In het kader van Corona heeft SUN Rheden e.o. besloten de procedure voor het aanvragen van leefgeld voor inwoners van Rheden die in nood komen door de Corona-crisis, sterk te vereenvoudigen. De aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen als deze is gedaan door een ambtenaar van de gemeente Rheden en/of een hulpverlener.

Vul het aanvraagformulier hieronder zo compleet mogelijk in. Het is aan te raden om het formulier frequent tussentijds op te slaan met de knop 'Opslaan' helemaal onderaan. Zo gaan geen gegevens verloren en kunt u het aanvraagformulier later weer inladen en verder invullen.

Velden met een * zijn verplicht. Met de knop 'Versturen' verstuurt u de aanvraag naar Stichting Urgente Noden Rheden e.o..

Type aanvraag

Noodfonds

Voor clienten in de gemeente Rheden die door omstandigheden in ernstige financiële nood verkeren en baat hebben bij tijdelijke financiele hulp op korte termijn.

Supermarktbonnen

Voor clienten in gemeente Rheden, waaronder nadrukkelijk ook MKB-ondernemers en ZZP’ers vallen, die tijdelijk geen of weinig geld hebben voor levensmiddelen.

Medewerker hulpverlenende organisatie of afdeling gemeente
Persoonsgegevens cliënt
Persoonsgegevens partner / medebewoner
Adresgegevens
Thuiswonende kinderen
Inkomsten cliënt (netto per maand)
partner- en/of kinderalimentatie

Aantal woorden: 0 (max. 250 toegestaan)

Uitgaven cliënt (per maand)
WA, inboedel, etc.
Verz., wegenbel., brandst.
Per maand
t.b.v. thuiszorg, AWBZ, school, etc.
waaronder abonnementen

Aantal woorden: 0 (max. 250 toegestaan)

Schulden cliënt
Vermeld in ieder geval naam crediteur, hoogte schuld en hoogte daadwerkelijke aflossing
Op moment van aanvraag
Inkomsten partner / medebewoner (netto per maand)

Aantal woorden: 0 (max. 250 toegestaan)

Uitgaven partner / medebewoner (per maand)

Aantal woorden: 0 (max. 250 toegestaan)

Hulpvraag
Optioneel een korte omschrijving van het gevraagde, zoals 'Koelkast'

Een uitgebreide en volledige onderbouwing is essentieel.

Aantal woorden: 0 (max. 500 toegestaan)

Bijlagen
Ondertekening
20-09-2020
tussentijds
vul eerst de vereiste velden in:
  • e-mailadres hulpverlener
  • achternaam cliënt
  • geboortedatum cliënt
naar SUN Rheden