden die in financiële problemen zijn geraakt. Velen lukt het niet meer om wekelijkse boodschappen te doen, een defect huishoudelijk apparaat te vervangen, basis woninginrichting of kleding te kopen, een identiteitsbewijs aan te vragen.

Veel mensen verdwalen ook in het woud van regels en waar andere loketten gesloten blijven, kan SUN wellicht helpen. Ondanks alle alarmerende berichten over ondernemers die hun omzet hebben zien verdampen, heeft SUN sinds het uitbreken van de Corona-pandemie, nog nauwelijks aanvragen van deze groep ontvangen. En daarover maakt SUN zich zorgen.

SUN onderhoudt intensief contact met de gemeente, hulpverlenende organisaties en in het kader van de Corona-pandemie, de Kamer van Koophandel. Zij zijn het die namens een inwoner hulp aanvragen bij SUN of weten de goede weg naar een hulpverlener. Als de juiste informatie is aangeleverd (via het digitale formulier op www.sunrheden.nl) door de hulpverlener of een betrokken ambtenaar, dan kan er indien nodig binnen 2 x 24 uur op de aanvraag worden beslist.

Kleine ondernemers en ZZP’ers die zich herkennen in bovenstaande, kunnen zich bij een hulpverlenende instantie of bij een medewerker van het Ondernemersloket van de gemeente melden. Deze bekijkt dan of de nood zo hoog is dat er een aanvraag bij SUN kan worden ingediend.

SUN Rheden maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk van noodhulpbureaus. Woont u niet in de gemeente Rheden, maar wilt u toch gebruik maken van financiële noodhulp? Kijk dan op de website van SUN Nederland. Hulpverleners uit meer dan 100 gemeenten doen al een beroep op een noodhulpbureau. In SUN Rheden werken de gemeente Rheden, donateurs, fondsen, kerken en dienstverleningsorganisaties samen.

mei
19

Forse stijging giften Sun Rheden door Corona

De eerste vier maanden van 2020 laten een stijging in het aantal aanvragen zien van 32 %. Dit is mede
veroorzaakt door de coronacrisis. Er is een nieuwe en vereenvoudigde procedure voor de aanvraag
van leefgeldbonnen gerealiseerd. Ook is in samenwerking met de Gemeente Rheden een efficiëntere
uitgifte georganiseerd. Corona, procedure en uitgifte leveren meer aanvragen op. Het aantal
aanvragen voor het noodfonds, anders dan leefgeld, is sterk teruglopen. Dit is een trend, die doet
denken aan de daling in de zomervakantie.
Aan giften is een bedrag van ongeveer € 4.000 uitbetaald. Dat is lager dan in 2019. De oorzaak heeft
alles te maken met het bovenstaande. Leefgeld betreft lagere bedragen dan andere aanvragen bij
het noodfonds.
De kosten van de werkkosten in de eerste vier maanden zijn € 5.000,--, ongeveer gelijk aan de eerste
vier maanden van het jaar 2019. Deze werkkosten worden door de gemeente Rheden gefinancierd;
het giftenbudget komt van particuliere fondsen.

mrt
29

Vereenvoudigde procedure voor het aanvragen van leefgeld

In het kader van Corona heeft SUN Rheden e.o. besloten de procedure voor het aanvragen van leefgeld voor inwoners van Rheden die in nood komen door de Corona-crisis, sterk te vereenvoudigen. De aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen als deze is gedaan door een ambtenaar van de gemeente Rheden en/of een hulpverlener. 

mrt
27

Coronahulp in de Gemeente Rheden

Graag wijzen we u op de webpagina Coronahulp: vraag en aanbod. Deze pagina is onderdeel van een uitgebreider overzicht. Op deze pagina staan verschillende lokale en landelijke initiatieven en professionele organisaties die hulp en ondersteuning bieden in deze moeilijke tijden.

mrt
20

SUN Rheden in Coronatijden

SUN Rheden staat ook nu klaar om hulpverleners te helpen om urgente nood bij hun cliënten te lenigen. De hulpverlener of contactpersoon - in het geval van ondernemers kan dat bijvoorbeeld ook een medewerker van een administratiekantoor, ambtenaar van de gemeente, Humanitas, Schuldhulpmaatje of de kerk zijn - kan contact opnemen met ons Bureau. Laat ons weten als er vragen zijn of als er overleg is gewenst over een specifieke casus. Ook als de situatie afwijkend is of de casus op het eerste oog in normale situaties niet kansrijk of anderszins is. Het team van SUN Rheden, Bureaucoördinator Gerda van de Beeten en het bestuur, kijkt wat er nodig is om te helpen in noodsituaties. Ook kan ons bureau informeren of adviseren om zo verder leed en ellende te besparen.

Het coronavirus heeft momenteel een grote invloed op de samenleving. Als geen ander weten wij én hulpverleners dat dit vooral kwetsbare mensen gaat treffen. De situatie van diverse doelgroepen, bijvoorbeeld ZZP-ers, (kleine) ondernemers maar ook werknemers, is in sommige gevallen zonder meer urgent.

Hulpverleners of andere adviseurs van inwoners (dus ook ondernemers) kunnen eerst contact opnemen met de gemeente, de eigen hulpverlener of het bureau van SUN of de verstrekking van supermarktbonnen en het verstrekken van giften via het Noodfonds kan worden ingezet om inwoners te helpen in deze moeilijke tijd. In deze tijd zullen we pragmatisch omgaan met aanvragen.

Wij wensen iedereen wijsheid en gezondheid toe. Wij werken graag samen om deze extra lastige periode voor inwoners van Rheden goed door te komen.

feb
06

Nieuwe Bureaucoördinator

Sinds 1 februari is Gerda van de Beeten de nieuwe Bureaucoördinator van SUN Rheden e.o.. Gerda van de Beeten is jarenlang bij Schulddienstverlening van de gemeente Rheden in dienst geweest en kent de weg in de lokale hulpverlening. Het telefoonnummer van het Bureau blijft hetzelfde: (026) 202 26 77.

Gerda volgt Joke van Galen op, die per dezelfde datum na ruim twee jaren SUN heeft verlaten.

Joke heeft zich de afgelopen jaren laten kennen als een zeer betrokken persoon met een zeer groot zorghart. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van het bureau van SUN Rheden e.o. Het bestuur is Joke dank verschuldigd voor haar inzet.

feb
03

Record aantal aanvragen in 2019

In het net afgesloten jaar 2019 zijn er meer dan 150 aanvragen gedaan bij SUN Rheden e.o. In het binnenkort te verschijnen jaarverslag wordt ingegaaan op het aantal toewijzingen, de soort gift en de verdere uitsplitsing naar omvang etc.

Het Dagelijks Bestuur, dat de casussen binnen 2 x 24 uur afhandelt zodra alle informatie beschikbaar is, kijkt terug op een jaar waarin verder is gewerkt aan de professionalisering van de (vrijwilligers)organisatie. Dankzij het nieuwe administratieve systeem, waarvoor Dullertsstichting en het Fonds Bijzondere Noden Arnhem (extra) bijdragen hebben geleverd, is ook het totale administratieve proces verder verbeterd.

dec
16

Iris drukwerken drukt gratis flyers

Iris drukkerij uit Zevenaar bood spontaan aan om 10 flyers gratis te drukken voor SUN Rheden e.o. 

Dank daarvoor!

dec
16

Statiegeldactie Coöp Dieren voor SUN Rheden

Bij de flessenautomaat van Coöp in Dieren kan de klant statiegeldbonnetjes doneren voor een goed doel. Elk kwartaal zijn er andere doelen geselecteerd. Het eerste kwartaal van 2020 is dat SUN Rheden e.o.  Stichting Urgente Noden helpt inwoners van Rheden e.o. bij urgente financiële nood. Per jaar komen er meer dan 150 aanvragen binnen van hulpverleners, die voor hun cliënten in nood een aanvraag doen. Cliënten kunnen niet rechtstreeks een aanvraag doen. Het giftenbudget wordt gevormd door donaties van diverse particuliere fondsen.  Ook inkomsten uit acties, zoals deze, komen te allen tijd voor de volle 100% in de giftenpot voor de noodhulp.

okt
03

Honderdste aanvraag vóór 1 oktober bereikt

SUN Rheden heeft vóór 1 oktober de honderdste aanvraag ontvangen. Deze mijlpaal is vroeger bereikt in vergelijking met vorig jaar. Wat dit betekent voor de 140 aanvraag, die in totaal zijn begroot en gebudgetteerd, is nu nog niet te zeggen. Het bestuur beoordeelt iedere aanvraag op nood en urgentie. Daarom kunnen aanvragen alleen door (professionele) hulpverleners worden ingediend.

apr
26

Vernieuwd aanvraagformulier

Als u al eerder een aanvraag bij SUN Rheden hebt gedaan, zult u merken dat het formulier iets anders is ingedeeld. Dat heeft te maken met het nieuwe administratiesysteem, waarin alle gegevens veilig worden opgeslagen. Let even op of u alle verplichte velden hebt ingevuld. Bij vragen kunt u bellen.

apr
13

De Sociale Vraagbaak van de gemeenten Rheden en Rozendaal helpt u op weg

Heeft u moeite met boodschappen doen? Zoekt u hulp voor uw kind dat wordt gepest? Of wilt u eens iets doen voor de buurt? De Sociale Vraagbaak van de gemeenten Rheden en Rozendaal helpt u op weg. De Sociale Vraagbaak legt uit hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in Rheden en Rozendaal geregeld zijn en wijst u de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in de buurt. 

Sinds dinsdag 2 april 2019 is de vernieuwde website www.socialevraagbaak.nl in de lucht. 

De website is een initiatief van de gemeente Rheden, de gemeente Rozendaal en webspecialist "Elkander". Naast algemene informatie staat de website vol met lokale informatie, speciaal voor inwoners van onze gemeenten. Een groot aantal organisaties in om en de gemeenten Rozendaal en Rheden stelde informatie beschikbaar. Deze is verwerkt in de website en wordt regelmatig bijgewerkt. 

De vernieuwde Sociale Vraagbaak is eenvoudig te gebruiken op alle digitale apparaten. 

U vindt er informatie door een zoekterm in te typen in de zoekbalk, of door op een van de tien hoofdonderwerpen te klikken. Of vind direct organisaties en hulpaanbod in de buurt, via de interactieve kaart! 

Neem een van de komende dagen eens een kijkje op deze sociale kaart. Ik vind het als wethouder Sociaal domein een aanwinst voor onze gemeente! 

mrt
20

SUN Rheden presenteert zich aan de gemeenteraad

Op 19 maart was SUN Rheden uitgenodigd om zich te presenteren. Ook de pers was aanwezig. Zie hier de link naar het artikel 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2402413/Veel-aanvragen-financiele-noodhulp-Rheden

dec
31

2018 afgesloten

Vandaag sluiten we het jaar af met onze 140ste aanvraag van dit jaar. Bijna 20% meer aanvragen dan we hebben verwacht. Het geeft een dubbel gevoel: enerzijds fantastisch dat we zoveel mensen hebben kunnen helpen via de hulpverleners. Aan de andere kant is het triest dat een noodhulpbureau als de onze zo nodig blijkt te zijn.

In het eerste kwartaal van 2019 zullen we ons jaarverslag publiceren waarin ook precies beschreven hoeveel aanvragen er zijn toegekend, doorverwezen of afgewezen. We wensen allen met wie we hebben mogen samenwerken in het afgelopen jaar veel gezondheid en een succesvol 2019.

Ook onze wens is dubbel: we hopen de goede samenwerking te mogen continueren.

Dagelijks Bestuur Stichting Urgente Noden Rheden e.o.

dec
03

SUN Rheden e.o. ontvangt check van Coöp

De Stichting Urgente Noden Rheden e.o. (SUN) heeft vrijdagmiddag 30 november een cheque van € 756,40 ontvangen van de Coöp supermarkt aan het Churchillplein in Velp. Het bedrag is het resultaat van een statiegeldactie in het derde kwartaal van dit jaar. Het totaal door klanten gedoneerde bedrag is door Coöp verdubbeld. De cheque is door bedrijfsleider Michel Rietman overhandigd aan het bestuur van SUN Rheden e.o. Hij benadrukte dat de actie voor SUN de hoogste opbrengst tot nu toe in 2018 is.

SUN Rheden helpt inwoners van de gemeente Rheden en omstreken die, ondanks alle goede voorzieningen van onze welvaartsmaatschappij, in een uitzichtloze financiële situatie zijn geraakt. Aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen biedt SUN Rheden hulp bij acute (financiële) nood. SUN helpt als andere loketten gesloten blijven. Een gift van SUN fungeert als een vangnet of springplank, biedt mensen waardigheid, perspectief, een doorbraak of nieuwe kansen. Daarmee wordt bespaard op escalatie en maatschappelijke kosten.

SUN Rheden behandelt alleen aanvragen die worden gedaan door professionele hulpverleners en werkt landelijk samen in een netwerk van noodhulpbureaus. In SUN Rheden werken de gemeente Rheden, donateurs, particuliere fondsen, kerken en dienstverleningsorganisaties samen. Noodhulp is een aanvulling op de bestaande sociale structuur van de gemeente.

Alle ontvangen bijdragen van diverse fondsen komen 100% ten goede aan inwoners van de gemeente Rheden e.o. en worden uitbetaald in de vorm van eenmalige giften. De (werk)kosten die het Bureau van SUN maakt, worden door de gemeente Rheden gedragen. Er is ook een nauwe samenwerking tussen de gemeente en SUN om inwoners optimaal van dienst te kunnen zijn in noodsituaties. Binnen 24 uur nadat een complete aanvraag bij het Bureau binnenkomt, wordt een besluit genomen over de toekenning en hoogte van de gift die SUN doet.

Het geld dat Coöp heeft geschonken wordt door SUN gecombineerd met een gift van Open Coffee Velp/Rheden die maandelijks een vrij toegankelijke en laagdrempelige netwerkbijeenkomst houdt. Zowel kleine als grote ondernemers (en mensen die plannen hebben om ondernemer te worden) uit Velp, Rheden en nabije omgeving zijn er van harte welkom. Om die reden worden deze twee bijzondere giften samengevoegd om daarmee een lokale ondernemer die het zwaar heeft, een extra steuntje in de rug te geven. Want SUN verstrekt ook giften aan ondernemers (ZZP’ers en andere kleine ondernemers) die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. 

Tot 1 december heeft SUN in 2018 in totaal 126 aanvragen afgehandeld. De aanvragen komen van een grote diversiteit aan (professionele) hulpverleners en de meeste giften worden gedaan in de vorm van leefgeldbonnen van een supermarkt, woninginrichting en huishoudelijke apparatuur.

nov
26

SUN Rheden e.o. gaat door

Het bestuur is blij met de toezegging van de Gemeente Rheden voor het komend jaar. Dankzij deze toezegging van € 20.000,-- voor de werkkosten kan Stichting Urgente Noden Rheden e.o. ook in 2019 weer minimaal 120 personen een steuntje in de rug bieden. “Een gift fungeert als vangnet of springplank, biedt mensen waardigheid, perspectief of een doorbraak of nieuwe kansen, voorkomt escalatie en maatschappelijke kosten”.

okt
12

We zijn al voorbij de 100 aanvragen

Op 10 oktober kwam de honderdste aanvraag voor noodhulp binnen bij SUN Rheden. Voor het hele jaar zijn 120 aanvragen begroot. Het lijkt erop dat we deze begroting gaan overschrijden, zeker als de aanvragen in het huidige tempo door blijven gaan. In ieder geval blijkt noodhulp, zoals SUN Rheden dat kan bieden, van belang. Steeds meer hulpverleners weten SUN Rheden te vinden en maken gebruik van onze hulp om hun cliënten een stap verder te helpen.

jul
26

Ruim 50 aanvragen in eerste helft 2018

Ook het 1e halfjaar van het jaar 2018 bewijst weer dat er nog steeds veel urgente nood bestaat onder de inwoners van de Gemeente Rheden.

Er zijn ruim 50 aanvragen voor hulp ingediend en hieraan is een bedrag van € 15.300,-- uitgegeven. Dankzij de bijdrage van lokale en landelijke fondsen is Sun Rheden in de gelegenheid dit te realiseren.

De vijf grootste aanvragers zijn: RIBW (10),Gemeente Rheden (9),  Humanitas (6), Rijnstad (5) en Faith Budgetbeheer & Bewindvoering (5).

Evenals in 2017 bestaat de top 3 van giften uit: Woninginrichting, Huishoudelijke apparatuur en leefgeld (boodschappen bonnen).

De samenstelling van de cliënten is 31 vrouwen en 24 mannen.

Meer dan de helft van de mensen die zijn geholpen, komt uit de leeftijdscategorie van 30 tot 50 jaar.

De Gemeente Rheden steunt Sun Rheden met een bijdrage in de bureaukosten, zodat alle bijdragen van fondsen volledig ten goede komen aan de cliënten in de vorm van giften.

jul
16

Statiegeldactie bij Coöp voor SUN Rheden e.o.

De Coöp supermarkt aan het Churchillplein in Velp, ondersteunt SUN Rheden met de opbrengst van statiegeld dat mensen doneren bij de flessenautomaat. Klanten die flessen terugbrengen kunnen op het display van de machine de keus maken of zij het statiegeld zelf willen behouden of schenken aan SUN Rheden.

De actie is begin juli gestart en loopt het hele derde kwartaal 2018. Eerdere statiegeld donatie-acties van Coöp hebben vele honderden euro’s opgeleverd voor maatschappelijke organisaties. Het idee voor de actie komt voort uit intensieve contacten die SUN Rheden e.o. onderhoudt met de supermarkt waar het gaat om giften voor levensonderhoud.

jun
04

Aanvragen april en juni

Onder de kop Jaarverslagen en beleidsplan vindt u een link naar de casussen, die al behandeld zijn. Dit geeft overzicht en inzicht in de situaties waarin SUN Rheden heeft geholpen. Het blijft wel altijd maatwerk, dus wordt per aanvraag bekeken in hoeverre er nood is en hoe de hulp in het voorliggende geval ook echt vooruit helpt. Het is aan de hulpverlener om de nood goed te onderbouwen.

apr
16

Financieel jongerencoach in Rheden

In Rheden is per 1 januari 2018 een financieel jongerencoach aangesteld voor het project “jongeren uit de schuld”. Incassobureaus handelen in het belang van de opdrachtgever en niet in dat van de schuldenaar. Jongeren die te maken krijgen met oplopende incasso’s komen hier lastig uit en dit ontneemt hen de kans om een goede start te maken. Aan de schuldeisers van een jongere (18-27 jaar) wordt een aflossingsvoorstel gedaan in ruil voor kwijtschelding van het grootste gedeelte van de schuld. De restschuld wordt door de gemeente overgenomen. De jongere betaalt deze restschuld terug door te investeren in zijn of haar toekomst. Dat kan bijvoorbeeld door een opleiding te volgen of te gaan werken, in combinatie met vrijwilligerswerk. Hiermee krijgt een jongere met schulden een saneringskrediet. De jongere betaalt deze restschuld terug door te investeren in zijn of haar toekomst, bijvoorbeeld door een opleiding te volgen in combinatie met vrijwilligerswerk.

mrt
05

Jaarverslag 2017 goedgekeurd

Het algemeen bestuur keurde vandaag het jaarverslag 2017 goed. Het jaarverslag is toegevoegd aan de website.

mrt
05

Nieuwe penningmeester

Vandaag is het algemeen bestuur akkoord gegaan met de benoeming van een nieuwe penningmeester. De gecombineerde taak secretaris/penningmeester bleek te belastend. Het bestuur is blij met André van der Horst, die als penningmeester is aangesteld. Anne-Marie Kranendonk draagt deze taak over en gaat als secretaris verder.

okt
25

Aanvragen 2017 boven verwachting

Het aantal aanvragen dat door hulpverleners is gedaan tot 25 oktober overschrijdt het verwachte aantal aanzienlijk. In totaal zijn er inmiddels 56 aanvragen ingediend, waarvan het overgrote deel binnen 48 uur is afgehandeld. SUN Rheden heeft in totaal een bedrag van bijna € 20.000 aan noodhulp verstrekt.

In de maanden dat SUN actief is in Rheden en omstreken zijn er gemiddeld 10 aanvragen per maand gedaan. Slechts enkele aanvragen zijn afgewezen om diverse redenen. 

Zowel voor hulpverleners als voor SUN blijkt het een interessant leerproces om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Het gaat om noodhulp en daarom gaat het altijd om zaken die niet langer uitstel dulden; maar het DB van SUN wil dat wel doen op basis van realistisch inzicht in de financiële situatie van de betreffende cliënt. In sommige gevallen blijkt het moeilijk om alle vragen in het aanvraagformulier volledig te beantwoorden; vaak omdat meer onderzoek van de kant van de hulpverlener noodzakelijk is.

Samen met de hulpverlener wordt dan gezocht naar een balans die er voor zorgt dat er op basis van inzichtelijke gegevens adequaat kan worden gereageerd. 

Op deze website treft u onder het kopje “voor wie” een overzicht van de behandelde casussen aan.

aug
21

25ste aanvraag SUN Rheden

Op 23 februari van dit jaar is SUN Rheden e.o. opgericht; in mei is het noodhulpbureau echt operationeel. Sinds dat moment zijn er inmiddels al meer dan 25 aanvragen voor noodhulp ontvangen en beoordeeld.


Aanvragers zijn in alle gevallen professionele hulpverleners die voor hun cliënt noodhulp aanvragen. Over het merendeel van de casussen is binnen 24 uur - en zeker binnen 48 uur waar nodig - een beslissing genomen.


Door gebruikmaking van het digitale aanvraagformulier op deze website, weten professionals die een aanvraag indienen vooraf welke informatie SUN nodig heeft om snel en adequaat te kunnen beoordelen. Om een indruk te geven van de binnengekomen aanvragen, treft u hier een samenvatting van behandelde aanvragen. Het betreft een grote diversiteit aan verzoeken, variërend van leefgeld voor een beperkte periode, tot witgoed, huisraad en tandartskosten.

Alleen aanvragen die compleet zijn worden beoordeeld; Bureaucoördinator Joke van Galen neemt bij onduidelijkheden of aanvullende vragen vrijwel altijd contact op met de hulpverlener. Voor wie hulpverleners kunnen aanvragen vindt u hier.

jun
19

SUN Rheden ANBI status

SUN Rheden e.o. heeft op 13 juni van de Belastingdienst de ANBI status ontvangen. Als een stichting een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, kunnen donateurs aan ANBI’s hun gift meetellen voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum.
Nalatenschappen aan ANBI’s zijn vrijgesteld van successierecht. Vaak zien donateurs een ANBI-registratie als een vertrouwenwekkend soort van waarborg. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan een ANBI. Voor meer informatie: ANBI status
mei
19

Haarlems Fonds Urgente Noden vult gaten in regels op

Fonds bestaat 10 jaar

mei
10

Uit de media

'Minder uitgegeven aan bijzondere bijstand' 

Artikel in Binnenlands Bestuur

mei
02

Website gelanceerd

De website van Stichting Urgente Noden Rheden is vandaag gelanceerd!