Aanvragen

Bent u professionele hulpverlener?

Als u een aanvraag voor uw cliënt noodzakelijk of wenselijk vindt, dan kunt u een aanvraag doen via de button onder aan deze pagina. Lees eerst de voorwaarden.

Bent u inwoner?

Bent u inwoner van de gemeente Rheden of één van de direct aangrenzende gemeenten en wilt u in aanmerking komen voor een eenmalige gift? Vraag dan uw hulpverlener of hij u via deze website wil aanmelden. Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door een professionele hulpverlener.

Stappenplan

Hieronder de belangrijkste stappen die leiden tot een aanvraag op een rijtje:

 1. Lees de websitepagina’s Voor wie? en deze pagina.
 2. Doe de Quick scan.
 3. Als de uitkomst van de Quick scan positief is, dan vult u het digitale Aanvraagformulier in en stuurt u de sociale rapportage en evt. andere benodigde bijlagen in het digitale aanvraagformulier mee. Een nog niet volledig ingevuld formulier kunt u tussentijds opslaan en later weer openen. Een opgeslagen aanvraag kan worden geopend middels de link in de bevestigingsmail en de naam en geboortedatum van de cliënt.
 4. Let opSUN Rheden e.o. heeft besloten de procedure voor het aanvragen van inwoners van Rheden en Omstreken, met een Gelrepas die in nood komen door de huidige financiële crisis, sterk te vereenvoudigen. De aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen als deze is gedaan door een ambtenaar van de gemeente Rheden en/of een hulpverlener.        Zie verder Aanvraagformulier - Keuze vinkje Gelrepas.
                                 
 5. Voor een goede beoordeling dient de sociale rapportage tenminste de volgende elementen te bevatten:

  •  Een korte schets van de sociale omstandigheden van de cliënt. Denk aan:
   • Leefomstandigheden;
   • (medische) achtergrond;
  • Wat er door de hulpverlener en de cliënt is gedaan om problemen te voorkomen of op te lossen;
  • Welke problemen er nu nog zijn en wat de gevolgen zijn als er geen oplossing wordt gevonden;
  • Op welke wijze soortgelijke situaties in de toekomst voorkomen zal worden, m.a.w. wat is het toekomstperspectief en het plan van aanpak. Denk aan:
   • De motivatie van de cliënt om dit probleem op te pakken;
   • Welke stappen er ondernomen zijn,  en stand van zaken;
  • Wat is de concrete vraag aan SUN Rheden?
 6. U krijgt een reactie van de Bureaucoördinator. Wacht u haar bericht s.v.p. af. Als u alle benodigde informatie juist aanlevert, dan kunnen wij op korte termijn een besluit nemen over uw aanvraag, zo nodig binnen 24 uur.
 7. Indien een gift wordt toegekend, dan wordt die uitbetaald aan de aanvragende instelling of de leverancier. Nooit rechtstreeks aan een cliënt. Als er sprake is van bewindvoering, kunnen we de gift op de beheerrekening van de cliënt storten. Check na definitieve toekenning of het geld is gestort op de betreffende rekening.


Als u het aanvraagformulier invult, kunt u deze eventueel tussentijds opslaan en later opnieuw openen. U ontvangt een link waarmee u, gecombineerd met de achternaam en geboortedatum van de cliënt, de aanvraag weer kunt inladen. LET OP: soms komt deze mail in uw spambox.

Privacyreglement

Het privacyreglement van Stichting Urgente Noden Rheden e.o. vindt u hier.