In het kader van Corona heeft SUN Rheden e.o. besloten de procedure voor het aanvragen van leefgeld voor inwoners van Rheden die in nood komen door de Corona-crisis, sterk te vereenvoudigen. De aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen als deze is gedaan door een ambtenaar van de gemeente Rheden en/of een hulpverlener.

Vul het aanvraagformulier hieronder zo compleet mogelijk in. U kunt, na het invullen van uw e-mailadres en achternaam + geboortedatum van uw cliënt, het formulier tussentijds opslaan met de knop 'Opslaan' onderaan het formulier. U kunt het aanvraagformulier op die manier later weer inladen en verder invullen.

Velden met een * zijn verplicht. Met de knop 'Versturen' verstuurt u de aanvraag naar Stichting Urgente Noden Rheden e.o.. U ontvangt daarvan een bevestiging per e-mail. Ontvangt u geen bevestiging? Neem dan contact op via aanvragen@sunrheden.nl.

Type aanvraag

Noodfonds

Voor clienten in de gemeente Rheden die door omstandigheden in ernstige financiële nood verkeren en baat hebben bij tijdelijke financiele hulp op korte termijn.

Supermarktbonnen

Voor clienten in gemeente Rheden, waaronder nadrukkelijk ook MKB-ondernemers en ZZP’ers vallen, die tijdelijk geen of weinig geld hebben voor levensmiddelen.

Medewerker hulpverlenende organisatie of afdeling gemeente
Persoonsgegevens cliënt
Persoonsgegevens partner / medebewoner
Adresgegevens
Thuiswonende kinderen
Inkomsten cliënt (netto per maand)
partner- en/of kinderalimentatie

Aantal woorden: 0 (max. 250 toegestaan)

Uitgaven cliënt (per maand)
WA, inboedel, etc.
Verz., wegenbel., brandst.
Per maand
t.b.v. thuiszorg, AWBZ, school, etc.
waaronder abonnementen

Aantal woorden: 0 (max. 250 toegestaan)

Schulden cliënt
Vermeld in ieder geval naam crediteur, hoogte schuld en hoogte daadwerkelijke aflossing
Op moment van aanvraag
Inkomsten partner / medebewoner (netto per maand)

Aantal woorden: 0 (max. 250 toegestaan)

Uitgaven partner / medebewoner (per maand)

Aantal woorden: 0 (max. 250 toegestaan)

Hulpvraag
Optioneel een korte omschrijving van het gevraagde, zoals 'Koelkast'

Een uitgebreide en volledige onderbouwing is essentieel.

Aantal woorden: 0 (max. 500 toegestaan)

Bijlagen
Ondertekening
28-01-2021
tussentijds
vul eerst de vereiste velden in:
  • e-mailadres hulpverlener
  • achternaam cliënt
  • geboortedatum cliënt
naar SUN Rheden