Voorbeelden casussen

2021

Op 5 januari vraagt een medewerker van de gemeente Rheden een wasmachine aan voor een 31-jarige vrouw.  Zij kampt met problemen en staat onder budgetbeheer. Gelet op de financiële draagkracht van mevrouw, kent het bestuur de aanvraag toe en krijgt mevrouw een wasmachine.

Op 8 januari vraagt een budgetbeheerder leefgeld bonnen voor een inwoner die door de corona maatregelen in de problemen is gekomen. Weliswaar heeft mijnheer een inkomen maar dat valt lager uit omdat het inkomen in de afgelopen maanden fors gedaald is. Het bestuur kent voor 4 weken leefgeld bonnen toe.

Op 22 januari vraagt een vrijwilliger van Humanitas voor een alleenstaande vrouw leefgeld bonnen aan. Mevrouw kampt met schulden. Het budgetbeheer en de schuldregeling zijn in de opstartfase. Een schuldeiser heeft bankbeslag gelegd waardoor er geen ruimte meer is voor boodschappen. Het bestuur kent voor 3 weken leefgeld bonnen toe.

Een bewindvoerder vraagt op 5 februari een bed aan voor een alleenstaande vrouw. Deze mevrouw sliep al langere tijd op een matras op de grond. Zij ondervindt steeds meer lichamelijke last. Het bestuur heeft een bed bekostigd. 

Op 3 maart vraagt een vrijwilliger van Humanitas een bijdrage voor een bril voor een 58-jarige alleenstaande man. Hij heeft schulden, o.a. bij de zorgverzekeraar. De bril valt dus niet onder de vergoedingsregeling. Nadat er twee offertes zijn beoordeeld kent het bestuur het gevraagde bedrag toe. 

Een bewindvoerder vraagt op 24 maart een gasfornuis aan voor een 51-jarige vrouw. Zij leeft van een uitkering en lost haar schulden af. De vraag voor een gasfornuis wordt – in de regel – niet toegekend. Dit omdat een fornuis wordt gezien als luxe. SUN Rheden biedt dan altijd een kookplaat ter vervanging aan. Soms, zoals ook in deze casus, vindt het bestuur het gerechtvaardigd om een fornuis toe te kennen. 

Op 29 maart vraagt een medewerker van SIZA meerdere goederen aan voor een man van 59 jaar. Hij en zijn partner hebben o.a. dringend nieuwe matrassen nodig. Na bestudering van de casus wordt besloten dat er in ieder geval voor beide echtelieden een bed, nieuwe matrassen en kussens worden verstrekt. De overige gevraagde zaken zijn niet urgent en worden daarom afgewezen. 

Op 30 maart vraagt een hulpverlener een bijdrage aan voor 10 behandelingen bij een fysiotherapeut voor een 35-jarige gehuwde vrouw. Zij kan deze behandeling niet ondergaan omdat zij schulden heeft en daarom geen aanvullende ziektekosten verzekering. Omdat de behandeling essentieel is voor het slagen van een schuldentraject (deelname aan het arbeidsproces), kent het bestuur de aanvraag toe. 

Op 21 april vraagt een ambulant begeleider een tegemoetkoming aan voor een 28-jarige vrouw die gaat verhuizen. Zij kan de dubbele lasten van borg en 1e maand huur niet zelf dragen. Omdat het bestuur de noodzaak van de verhuizing erkent, wordt de aanvraag toegekend. 

Op 4 mei vraagt een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk de medewerking van SUN. Het betreft hier een 21-jarige jongeman die onvoldoende begreep wat er in de correspondentie van Liander van hem werd gevraagd, met afsluiting tot gevolg. Om weer opnieuw aangesloten te worden moeten er aansluitkosten worden betaald. De man beschikt niet over de benodigde financiële middelen. SUN Rheden heeft de kosten voor haar rekening genomen. 

Op 1 juni vraagt de jongerencoach van de gemeente Rheden een bijdrage aan voor een paspoort voor een 28 jarige man. Hij dreigt dakloos te worden en heeft een geldig ID bewijs nodig om zich in te schrijven. Het bestuur kent de aanvraag toe. 

Op 17 juni vraagt een bewindvoerder voor een 40-jarige man een bijdrage aan in de vervoerskosten OV. Mijnheer moet naar een fysiotherapeut. Daarnaast blijkt mijnheer niet over geld te beschikken om boodschappen te doen. Het bestuur kent de reiskosten toe en leefgeld bonnen ter overbrugging van de periode tot aan de datum waarop de uitkering op de rekening wordt gestort. 

Op 28 juli doet een ambulant begeleider een beroep op SUN Rheden voor het opknappen van een verwaarloosde tuin. Dit betreft weliswaar een (voor de bewoner) noodzakelijke aanpassing, maar is niet urgent. SUN Rheden heeft nog wel contact gezocht met andere vrijwilligersorganisaties, maar ook voor hen is de klus te groot. Het bestuur heeft de aanvraag voor de financiële bijdrage afgewezen. 

Op 3 augustus vraagt een budgetbeheerder van de gemeente Rheden SUN Rheden om hulp voor het betalen van een factuur voor reparatie van een auto van een 43-jarige man. Deze man zit in een schuldenregeling en heeft de auto nodig om naar zijn werk te komen. Het bestuur erkent de noodzaak van het autobezit. De dagwaarde van de auto komt na reparatie lager uit dan de te maken kosten. Daarom besluit het bestuur bovenop het gevraagde bedrag nog wat extra’s te schenken zodat er een andere gebruikte wagen gekocht kan worden. Dit zodat de schuldregeling niet in gevaar komt. 

Op 5 augustus vraagt een vrijwilliger van Humanitas een bijdrage voor een behandeling bij een tandarts voor een  53-jarige man. Hij heeft  nog geen inkomen, wel schulden. Aanvullende verzekering is i.v.m schuld bij de zorgverzekeraar niet aan de orde. Omdat mijnheer acute kiespijn heeft wordt hij verwezen naar AKMA. Omdat de pijnklachten in het weekend enorm toenemen, wordt er bij de dienstdoende tandarts een afspraak gemaakt en deze heeft mijnheer van zijn tandpijn verlost. SUN Rheden heeft de kosten vergoed.

Op 1 september vraagt een hulpverlener hulp voor 2 jonge kinderen. Deze zijn in zeer moeilijke omstandigheden terecht gekomen. Moeder is niet meer in beeld en de kinderen zijn voorlopig gehuisvest bij een pleegvader. Deze heeft echter niet de financiële ruimte om de kinderen adequaat te kleden voor het nieuwe schoolseizoen. In samenwerking met Stichting Leergeld is een oplossing gevonden voor de schoolkleding en de - benodigdheden. SUN Rheden heeft jassen, broeken en schoenen geschonken. Voor het hele gezin is gezorgd voor leefgeld bonnen. 

Op 3 september vraagt een budgetbeheerder van de gemeente Rheden een gift voor een 36 jarige vrouw. Deze mevrouw maakt kans op een woning, mits de borg en een maand huur bij vooruitbetaling worden voldaan. Omdat er geen ruimte was om te reserveren, beschikt mevrouw niet over de benodigde middelen. SUN Rheden biedt de helpende hand. 

Een hulpverlener vraagt op 14 september hulp voor een 53-jarige vrouw. Zij kan niet langer meer de therapie bekostigen waarvan zij veel baat ervaart. Omdat de therapie niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar, klopt de hulpverlener bij SUN Rheden aan. SUN Rheden vergoedt de therapie voor 3 maanden. Daarmee wordt de hulpverlener de tijd gegeven een andere oplossing te vinden voor dit langdurige probleem. SUN Rheden is er immers voor kortdurende ondersteuning.

Op 15 september vraagt een bewindvoerder hulp voor de herinrichting van een woning van een 41-jarige vrouw met 4 kinderen. Er is geen ruimte om zaken zelf te vervangen. SUN Rheden schenkt een bank, huisraad (bij 2Switch) en geld voor verf.  

Voor een cliënt van Pluryn wordt op 16 september een aanvraag ingediend voor een vloer en verf. Deze 31-jarige mevrouw met 2 kinderen heeft een woning toegewezen gekregen. SUN Rheden zorgt voor de vloer en omdat mevrouw niet beschikt over een netwerk, wordt deze - bij uitzondering - eveneens op kosten van SUN Rheden door de leverancier gelegd. 

Op 6 oktober komt er een aanvraag van een medewerker van het RIBW met de vraag om te helpen voor een 33-jarige man die zelfstandig gaat wonen. Mijnheer heeft veel zelf kunnen aanschaffen maar nu is er geen financiële ruimte meer voor een vloer en een kookplaat. SUN Rheden helpt hierbij. 

Een medewerker van Vluchtelingenwerk vraagt op 7 oktober leefgeld bonnen voor een 37-jarige vrouw met 4 kinderen. Zij is bezig met een echtscheiding, maar beschikt (nog) niet over een uitkering. SUN Rheden schenkt leefgeld bonnen ter overbrugging van een voorschot op de uitkering. 

Op 8 oktober vraagt een bewindvoerder voor een 23-jarige vrouw met 3 kinderen hulp bij het herinrichten van een woning. Door een problematische scheiding ontbreekt het aan veel en er is geen reserve. SUN Rheden schenkt een koelkast, kookplaat, wasmachine. Bij 2Switch kan mevrouw een bank en wat spullen als pannen, borden e.d. halen. 

Van een medewerker van het RIBW komt op 27 oktober het verzoek om een 32-jarige vrouw te helpen die een paspoort nodig heeft. Het ontbreekt aan de middelen. SUN Rheden financiert het paspoort omdat er zonder geldig identiteitsbewijs deuren voor mevrouw dicht zouden gaan.

Op 3 november vraagt een medewerker van Vluchtelingenwerk hulp voor een 19-jarige vrouw. Zij volgt een opleiding maar kan de komende maand haar reiskosten niet betalen. Zij moet wachten op een beslissing van DUO. Omdat een opleiding bijdraagt aan een duurzame verbetering van de leefomstandigheden van mevrouw, betaalt SUN Rheden voor 1 maand de noodzakelijke reiskosten.

Een hulpverlener van HerZorg vraagt op 17 november hulp voor een 43-jarige man. Hij is chronisch ziek en gebruikt veel supplementen waardoor hij zich beter voelt. Deze worden echter niet vergoed door de zorgverzekeraar. Om de hulpverlener de tijd te geven een structurele oplossing te vinden voor de bekostiging van de supplementen, verstrekt SUN Rheden voor 4 weken leefgeld bonnen.

Voor een 64-jarige man vraagt op 18 november een medewerker van Humanitas een bijdrage voor een bril. Deze bril is noodzakelijk omdat deze heer anders alles alleen maar wazig ziet. SUN Rheden kent de aanvraag toe.

Op 2 december vraagt een medewerker van Vluchtelingenwerk hulp voor een man van 32 jaar. Hij is afkomstig uit Syrië en komt in aanmerking voor gezinshereniging. Mijnheer kan echter de tickets niet zelf betalen. Hoewel SUN Rheden doorgaans zeer terughoudend is met dergelijke aanvragen, kent zij deze toe vanwege de slechte omstandigheden voor een kind in Syrië.

De sociaal Raadsvrouw van Incluzio doet op 17 december een aanvraag voor een 24-jarige vrouw met een dochtertje. De situatie wordt door SUN Rheden beoordeeld en het bestuur besluit een compleet bed voor het kind te schenken. De overige zaken worden afgewezen, in afwachting van adequate hulpverlening. 

Op 23 december vraagt een medewerker van de gemeente Rheden leefgeld bonnen aan voor een 47-jarige man. Deze dreigt in de problemen te komen door de gestegen brandstofprijzen. SUN Rheden kent de leefgeld bonnen toe waardoor er ruimte komt om zijn energierekening te kunnen betalen. 

Op 24 december doet de Sociaal Raadsvrouw van Incluzio een aanvraag voor een 74-jarige vrouw. Haar wasmachine en koelkast zijn stuk en er is behoefte aan een (refurbished) laptop. SUN Rheden heeft deze toegekend.