Veelgestelde vragen

Wat is dit voor een stichting?

De Stichting Urgente Noden Rheden e.o. is een samenwerkingsverband van geldverstrekkende fondsen en donateurs, lokale overheid en hulpverlenende organisaties.

Wat doet de Stichting Urgente Noden Rheden?

Het fonds geeft financiële hulp aan inwoners van Rheden (en in beperkte mate aan inwoners van direct aangrenzende gemeenten), die in een acute financiële noodsituatie verkeren en niet meer of niet voldoende in aanmerking komen voor een (wettelijke) voorliggende voorziening, zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand. Zie de ‘voorliggende voorzieningen’.

Kan door iedereen een aanvraag worden ingediend?

Nee, aanvragen gaan altijd via professionele hulpverleners van een organisatie voor maatschappelijke hulp- of dienstverlening. Onze opdracht is om de hulpverleners te helpen om tijdig, effectief en efficiënt bij te springen in urgente individuele noodsituaties van hun cliënten. Zij hebben direct contact met de cliënt en kunnen daardoor de noodzakelijke hulp het beste beoordelen. Een goed onderbouwde aanvraag is hierbij een voorwaarde.

Wie kunnen aanvragen indienen?

Professionele hulp- en dienstverleners kunnen voor hun cliënten een aanvraag indienen bij het fonds. De toegekende bijdrage wordt uitbetaald aan de aanvragende instelling of rechtstreeks aan het bedrijf waarvan een offerte is ingediend. SUN Rheden maakt de bijdrage nooit rechtstreeks over op de rekening van de cliënt. Als er sprake is van bewindvoering, kunnen we de gift op de beheerrekening van de cliënt storten.

Binnen welke termijn kan SUN Rheden helpen?

Dit hangt af van de urgentie en de juiste, volledige informatie over de hulpvraag. Bij hoge urgentie kan dit al binnen 24 uur.

Waarvoor kan een financiële bijdrage worden aangevraagd?

Noodzakelijke kosten kunnen op verschillende manieren worden aangegeven. De noodzaak wordt voor elke cliënt individueel vastgesteld. Het gaat echter altijd om een éénmalige uitkering voor een bepaalde besteding. Bij noodzakelijke bestaanskosten kunt u denken aan leefkosten om het eind van de maand te halen; het voorkomen van huisuitzetting of afsluiting van energie of water. Andere kosten kunnen zijn: extra kosten voor onderwijs, noodzakelijke huishoudelijke apparaten, woninginrichting en een identiteitsbewijs.

Welke bedragen worden uitgekeerd?

De hoogte van onze gift hangt af van uw hulpvraag.

Blijft er geld aan de strijkstok hangen?

Elke bijdrage die fondsen of donateurs geven, komt volledig ten goede aan hulp aan inwoners. De gemeente Rheden en diverse fondsen ondersteunen ons met een bijdrage voor de personeels- en  kantoorkosten.

Hoe is de privacy van de cliënten geregeld?

De behandeling van de persoonsgegevens valt onder de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens. Deze gegevens worden na vijf jaar vernietigd.

Privacyreglement SUN Rheden e.o.