Voorbeelden casussen

2020

Op 11 februari dient een Consulent Inkomen een aanvraag in voor een 32-jarige meneer, van niet Nederlandse afkomst. Hij heeft geen werk en geen uitkering en heeft al eerder een poging gedaan om een uitkering aan te vragen. Waarschijnlijk door de taalbarrière is dat niet gelukt. In het gesprek blijkt dat de man zijn paspoort is kwijtgeraakt en niet over de middelen beschikt om een nieuwe aan te vragen. Geen paspoort betekent geen werk, dus geen inkomen maar ook geen uitkering. Extra bijkomstigheid was dat meneer het paspoort op de ambassade van het land van herkomst moet aanvragen en voor de reis naar Den Haag ontbreekt het geld. SUN Rheden betaalt de kosten voor het nieuwe paspoort en de reiskosten.

Op 16 februari vraagt een ambulant begeleider van het RIBW een nieuwe wasmachine aan voor een 55-jarige vrouw. Zij is na een echtscheiding blijven zitten met een grote restschuld van de gezamenlijke woning. Mevrouw betaalt maandelijks een bedrag voor aflossing van de restschuld aan de bank. Daarin is zij zo plichtsbewust, dat zij elke maand in de problemen komt en onvoldoende geld overhoudt om te kunnen eten. Zij ontvangt een pakket van de Voedselbank. SUN Rheden zorgt voor een nieuwe wasmachine.

Op 2 maart komt er via een ambulant begeleider van Pluryn een aanvraag binnen voor een 43-jarige vrouw. Zij is zwanger van haar 3e kindje en net verhuisd naar de gemeente Rheden. Er is sprake van veel schulden en een krap budget. Mevrouw wil haar andere twee kinderen ook weer graag thuis laten wonen. Daarvoor heeft zij een stapelbed nodig en moet er nog laminaat op de vloer komen. SUN Rheden kent beide aanvragen toe.

Op 3 maart vraagt een jongerencoach van de gemeente Rheden leefgeldbonnen aan voor een 20-jarige man. De jongerencoach is betrokken omdat de man, de oudste zoon in een gezin van vier kinderen, ondersteuning krijgt om zijn leven op orde te krijgen en de juiste keuzes te maken voor zijn toekomst. Deze man woont samen met zijn moeder die weduwe is en zijn drie broertjes. Er zijn veel zorgen in het gezin, waaronder ook financiële. Deze zijn ontstaan omdat er gekort is op de uitkering van de cliënt. Het gezin is mede afhankelijk van het inkomen van de oudste zoon. SUN Rheden kent de aanvraag toe en om het feit dat het een gezin met (jonge) kinderen betreft zijn er meer leefgeldbonnen verstrekt dan waarom is gevraagd.

Op 10 maart dient een medewerker van de gemeente Rheden een aanvraag in voor een 51-jarige vrouw. Zij kan de energierekening niet betalen. SUN Rheden geeft geen gift voor de betaling van de vaste lasten. Aan mevrouw zijn leefgeldbonnen verstrekt waardoor zij haar energierekening alsnog kan betalen.

Op 19 maart dient de bewindvoerder een aanvraag in voor een 40-jarige man. Ten gevolge van een problematische scheiding heeft meneer een jaar lang rondgezworven, zonder uitkering of werk. Om te eten verkoopt mijnheer beetje bij beetje zijn inboedel. Nu hij een huisje krijgt, vraagt de bewindvoerder om financiële hulp bij het inrichten van de woning. Deze hulp is eens te meer nodig omdat de drie kinderen van meneer deels bij hem zullen wonen. SUN Rheden geeft een gelimiteerd bedrag voor aanschaf van goederen bij 2Switch, bedden voor meneer en zijn kinderen en een laminaatvloer in de woonkamer en op de slaapkamers.

Op 25 maart wordt er voor een 54-jarige man door een ambulant medewerker van RIBW een aanvraag ingediend. Deze is bedoeld om een internetaansluiting te bekostigen. Voorheen ging de cliënt altijd naar de bibliotheek om gebruik te maken van internet, maar door de corona uitbraak is dat niet langer mogelijk. Omdat meneer in een ernstig isolement dreigt te geraken heeft SUN Rheden de aansluitkosten en drie maanden abonnementskosten voor haar rekening genomen. Na drie maanden ontstaat er ruimte in het budget van mijnheer waardoor hij zelf de kosten kan dragen.

Op 7 april komt er een aanvraag van een persoonlijk begeleider van BORIZ binnen voor een 30-jarige man. Zij vraagt geld voor een boksbal. De man ervaart veel stress van de beperkingen die opgelegd zijn ten gevolge van de coronacrisis. Hij is gewend een paar keer per week te gaan sporten en kan daar veel energie in kwijt en zijn gevoelens op af reageren. Dat is nu onmogelijk. Alle sportscholen zijn gesloten. SUN Rheden doneert een boksbal.

Op 16 april wordt een aanvraag ingediend voor een 54-jarige vrouw. De ambulant begeleider vraagt aan en schetst een zeer problematische situatie. Mevrouw heeft met name veel zaken in huis nodig heeft en het is nodig om het hele huis een opknapbeurt te geven. Gelet op de complexiteit van de situatie (cultuurverschil en gedragsproblematiek) is samenwerking met de Dullertsstichting gezocht en gevonden. Aan mevrouw is een bedrag toegekend voor lampen, verf en een bed. Zodra het weer is toegestaan wordt tijdens een huisbezoek door de Dullertsstichting, de situatie nader en opnieuw in beeld gebracht om de aanvraag te kunnen her-beoordelen.

Op 1 mei dient een budgetbeheerder van de gemeente Rheden een aanvraag in voor een 29-jarige vrouw. Zij moet gebruik maken van een laptop om haar facturen aan te leveren aan de budgetbeheerder en het overzicht van de door de budgetbeheer gedane betalingen te kunnen ontvangen. Mevrouw is hoogzwanger en kan tijdelijk niet werken. Daarom vraagt de budgetbeheerder ook geld om de nog noodzakelijk spullen voor de baby te kunnen kopen. De partner van mevrouw is ten gevolge van de coronacrises zijn 0-urencontract verloren. Er is sprake van schulden en ernstig inkomensterugval. SUN Rheden zorgt voor een laptop en babyspullen.

Op 24 juni dient een bewindvoerder Van Faith Budgetbeheer en bewindvoering een aanvraag in voor een 23-jarige vrouw. Zij ontvangt een uitkering en heeft geen reserves. Deze zijn opgegaan aan een noodzakelijke verhuizing i.v.m. burenoverlast. Mevrouw wil graag een opleiding gaan volgen en heeft daarvoor met positief resultaat een test afgelegd. Het studiegeld komt van de DUO, maar de opleiding vraagt om uniformkleding en daarvoor ontbreekt het geld. Het volgen van de opleiding vergroot de kansen op de arbeidsmarkt voor mevrouw aanzienlijk, daarom kent SUN Rheden de gevraagde kleding toe.

Op 1 juli komt er vanuit de formulierenbrigade van de gemeente Rheden een aanvraag voor een 56-jarige vrouw. Zij kampt al jaren met ernstige gezondheidsproblemen en heeft weinig financiële armslag omdat ziek zijn helaas geld kost. Haar zorgverzekering dekt niet de kosten voor oedeemtherapie en dat is wat mevrouw nu nodig heeft. SUN Rheden kent een bedrag toe zodat met de therapie begonnen kan worden.

Op 9 juli en op 20 juli dient de jongerencoach van de gemeente aanvragen in voor een 18-jarige man. Hij verkeert in een heel moeilijke situatie. Hij heeft maar een beperkt netwerk en is niet erg sociaal vaardig. Zijn inkomen is studiefinanciering en ten gevolge van corona heeft hij geen bijbaan meer. Zijn ouders betalen de huur van zijn kamer. Op het moment van de aanvraag is de situatie nijpend. Meneer heeft geen geld en geen eten meer. SUN Rheden kent leefgeldbonnen toe om de tijd tot de volgende betaling van DUO te overbruggen. Dan volgt op 20 juli de 2e aanvraag voor deze mijnheer. Zijn ID-bewijs is verlopen en hij kan deze niet zelf bekostigen. SUN Rheden besluit om de aanvraag toe te kennen in de verwachting dat daarmee ook de kans op het afronden van de opleiding toeneemt.

Op 27 juli dient een persoonlijk begeleider van BORIZ een aanvraag in voor een 19-jarige man. Deze lijdt aan hevige tandpijn. Hij heeft geen inkomen en heeft schulden bij de zorgverzekeraar. Een vorig bezoek aan de tandarts heeft hij nog niet betaald en daarom wil deze hem niet helpen. SUN Rheden heeft een overeenkomst met de Academische Kliniek Mondzorg Arnhem, maar deze is tijdens de zomermaanden gesloten. SUN Rheden betaalt geen schulden, maar heeft zich wel garant gesteld voor de nieuwe factuur. De tandarts is daardoor bereid de noodzakelijke behandeling te verrichten en treft een regeling voor de oude schuld.

Op 3 augustus dient een casusregisseur van de gemeente Rheden een aanvraag in voor een 54-jarige vrouw. Haar financiële situatie is slecht; er is sprake van schulden. Haar kind is opgenomen in een instelling en het ontbreekt mevrouw aan de middelen om haar kind te bezoeken. Er is bijzondere bijstand aangevraagd voor de reiskosten, maar (nog) niet toegekend. De casusregisseur vraagt een bedrag zodat mevrouw haar kind kan gaan bezoeken. Een vrijwilliger van Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp is bereid mevrouw te rijden tegen vergoeding van de brandstofkosten. SUN Rheden onderschrijft het belang van een moeder-kind-contact. De aanvraag is toegekend.