Doelstelling

Bij SUN Rheden hebben we als doel om financiële steun te verlenen aan mensen die om wat voor oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. We geven hulp aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.

Wanneer?

We helpen mensen die geen beroep (meer) kunnen doen op een uitkering, aanvullende uitkering of enige andere wettelijke regeling. Dus aan mensen voor wie de hulpverlening vanuit de gemeente of het Rijk onvoldoende is. Het blijkt dat een relatief klein bedrag voor deze mensen vaak het verschil betekent tussen een uitzichtloze situatie of nieuw perspectief en de moed om door te gaan. Juist om in het leven van mensen verschil te kunnen maken, zetten wij ons bij SUN Rheden in.

Waar komt het geld vandaan?

Een aantal fondsen doneert geld aan SUN Rheden voor het giftenbudget. Dit geld is bedoeld voor de inwoners van de Gemeente Rheden met een financieel probleem. De Gemeente Rheden ondersteunt ons met een subsidie voor een deel van de kantoor- en personeelskosten.

Feiten en cijfers

SUN Rheden is in 2017 opgericht en heeft in dat jaar 82 aanvragen behandeld. Voor 2018 zijn 120 aanvragen begroot. Circa 30 verschillende organisaties kunnen een beroep doen op SUN Rheden om een gift te verstrekken aan een inwoner.