Voorbeelden casussen

2019

Een ambulant begeleider van De Goede Toekomst vraagt op 8 januari spullen aan voor de woning van een echtpaar, 28 en 32 jaar, met 1 kind. Het gezin staat sinds kort onder bewind en heeft enorme schulden. De man werkt wel, maar zij leven van weekgeld.  Een uit de hand gelopen conflict heeft ertoe geleid dat dit gezin voor hun eigen veiligheid met urgentie heeft moeten verhuizen vanuit een andere gemeente, onder voorwaarde van acceptatie ambulante begeleiding en bewindvoering.  Zij zijn met slechts persoonlijke spullen in hun nieuwe woning getrokken. Inmiddels hebben zij zelf gedaan wat zij konden aan verfwerk en bij elkaar sprokkelen van wat inboedel, zoals ledikanten. SUN Rheden helpt met matrassen en een gemaximeerd budget ter besteding bij 2Switch voor de meest noodzakelijke inventaris.

Een casusregisseur van de gemeente Rheden stuurt op 9 januari een aanvraag voor een 54-jarige vrouw, die is gevlucht voor haar partner die haar blijft stalken. Om haar veiligheid te garanderen wordt de aanvraag met nog grotere vertrouwelijkheid behandeld. Om haar een nieuwe start te kunnen laten maken (met een volledige uitkering) is een inschrijfadres (een woning in een andere gemeente) noodzakelijk, maar geld voor de huur ontbreekt (nog).  SUN Rheden helpt met een halve maand huur.

Een maatschappelijk werker van Rijnstad vraagt leefgeldbonnen voor een 82-jarige kwetsbare weduwnaar met NAH, die door een van zijn inwonende kleinzoons financieel is opgelicht. Dat is aan het licht gekomen op het moment dat een deurwaarder van de NUON kwam “afsluiten”. De man is direct onder beschermingsbewind geplaatst, maar heeft tot aan de volgende AOW-uitkering geen geld meer om te eten. SUN Rheden verstrekt twee bonnen van een supermarkt, waarmee hij onder begeleiding van zijn dochter, boodschappen kan doen.

Een consulent schulddienstverlening van de gemeente Rheden vraagt op 23 januari voor een 58-jarige man, een bijdrage om de boete/rekening voor detentie in Duitsland af te betalen (hij heeft in een eerder stadium al 50% betaald). Voor de man dreigt nu uitzetting uit zijn huis, omdat hij opnieuw gedetineerd gaat worden als hij niet betaalt. SUN Rheden betaalt geen schulden en wijst daarom de aanvraag af.

Op 24 januari doet een zorgbemiddelaar van de RIBW-AVV een aanvraag voor een 50-jarige, alleenstaande vrouw van wie de woning in december is ontruimd door de corporatie in een naburige gemeente. Helaas is de zorgbemiddelaar daar te laat in beeld gekomen. Mevrouw heeft al een tijd geen inkomen en overziet niet wat de gemeente verwacht m.b.t. de aanvraag van een uitkering. Een WW uitkering vanuit vorig werk lukt evenmin omdat ze geen 26 weken aaneengesloten heeft gewerkt. Mevrouw heeft jaren op het minimum geleefd. De zorgbemiddelaar ondersteunt bij het actief oplossen van haar problemen - waaronder bewindvoering die is opgestart -, het verkrijgen van inkomen, een eigen woonplek, aanmelden bij de afdeling schulddienstverlening, enz. Mevrouw kan een kamer huren per 1 februari.  SUN Rheden betaalt een maand huur rechtstreeks aan de eigenaar van het pand. Deze financiële hulp is bedoeld als bijdrage aan een eerste noodzakelijk stap in een reeks van maatregelen om een nieuwe start te kunnen maken.

Op 29 januari doet een schuldhulpverlener van de gemeente Zevenaar een aanvraag voor een 36-jarige vrouw met ernstige gebitsproblemen, waarvoor ze niet is verzekerd wegens schulden bij de zorgverzekering. De kaakchirurg (wel vergoed vanuit de basisverzekering) kan haar pas helpen als een orthodontist haar een beugel aanmeet. Daarvoor is geen geld. In overleg is deze aanvraag naar SUN Doesburg verwezen, omdat SUN Doesburg haar werkgebied uitbreidt. Uiteindelijk is deze aanvraag geheel door het Armoedefonds opgelost.

Op 31 januari doet een begeleider van RIBW-AVV een aanvraag voor een 38-jarige gescheiden man met 2 kinderen, die vanwege de scheiding in de schulden is geraakt en sinds medio januari in de WSNP is toegelaten. Hoewel hij al vorig jaar is verhuisd naar zijn huidige woning ontbreekt nog noodzakelijke inventaris. Na de scheiding heeft cliënt enige hulp ontvangen van de Dullertsstichting, vandaar dat hij daarop momenteel geen beroep kan doen. SUN Rheden helpt met bedden voor de man en zijn kinderen en een kookplaat.

Een bewindvoerder van A&O Bewind stuurt op 31 januari een aanvraag voor een 36-jarige man. Dit is op verzoek van zijn vader die hem naar deze gemeente heeft laten verhuizen. Zodoende woont hij in de buurt van zijn ouders. Zij willen graag bijdragen aan een beter leefklimaat voor het afbouwen van de methadonmedicatie van de zoon, zonder dat hij terugvalt. De man heeft een verslavingsverleden en is door de rechter onder bewind gesteld. Zijn vriendin is gedetineerd en hij heeft werk gevonden in deze regio. Uit te verwachten teruggaven van de vorige energieleverancier en verhuurder plus extra verricht werk als uitzendkracht, kunnen de verhuizing en de vloerbedekking worden betaald. Door diverse onverwachte tegenvallers is er uitsluitend budget voor de verhuizing. Bovendien zijn de plavuizen op de begane grond van de nieuwe woning door de verhuurder verwijderd. Resultaat is dat alle eigendommen nog steeds gedemonteerd (kasten) en ingepakt (inventaris) op het kale beton staan. Deze situatie duurt nu al sinds medio november. De keuze om te verhuizen is een goede en noodzakelijke geweest. De verslavingszorg is naadloos overgenomen en verloopt voorspoedig. Het werk bevalt goed en is op fietsafstand van huis. De man voelt zich thuis in de gemeente en in zijn huis. En, belangrijker nog, er zijn geen dealers in de omgeving, die hem op een zwak moment kunnen overhalen om weer te gaan gebruiken. Van de erbarmelijke woonomstandigheden wordt hij nu steeds vaker depressief met grote kans op een terugval. Door het afbetalen van oude schulden is er niet meer dan leefgeld. De bewindvoerder mag geen lening voor hem aangaan en de ouders kunnen ook geen vloer betalen.  SUN Rheden betaalt de factuur van de vloerenleverancier en hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan een duurzame verbetering van de woon- en leefomstandigheden.

Voor een 36-jarige alleenstaande vrouw met een kind doet op 1 februari een ambulant begeleider van Siza een aanvraag voor stoffering van een te huren woning. Mevrouw is tijdelijk bij haar ouders ingetrokken met het jongste kind, na de scheiding van haar tweede partner en de verkoop van het huis i.v.m. schulden. De oudste twee kinderen zijn bij hun vader ondergebracht, maar zullen om de week bij moeder komen logeren. In deze situatie is SUN Rheden al eerder betrokken, om mee te denken in de zeer complexe en dringende situatie. Alle begeleiding is erop gericht om de situatie zo goed mogelijk te stabiliseren, waarna schuldsanering kan worden ingezet. Naast de hulp van de Dullertsstichting, betekent noodhulp van SUN Rheden een belangrijke bijdrage aan een duurzame oplossing. SUN Rheden betaalt de factuur voor de vloerbedekking.

Op 8 februari komt via een maatschappelijk werker van Rijnstad, een nieuwe aanvraag binnen voor een 58-jarige man met schulden. Het betreft nu een computer/laptop, nodig voor thuisadministratie, informatie aanleveren voor budgetbeheer, schulddienstverlening en solliciteren. SUN Rheden ziet geen urgentie in deze aanvraag en verwijst naar de Dullertsstichting.

Een financieel jongerencoach van de gemeente doet op 11 februari een aanvraag voor een 26-jarige gescheiden vrouw. Mevrouw heeft vorig jaar al van SUN een toekenning van een aantal leefgeldbonnen gehad. Ze had (naast haar MBO - opleiding) werk gevonden en kwam daardoor precies rond en kon zich ook aan haar aflossingen houden. Nu is ze haar baan kwijt.

Ze heeft al wel nieuw werk gevonden, maar dat inkomen komt pas eind van de maand. Daardoor is er nu een gat van vier weken inkomen. Ze heeft alle rekeningen betaald maar kan nu geen boodschappen meer doen. SUN Rheden is, gezien de situatie, bereid nogmaals te helpen met leefgeldbonnen voor vier weken.

Op 12 februari doet een bewindvoerder een aanvraag voor een 42-jarige, alleenstaande vrouw. In verband met onhoudbare buurtoverlast, moet ze verhuizen. Over twee dagen krijgt zij een woning toegewezen door de verhuurder. Er is geen reservering gedaan voor onverwachte dubbele huur. De nieuwe woning ziet er netjes uit, maar wordt leeg opgeleverd. Voor zowel de huur als de stoffering (voor vloeren, trap en ramen)  wordt een bijdrage gevraagd.

Gezien de urgentie draagt SUN Rheden bij aan de huur, zodat mevrouw kan verhuizen. Voor het overige wordt verwezen naar de voorliggende voorzieningen van de gemeente. Deze biedt een lening via de Bijzondere Bijstand aan, maar dat is voor de bewindvoerder een “no-go”, omdat zijn opdracht verbiedt om nieuwe schulden (of leningen) aan te gaan. Daarom vraagt de bewindvoerder of SUN Rheden alsnog kan bijdragen. Een aanvraag voor vloerbedekking loopt inmiddels bij de Dullertsstichting. De Bureaucoördinator overlegt met de bewindvoerder wat er nog meer dringend nodig is in deze situatie. Dan blijkt dat mevrouw geen bedden heeft voor haar kinderen die in een pleeggezin wonen, maar maandelijks een weekend mogen komen logeren. SUN Rheden verstrekt twee kinderbedden.

Op 12 februari stuurt een begeleider van Boriz een aanvraag in voor een 22-jarige man, die sinds een maand is ingetrokken bij zijn zelfstandig wonende vriendin. Boriz begeleidt ook haar. SUN Rheden heeft bij haar recente verhuizing de vloerbedekking betaald. De woonruimte is erg klein en er past geen tweepersoonsbed in de slaapruimte. Het stel slaapt nu op een matras in de woonkamer.  Door de financiële perikelen rondom het stel, zijn ze niet in staat om hier iets aan te veranderen. Een slaapbank is de mogelijke oplossing. SUN Rheden ziet echter onvoldoende ‘nood’ in deze situatie en adviseert een aanvraag bij de Dullertsstichting te doen.

Op 15 februari komt een aanvraag van een begeleider van Boriz binnen voor een 21-jarige vrouw, die dringend een fiets nodig heeft i.v.m. activerend werk. Eind 2018 is in deze casus al verwezen naar de consulent W&I, die een indicatie kan meegeven voor een fiets uit de werkplaats in het Duynhuis te Dieren. SUN verwijst hiernaar.

Op 18 februari stuurt een jongerencoach van gemeente Rheden een aanvraag in voor een 24-jarige alleenstaande vrouw met een kind van drie. Voor de vrouw is al twee keer eerder een aanvraag gedaan. Mevrouw heeft een wasmachine te leen, die terug moet naar de eigenaar. Uit onderzoek van de Bureaucoördinator is gebleken dat eerder al door de Weeshuizen geld is geschonken t.b.v. aanschaf wasmachine en inrichtingskosten voor de nieuwe woning. Het geld is niet aan de wasmachine besteed en de bonnen zijn niet bewaard, ook niet door de bewindvoerder. SUN Rheden beschouwt daarom de aanvraag voor de wasmachine als ingetrokken. Er is logopedie voor het kind i.v.m. taalachterstand en mevrouw zou gebaat zijn bij een laptop en printer, zodat zij de oefenkaartjes kan uitprinten. Hiervoor is, na overleg, verwezen naar de gemeente. De casus wordt hiermee afgesloten geacht.

Een zorgbemiddelaar van RIBW AVV doet op 18 februari een aanvraag voor een 60-jarige vrouw, die haar kleinzoon van 18 al vanaf zijn geboorte opvoedt. Door een faillissement zijn beiden dakloos geraakt en hebben de winter doorgebracht op een camping. Er zijn schulden en er wordt beslag gelegd op haar inkomen. Ze ontvangt wekelijks een pakket van de Voedselbank. Rondkomen lukt nauwelijks. Bijzondere bijstand is aangevraagd maar afgewezen. In overleg met de Dullertsstichting is afgesproken dat cliënt bij hen een aanvraag doet voor laminaat voor de nieuwe woning, die ze per medio februari huurt. SUN Rheden verstrekt een koel/vriescombinatie en een kookplaat.

Op 18 februari vraagt een vrijwilliger van Humanitas thuisadministratie ondersteuning aan voor een 39-jarige vrouw, die samenwoont met partner en twee kinderen. In 2018 heeft het bedrijf van de partner, verlies geleden. Oorzaak is een brand op een werkplek van de man van de man; naar later bleek volkomen buiten zijn schuld. De gevolgen zijn ernstig; de man krijgt na de brand geen opdrachten meer. Hij heeft zijn huis met verlies moeten verkopen. Hij is achtergebleven met een aanzienlijke schuld. Door de verhuizing heeft hij ook allerlei apparatuur moeten achterlaten. Hierdoor is er op dit moment geen wasmachine. Mevrouw moet nu een aantal keren per week met een tas vol was naar haar moeder fietsen, om de was te kunnen doen. Op dit moment loopt een aanvraag voor de WSNP bij de gemeente Rheden en daarom mag zij geen nieuwe schulden maken. SUN Rheden verstrekt een wasmachine voor het gezin.

Een maatschappelijk werker van Rijnstad doet op 20 februari een aanvraag voor een 35-jarige alleenstaande vrouw met drie kinderen van twee vaders. De cliënt huurt sinds drie weken een woning. Ze heeft geruime tijd bij haar ouders ingewoond nadat zij bij haar tweede ex-partner is vertrokken. Gelukkig heeft ze kunnen sparen voor de eerste huur en borg.

De tijd dat ze bij haar ouders heeft gewoond was er geen recht op uitkering. Haar werk levert te weinig op. Er loopt een aanvraag voor een aanvullende uitkering; ook de toeslagen zijn aangevraagd. Zolang de uitkering niet is toegekend kan mevrouw geen aanspraak doen op bijzondere bijstand voor woninginrichting. Daarnaast moet zij van de gemeente vóór maart in de woning wonen, anders gaat de gemeente ervan uit dat zij nog met haar ouders woont en heeft zij geen recht op de uitkering. Dit levert een lastige cirkelredenering op, waarvoor de gemeente geen oplossing heeft. De gemeente verwijst naar de Stadsbank om een lening aan te gaan. Dit wil mevrouw liever niet, omdat ze ook nog een lening moet aflossen die haar eerste partner indertijd heeft afgesloten. Het is nog maar de vraag of een lening zo snel kan worden geregeld. SUN Rheden verstrekt een wasmachine, een koel/vriescombinatie en een gaskookplaat, zodat mevrouw met haar kinderen in het huis kan gaan wonen.

Op 25 februari vraagt een zorgbemiddelaar van RIBW AVV leefgeldbonnen voor een 59-jarige man, die in de financiële problemen (schulden) is geraakt wegens een alcoholprobleem. En omdat hij niet is komen opdagen bij het UWV is zijn uitkering geschorst. Hij is inmiddels onder behandeling bij Tactus. Op een gesprek met het UWV moet de man een aantal weken wachten. Hij heeft inmiddels de limiet op zijn creditcard bereikt. Er is dus geen geld voor levensonderhoud. SUN Rheden verstrekt bonnen van de supermarkt om de periode tot het hervatten van de uitkering te overbruggen.

Op 5 maart komt een aanvraag binnen van een maatschappelijk werker van Rijnstad voor een echtpaar, 76 en 62 jaar dat sinds begin februari 2019 in Nederland woont. Ze hebben de afgelopen drie jaren elders in de EU gewoond. Daarvoor woonden ze in Zuid Afrika. Hier werd de man, die de Nederlandse nationaliteit heeft, ziek. Hij zou nog maar kort te leven hebben en is daarom met zijn vrouw naar Europa verhuist, waar hij is geopereerd. Zijn overlevingskans is daardoor groter geworden. Inmiddels zijn zij naar Nederland verhuisd, waar ze hun leven verder willen opbouwen.

Ze hebben een woning in een seniorencomplex toegewezen gekregen, waarvoor de zoon de eerste huur heeft betaald. Via de kringloop zijn er meubels aangeschaft. Op de betonvloer ligt nog geen bekleding en dit zorg voor veel stof. Voor de gezondheid van de man is dit onwenselijk.  Er zijn problemen met de aanvraag van de AOW. Sinds hun komst in Nederland is de AOW-uitkering gekort en krijgt de vrouw krijgt nog geen toeslag omdat zij eerst moet inburgeren. Hierdoor kunnen zij de vaste lasten niet betalen en hebben zij nauwelijks geld voor eten en drinken.

SUN Rheden biedt aan laminaat te laten leggen, zodat het stofprobleem voorlopig is opgelost. Indien gewenst kunnen zij later alsnog zelf vloerbedekking laten leggen. Het echtpaar weigert omdat het geen laminaat wil. Ook een kooktoestel dat SUN aanbiedt, wordt niet geaccepteerd.

Op 12 maart vraagt de financiële jongerencoach leefgeldbonnen aan voor een 25-jarige vrouw, Zij volgt nog een opleiding en verkeert in moeilijke persoonlijke omstandigheden, waardoor ze meer zorgkosten heeft. Normaliter redt deze vrouw het financieel net, maar er kwam een vordering van de zorgverzekeraar, die ineens moest worden voldaan. Een betalingsregeling is geweigerd. De vrouw heeft de schuld voldaan, maar houdt daardoor geen leefgeld over. De coach en de school zetten alle begeleiding in om haar de opleiding te laten voltooien. SUN Rheden helpt met de leefgeldbonnen.

Op 14 maart overlegt een zorgbemiddelaar van RIBW AVV met de Bureaucoördinator over een mogelijke bijdrage voor een zeer complexe situatie van een 65-jarige vrouw, die zichzelf en haar woning heeft verwaarloosd. Er zijn lichamelijke beperkingen, waardoor de zelfzorg niet lukt.  De vloer in huis vertoont veel bobbels, omdat haar hond veelvuldig binnen urineert. Er zit schimmel op de vloer en de vloer is ook aan het rotten. De zorgbemiddelaar, ingeschakeld door het sociale gebiedsteam, bouwt vertrouwensband op met mevrouw en heeft met haar een plan kunnen maken waaraan ze meewerkt. Er komt andere huishoudelijke hulp, een vrijwilliger van de thuisadministratie, thuiszorg die toeziet op de persoonlijke hygiëne, aanpassingen in de badkamer, etc. Maar om deze nieuwe hulptroepen goed hun werk te kunnen laten doen is eerst een grondige schoonmaak van de woning nodig om alles vervolgens goed bij te kunnen houden. Daarom wordt een aanvraag bij SUN Rheden voor schoonmaak van de woning door een gespecialiseerd bedrijf. De offerte bedraagt duizenden euro’s, maar gezien de uitzonderlijke situatie vindt SUN dit gerechtvaardigd en noodzakelijk. Tevens wordt een beroep gedaan op hulp via de Dullertsstichting, omdat de houten balken onder de vloer vervangen moeten worden en er na reiniging ook vinyl op de vloer moet komen. Door deze samenwerking lukt het de zorgbemiddelaar om duurzaam hulp te regelen voor deze vrouw.

Op 27 maart doet de financiële jongerencoach een aanvraag voor een 25-jarige man, extraneus (Examenleerling, geen recht meer op studiefinanciering), voor wie een bijstandsuitkering is aangevraagd. Doordat dit zich niet eerder heeft voorgedaan bij de gemeente, duurt de behandeling van de aanvraag langer dan normaal. Hierdoor heeft de man geen inkomsten meer. Hij heeft zijn spaargeld al verbruikt. Hij heeft ook geen recht meer op een studentenreisproduct en hij moet voor school nog in twee vakken examen doen en daarvoor nog een aantal keer heen en weer met het OV. Ook voor zijn reiskosten wordt een bijdrage van SUN Rheden gevraagd.

Hier ontstaat een cirkelredenering: DUO zegt dat de man geen student meer is voor de studielening. De gemeente meent dat hij nog studeert, dus geen recht heeft op een PW-uitkering. De gemeente gaat akkoord met de aanvraag PW, nadat de man een document kan aanlevert waaruit blijkt dat hij inderdaad geen recht meer heeft op studiefinanciering. De jongerencoach regelt dat en de aanvraagprocedure is gestart. Deze situatie loopt al sinds september (begin schooljaar). De man heeft al die tijd van zijn spaargeld kunnen leven, maar dat is nu helemaal op. Hij moet nog in twee vakken examen doen en is eind schooljaar klaar. SUN Rheden verstrekt leefgeldbonnen voor de overbruggingsperiode.

Op 28 maart vraagt de financieel jongerencoach voor een 26-jarige vrouw hulp voor noodzakelijke mondzorg i.v.m. toenemende kiespijn. De tandarts heeft een offerte gemaakt, maar die kan ze niet betalen (de verzekering vergoedt slechts 75%). SUN Rheden schakelt AKMA in, die haar behandelt.

Op 28 maart doet een coördinator van inloophuis St. Marten een aanvraag voor een 65-jarige weduwe, die moet verhuizen omdat ze in een te dure woning woont. Door de aanstaande verhuizing en de goedkopere huur kan ze haar schulden gaan aflossen. In de nieuwe woning komt ze ook in aanmerking voor huurtoeslag. Mevrouw is bezig met het aanvragen daarvan.

Zij heeft in haar eigen inkomen voorzien, door bij twee schoonmaakbedrijven te werken. Eén daarvan heeft een nieuwe aanbesteding verloren en daardoor is op 1 maart het contract van mevrouw beëindigd. Bij het andere bedrijf werkt ze 10 uur in de week. Mevrouw gaat een aanvullende uitkering aanvragen.  De nieuwe woning is helemaal leeg opgeleverd. Er ligt niets meer op de vloer en ze heeft geen geld voor vloerbedekking. Het is van belang dat er snel een vloer wordt gelegd, zodat mevrouw kan verhuizen en ze niet met dubbele huur komt te zitten. Het huurcontract voor de nieuwe woning is inmiddels getekend. SUN Rheden zorgt dat de volgende dag laminaat wordt geleverd.

Een begeleider van Humanitas DMH doet op 28 maart een aanvraag voor een 42-jarige vrouw van buitenlandse afkomst, met twee kinderen. Sinds een jaar leeft zij 'opgesloten' in haar huis. Haar familie weet niet dat zij nog in Nederland woont. Hier heeft zij haar redenen voor. Dit heeft er ook voor gezorgd dat zij de dingen die zij leuk vindt en nodig heeft, niet meer kan doen. Een daarvan is paardrijden. De begeleiders van Humanitas-DMH weten een adres waar zij kan paardrijden, zonder de angst dat zij daar bekenden tegenkomt. De vrouw is hier een keer met de begeleiders geweest en ze vond het erg fijn om weer lekker buiten te zijn en wil graag een aantal keren (met begeleiding) daar naartoe gaan om paarden te poetsen, te rijden en buiten te zijn. Helaas heeft zij niet de financiële middelen om dit zelf te bekostigen. SUN Rheden betaalt de rijlessen en geeft het advies mee om te onderzoeken of de vrouw mogelijk vrijwilligerswerk kan doen bij die manege.

Op 2 april stuurt een trajectbegeleider van Humanitas DMH een aanvraag in voor een 30-jarige vrouw. De aanvraag betreft bed en matras. De vrouw staat binnenkort onder bewind en mag geen nieuwe schulden maken. Bijzondere Bijstand aanvragen is geen optie, omdat dit in eerste aanleg in de vorm van een lening (en dus schuld) wordt gegeven. Het bestuur verwijst naar de Dullertsstichting. Hoewel daar de procedure langer duurt, kan er tijdens het huisbezoek breder worden gekeken naar de situatie.

Op 8 april verzoekt een consulent Budgetbeheer van de gemeente Rheden voor een 36-jarige vrouw en haar man om te helpen t.b.v. de heraansluiting van drinkwater door Vitens. Deze kosten kunnen de inwoners niet ophoesten. SUN Rheden betaalt de kosten en verwijst voor verdere hulp naar andere fondsen.

Op 9 april doet een bewindvoerder een aanvraag voor een 47-jarige man, die wegens gezondheidsproblemen moet verhuizen. Voor de nieuwe huurwoning vraagt hij een vloer en nog enkele andere spullen voor het interieur aan. Gezien de spoedige verhuizing en het feit dat hij de huur van de oude woning heeft opgezegd per eind april, is er haast bij. Helaas moet actie over het Paasweekend heen worden getild. De betrokken ambulante hulpverlener ontdekt na het weekend dat er inmiddels al een vloer ligt in de woning. Zijn moeder heeft dit betaald en vrienden hebben geholpen met het leggen van het laminaat. Daarmee heeft SUN Rheden de gehele aanvraag als ingetrokken beschouwd en de bestelling van het laminaat geannuleerd bij de leverancier.

Op 11 april komt er een aanvraag binnen van een consulent Budgetbeheer van de gemeente Rheden voor een 50- jarige alleenstaande man, voor wie budgetbeheer is opgestart. Er is door UWV ten onrechte beslag gelegd op zijn WIA-uitkering. Dit wordt wel hersteld, maar vergt tijd. Uitzetting dreigt, daarom gaat de prioriteit naar het betalen van de huur en wordt getracht een minnelijke schikking te treffen voor de huurachterstand. Daardoor heeft de man onvoldoende geld voor boodschappen. SUN wijst leefgeldbonnen voor vier weken toe.

Op 12 april komt er een aanvraag binnen van een gezinscoach van Siza voor een vrouw uit Renkum. Dit ligt buiten het werkgebied van SUN Rheden ligt en daarom wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Een consulent Budgetbeheer van de gemeente Rheden doet op 12 april een aanvraag voor een 50-jarige man. Zijn koelkast werkt niet goed meer, waardoor de producten van de Voedselbank niet goed bewaard kunnen worden. SUN Rheden bestelt een koel/vriescombinatie.

Op 13 april stuurt een bewindvoerder een aanvraag in voor een 51-jarige man, die zijn portefeuille is kwijtgeraakt, met daarin onder meer rijbewijs en ID-bewijs. I.v.m. zijn vrijwilligerswerk als chauffeur heeft het vervangen van het rijbewijs prioriteit. In de meeste gevallen kan dit ook als ID-bewijs gebruikt worden. SUN Rheden betaalt de kosten.

Op 15 april doet een ambulant woonbegeleider van Bartimeus een aanvraag voor een 61-jarige blinde man. Om zijn zelfstandigheid te kunnen handhaven vraagt hij een aangepaste kookplaat aan, waarop hij veilig kan koken. SUN Rheden is bereid om de kosten voor de aangepaste kookplaat te betalen. De kosten voor de (technische) aansluiting worden via de WMO betaald.

Op 18 april doet een ambulant begeleider van Zorgplus een aanvraag voor een 51-jarige man, die zijn portefeuille is kwijtgeraakt, met daarin onder meer rijbewijs en ID-bewijs. Ondanks dat SUN Rheden enkele dagen geleden al de kosten voor een nieuw rijbewijs aan zijn bewindvoerder heeft toegezegd, wordt nu via deze hulpverlener een nieuwe ID-kaart gevraagd. Dit wordt direct afgewezen.

Op 24 april komt een aanvraag binnen van een stagiaire MWD van Pro Persona voor een 39-jarige alleenstaande vrouw, die dringend aan een nieuw bed en matras toe is, omdat de oude heel erg is doorgezakt. De vrouw blijkt een cliënt van Woonzorgnet te zijn en die organisatie verstrekt zelf bedden aan hun cliënten. De aanvraag is ingetrokken.

Op 28 april doet een zorgbemiddelaar van RIBW AVV een aanvraag voor een 39-jarige man. Hij woont alleen, maar krijgt regelmatig bezoek van zijn 3 kleine kinderen. De relatie met de moeder van zijn kinderen is beëindigd. Zij lijdt aan kanker, waardoor de man regelmatig de kinderen opvangt als het haar niet lukt. Echter: hij heeft geen kinderbedden. Daarom slapen zij nu bij hem in bed. Een ongewenste en ongezonde situatie.  SUN Rheden bestelt drie bedden, matrassen en beddengoed.

Voor een 48-jarige alleenstaande man vraagt een consulent Budgetbeheer van de gemeente Rheden op 1 mei om leefgeldbonnen. Het CJIB heeft onterecht beslag heeft gelegd op zijn uitkering; daardoor kan hij zijn vaste lasten nauwelijks betalen. Hier wordt aan gewerkt door de consulent Schuddienstverlening. Het spreekt voor zich dat het even tijd nodig heeft om dit weer te corrigeren. SUN Rheden verstrekt vier weken leefgeldbonnen.

Op 2 mei komt een aanvraag binnen van een projectcoördinator van Deflazorg voor een 18-jarige vrouw, die momenteel in de daklozenopvang verblijft. Het onstabiele leven en de vele wisselingen van woonplekken, hebben mede gemaakt dat zij niets heeft behalve een aantal zakken met kleding, een tas met wat foto’s en papieren. Zij krijgt de kans om bij Deflazorg beschermd te komen wonen. Het appartement is echter niet gestoffeerd en er is ook geen geld voor huur. Tevens wordt gevraagd om leefgeld, ter overbrugging tot de uitkering, een wasmachine, een compleet bed en meubels. SUN Rheden vindt dat de wasmachine geen nood is en verwijst daarvoor naar andere fondsen. Voor de huur wordt Deflazorg geadviseerd om zelf garant te staan (tot de huurtoeslag en de uitkering zijn geregeld). Wel bestelt SUN Rheden een bed met matras en beddengoed, laminaat voor de vloer. Ook is een budget beschikbaar gesteld om bij 2Switch de meest noodzakelijke spullen uit te zoeken.

Een consulent Budgetbeheer van de gemeente Rheden stuurt 2 mei een aanvraag in voor een 51-jarige alleenstaande man, die zich met zijn begeleider van Herzorg heeft gemeld bij Budgetbeheer. In de vorige gemeente had hij budgetbeheer, maar door de verhuizing een periode niet. Gedurende deze tijd zijn er betalingsachterstanden ontstaan, omdat de man lijdt aan zware epileptische aanvallen. Hierdoor raken vaak zaken in huis onbruikbaar (onder meer deuren, laptop, mobiele telefoon), maar doet hij ook verkeerde bestedingen. Nu wordt budgetbeheer opgestart, maar er is geen geld meer voor eten tot de eerstvolgende uitkering. Verder is er geen geld voor een noodzakelijke bril. Deze helpt om epileptische aanvallen te verminderen, want hij moet zich nu te veel inspannen om goed te kunnen lezen en tv te kijken.  Er lopen betalingsregelingen bij enkele organisaties, die met behulp van Budgetbeheer goed kunnen worden nagekomen. SUN Rheden verstrekt leefgeldbonnen en vraagt om een uitgebreidere offerte voor de bril. Hierover is later een positief besluit genomen.

Op 6 mei doet een consulent WMO een aanvraag voor een 50-jarige man, die wegens een echtscheiding alles is kwijtgeraakt. Meneer heeft vandaag een WWB-uitkering aangevraagd. Hij is door de situatie niet in staat om te werken en heeft de afgelopen tijd geld geleend bij anderen om te kunnen leven. Er is geen geld voor eten, geen inboedel voor de kamer die meneer sinds kort huurt.  Zijn dochtertje woont weliswaar niet permanent bij hem, maar komt elke week een middag bij hem en om de week een weekeinde. De hulpverlener vraagt om eenmalig een leefgeldbon. Daarvoor wordt verwezen naar stichting STRAK. De aanvraag wordt ingetrokken, omdat in deze casus vermoedelijk een uitgebreidere (aan)vraag, op basis van een plan, kan worden gesteld aan SUN Rheden.  Voor dezelfde man komt op 16 mei eenzelfde aanvraag binnen, maar nu via een maatschappelijk werker van Rijnstad. De Bureaucoördinator neemt contact op en vindt uit dat er nog geen aanvraag is gedaan bij STRAK. Dat gaat alsnog gebeuren. De beide hulpverleners (WMO en Rijnstad) nemen contact met elkaar op om te voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt.

Op 7 mei vraagt een begeleider van Humanitas DMH voor een 54-jarige vrouw, samenwonend met partner die een WAO-uitkering heeft, een laptop aan. Mevrouw kampt met psychische problemen. Zij heeft verschillende trauma's uit het verleden te verwerken, waarvoor zij hulp krijgt bij Pro Persona. Daarnaast krijgt zij hulp van Humanitas-DMH bij praktische zaken als administratie; meegaan naar afspraken Pro Persona; ventileren van problemen waar zij tegenaan loopt. De laatste paar maanden gaat het stukje bij beetje bergopwaarts met mevrouw. Voor het oppakken van hobby's en het herstellen van het contact met haar dochter en twee zoons wil zij heel graag gebruik maken van een laptop. Helaas heeft zij niet de mogelijkheid om zelf een laptop te bekostigen. SUN Rheden oordeelt dat hier het noodcriterium ontbreekt en verwijst naar andere fondsen, zoals de Dullertsstichting.

Een assistent bewindvoerder vraagt op 7 mei een laptop aan voor een 40-jarige alleenstaande vrouw. Mevrouw heeft een afwijzing ontvangen voor een minnelijke regeling en er is een dwangakkoord getekend voor de WSNP.  Zij heeft geen draagkracht om te sparen voor digitale middelen, maar heeft dit wel nodig in dit technologische tijdperk. Ook hiervoor verwijst SUN Rheden naar andere fondsen.

Op 14 mei stuurt een projectcoördinator van Deflazorg een aanvraag in voor een 19-jarige man, die 3,5 jaar geleden met zijn ouders, broer en zusje uit Syrië naar Nederland zijn gevlucht. In het traditionele gezin zijn veel spanningen, die de ontwikkeling van de jongeman remmen. Zijn jongere zusje is uit huis geplaatst en de jongeman wil graag begeleid wonen bij Deflazorg. Het appartement moet hij zelf stofferen en inrichten en daarvoor is geen geld (zijn ouders zijn afhankelijk van een uitkering). Ook worden leefgeldbonnen gevraagd, omdat de man geen eten heeft. Hij blijkt rond te zwerven bij vrienden, is inmiddels van school gestuurd en dreigt te ontsporen. Desondanks ziet het bestuur van SUN Rheden hier geen noodcriterium en wijst de aanvraag af.

De eigenaar/bewindvoerder van GelderZuid Bewindvoering doet een aanvraag op 16 mei voor een 47-jarige geïsoleerd wonende en alleenstaande man met een ernstige vorm van PTSS en een vermoedelijke niet aangeboren hersenaandoening. Hij wordt begeleid door een ambulante hulpverlener van Stichting MensGoed. De man ervaart de combinatie van schulden en PTSS als dermate zwaar dat dit hem immobiliseert. Hij krijgt zichzelf niet meer in beweging (geldt ook voor de ADL) en ziet geen oplossing meer. De huisarts heeft een verwijzing gegeven voor haptonomie, om hem weer in contact met zichzelf te helpen komen. De basis-zorgverzekering vergoedt dit niet. De gemeente Rheden geeft aan dat geen bijzondere bijstand voor vergoeding haptonomie wordt verstrekt. In de afgelopen jaren heeft de man via de Dullertsstichting reeds bijdragen ontvangen voor inrichting van zijn woning en voor fysiotherapie. Het bestuur van SUN Rheden oordeelt dat de kosten voor 10 sessies worden vergoed omdat dit bijdraagt aan een duurzame oplossing.

Een budgetbeheerder van gemeente Rheden vraagt op 20 mei een bril aan voor een 36-jarige alleenstaande vrouw met drie kleine kinderen. De schuldenlast van mevrouw is niet problematisch waardoor er geen schuldenregeling gestart is. Alle schulden worden voor 100% afbetaald.  Helaas is er door een ongeduldige schuldeiser beslag gelegd op het inkomen, waardoor het maandelijks budget krapper is geworden en zij niet heeft kunnen sparen voor onvoorziene uitgaven. Ook op het vakantiegeld van mevrouw ligt beslag.  Gezien de sterkte van de glazen is haar geadviseerd een bril aan te schaffen.  De bril wordt rechtstreeks aan de opticien betaald.

Op 20 mei stuurt een maatschappelijk werker van Rijnstad een gecompliceerde aanvraag in voor een 30-jarige man, met zijn zwangere vrouw en kindje van 10 maanden, geen geld heeft om te eten.

Het echtpaar komt uit het buitenland en heeft hier een verblijfsvergunning. In het verleden heeft de man in Nederland een eigen bedrijfje gehad. Hij heeft ervoor gekozen weer in zijn thuisland te gaan wonen, is daar getrouwd en ze hebben nu een zoon. Deze was niet gepland, de heer wilde eerst zijn bestaan opbouwen maar de vrouw raakte onbedoeld zwanger.

In het land van herkomst is veel niet goed geregeld en een tweede kind (wederom niet gepland) is onderweg. Daarom besluit het gezin terug te keren naar Nederland, met een beperkt bedrag aan spaargeld. Het plan is om bij een kennis in Amsterdam te gaan wonen en van daaruit werk en vervolgens eigen woonruimte te zoeken. Er ontstaat tussen deze kennis en diens partner ruzie, waarop de man en zijn gezin de woning moeten verlaten. Via hun netwerk is contact gelegd met iemand in de gemeente Rheden die het gezin tijdelijk wil opvangen. Deze jongeman huurt zijn woning in de gemeente Rheden pas sinds kort en logeert tijdelijk bij een kennis , totdat zijn huis klaar is.

De woning is vrijwel kaal. Er is geen warm water; de keuken is niet ingericht (er is geen gasfornuis) waardoor het gezin vaak eten moet bestellen. Ze slapen gedrieën op een matras op de grond.  Dit matras moet terug als de officiële huurder van de woning daar weer komt wonen.

Het gezin moet dus snel op zoek naar een eigen woning. Dit kan echter niet zonder inkomen. Eerste stappen hiervoor zijn gezet, maar het kan nog weken duren voordat de eerste uitkering binnenkomt. Deze wordt gekort i.v.m. kostendelersnorm en inwoning. Een eventueel voorschot zal dus nauwelijks worden aangevuld. Inmiddels heeft de man wel een internetabonnement afgesloten op zijn telefoon, noodzakelijk in deze situatie. Van de hulpverlener heeft hij het advies gekregen om zich z.s.m. te melden voor een zorgverzekering.

De situatie veroorzaakt veel stress. Het is ook niet kind-veilig. De spaarrekening slinkt, de uitgerekende datum van baby twee nadert (eind juli) en er is nog geen perspectief op verbetering.

Het bestuur van SUN Rheden vindt deze casus dermate ingewikkeld dat is besloten om vooralsnog twee weken leefgeld toe te kennen. Die kunnen worden verlengd als in die tijd ook contact is gezocht met een gespecialiseerde hulpverlener. Deze laat weten dat het gezin inmiddels WMO-ondersteuning heeft om hen in deze situatie verder te helpen. Zo nodig zal Acare Thuiszorg op een later tijdstip nog contact opnemen.

Op 22 mei vraagt een Financieel Jongerencoach om hulp voor een man (22), die samenwoont met zijn 20-jarige vriendin. Omdat zij nog geen 21 jaar is, leeft het stel van één uitkering via de Participatiewet. Ze lossen allebei een schuld af bij de zorgverzekering. Andere schulden zijn er niet. Er is voor meneer een factuur van het eigen risico binnengekomen, die zij niet kunnen betalen. Ze krijgen al pakketten via de Voedselbank en doen er alles aan om goed rond te komen, maar deze rekening is onvoorzien. Omdat SUN Rheden geen schulden betaalt, geeft de Bureaucoördinator het advies om de aanvraag in te trekken. Mogelijk ontstaat er later een ander soort nood; dan kan er alsnog een aanvraag worden ingediend.

Op 23 mei stuurt een schulddienstverlener van de gemeente Rheden een aanvraag in voor een wasmachine voor een 63-jarige man met een minnelijke schuldregeling. De wasmachine is al diverse keren gerepareerd en nu toch definitief defect. Het bestuur van SUN Rheden wijst de aanvraag om meerdere redenen af en denkt dat meneer adequater kan worden geholpen als er een 'huisbezoek' van de Dullertsstichting gaat plaatsvinden. De Bureaucoördinator regelt dat dit met spoed gebeurt.

Een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk Rheden vraagt op 28 mei leefgeldbonnen voor een 19-jarige man die op zoek is naar werk. Er is sprake van een wacht-/zoektijd van vier weken voordat hij een uitkering ontvangt van de gemeente. Vorige maand is zijn WW- uitkering geëindigd en gisteren is de aanvraag uitkering door de consulent W&I opgenomen. Hij kan de uitkering pas eind juni verwachten. Zijn zorgpremie is betaald. Met de verhuurder wordt geregeld dat de jongeman de huurbetaling even mag uitstellen. Cliënt wil graag een opleiding gaan doen, maar moet eerst nog taalniveau A2 halen. Het bestuur van SUN Rheden geeft aan het heel verstandig te vinden om een extra hulpverlener op het gebied van werk en inkomen(bijvoorbeeld van de Jongerencoach, die breder kan kijken) in te schakelen. Het bestuur besluit om twee weken leefgeld à € 30 te verstrekken. Dit is in aanvulling op het pakket van de Voedselbank (toereikend voor vier dagen).

Op 28 mei stuurt een ambulant begeleider van Van Belang een aanvraag in voor een 40-jarige vrouw met 9-jarige dochter i.v.m. herstelkosten van de huidige huurwoning. Mevrouw is begin dit jaar opgenomen op de PAAZ afdeling gevolgd door enkele maanden in een psychiatrische instelling wegens een psychose. Het blijkt dat er lange tijd geen begeleiding/hulp betrokken is geweest, waardoor het gedrag van mevrouw en haar verhouding met de buren dreigt te escaleren.  Het is voor haar en haar dochtertje daarom van belang om zo snel mogelijk te verhuizen en een nieuwe start te maken in een nieuwe omgeving. De hulpverlener is al druk bezig om haar te helpen met opruimen en heeft intussen ook een DIGID helpen aanvragen. Er moeten twee deuren vervangen worden. Tevens is verf en plamuur nodig. De verhuurder wil geen offerte geven voor de deuren, slechts een ruwe prijsindicatie. Het bestuur van SUN Rheden heeft veel vragen en wil dat er een offerte bij de betreffende aannemer wordt opgevraagd.

Op 4 juni stuurt een Financieel Jongerencoach een aanvraag voor leefgeldbonnen in voor een 25-jarige man, die zij sinds vandaag begeleidt. Hij is in januari zijn baan kwijtgeraakt. Met een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk is op 14 maart een uitkering aangevraagd en hij zou zelf de registratie in het gemeentelijk administratiesysteem invullen of een week later terugkomen voor hulp. Hij is daarna niet meer bij Vluchtelingenwerk verschenen. 

Via het Preventieproject van gemeente en samenwerkingspartners, in het kader van Vroegsignalering, is de cliënt bij de Jongerencoach terechtgekomen, na melding door verhuurder en waterbedrijf. Hij heeft een huur- en andere achterstanden, maar de hulpverlener heeft nog geen inzicht in de exacte bedragen en crediteuren. Nadat de uitkering is toegekend, is er voldoende inkomen om weer in leefgeld te voorzien. Hij gebruikt nu echter zijn huurtoeslag om eten te kopen. Leefgeldbonnen zorgen ervoor dat hij in elk geval zijn zorgpremie weer kan gaan betalen. Dit om te voorkomen dat hij in de zogenaamde “wanbetalersregeling" terecht komt (in de praktijk leidt dat tot stapeling van schulden). Het bestuur van SUN Rheden meent dat de man een beroep kan doen op de “broodnood”-regeling van de gemeente, maar dit kan pas na de vier weken wachttijd (waarin hij werk moet zoeken). SUN Rheden verstrekt voor maximaal zes weken leefgeldbonnen.

Op 5 juni doet een bewindvoerder van Blits bewind een aanvraag voor een 28-jarige man, die met zijn vrouw en dochter vier weken zonder inkomsten zit. Cliënt heeft een nieuwe baan via een uitzendbureau en stopt medio juni bij zijn oude werkgever.  Het salaris, dat elke vier weken wordt uitbetaald, is nog niet binnen. Bij navraag blijkt dat de werkgever niet wil uitbetalen omdat cliënt volgens hem nog boete over gereden privé kilometers en opleidingskosten moet terugbetalen. Behalve energie zijn de vaste lasten wel betaald, zodat er geen achterstanden ontstaan. De bewindvoerder meldt de energiemaatschappij dat deze rekening niet nu betaald kan worden. Er is sprake van een zeer complex schuldendossier.  Ook blijkt dat dit gezin al eerder door SUN Rheden is geholpen, op verzoek van een andere hulpverlener. Het bestuur besluit om nog een keer bij te springen met leefgeldbonnen. Na een week laat de bewindvoerder weten dat de bonnen niet meer nodig zijn, omdat de werkgever alsnog salaris heeft overgemaakt.

Op 6 juni vraagt de projectcoördinator van Deflazorg voor een (bijna) 22-jarige vrouw de kosten voor de aanvraag van een ID bewijs, dat ze kwijt is. Zij woont, vanuit een situatie van dakloosheid, sinds kort samen met haar vriend bij Deflazorg en een DIGID is nodig bij de aanvraag van een uitkering. De kosten worden betaald.

Op 6 juni belt een maatschappelijk werker van Rijnstad voor een 21-jarige man, samenwonend met zijn hoogzwangere vriendin bij zijn moeder. Deze heeft aangegeven dat het jonge stel uit de woning moet, want zij staat onder bewind en krijgt problemen met onder meer haar uitkering. Momenteel wonen er acht personen in het huis; met de komst van de baby zou dit negen personen zijn. Het jonge stel heeft tijdelijke woonruimte gevonden in een chalet op een camping,. Zij hebben een huurcontract getekend, zodat zij weer woonruimte hebben. Vandaag is er telefonisch contact opgenomen met de gemeente Zevenaar, waar het chalet staat. De medewerker geeft aan dat het mogelijk is dat het jonge stel zich inschrijft op het nieuwe woonadres, zolang het om een tijdelijke oplossing gaat. Daarna dienen zij opnieuw een uitkering aan te vragen, nu bij de gemeente Zevenaar. De aanvraag duurt acht weken onder voorwaarde dat alle benodigde papieren ingeleverd zijn. Het stel heeft pas zeer recent een uitkering van de gemeente Rheden op basis van de kostendelersnorm. Het blijkt niet mogelijk om de uitkering vanuit Rheden over te zetten naar Zevenaar. De aanvraag moet opnieuw. Dit betekent dat het jonge stel direct in de problemen komt met de eerstvolgende betalingen van huur, energie en water, te voldoen aan de verhuurder. Ook staat er nog een klein gedeelte van de borgsom open; de rest hebben zij al voldaan met de eerste keer uitkering van de gemeente Rheden.  Het stel maakt zich veel zorgen, gezien de aanstaande bevalling. De situatie levert veel stress op. Cliënten hebben schulden, beiden boetes bij het CJIB. De Dullertsstichting kan niets betekenen, omdat Zevenaar niet in het werkgebied ligt. Met SUN Doesburg wordt overlegd, dat die de aanvraag overneemt. SUN Rheden zegt toe 50% van de totale gift bij te dragen. Op 19 juni meldt de Maatschappelijk werker dat zij met het jonge stel en hun (schoon)moeder bij de gemeente Rheden een gesprek heeft gehad. Ze hebben besloten om toch bij (schoon)moeder te blijven wonen.  Bewindvoerder van (schoon)moeder zou hiermee akkoord zijn gegaan. Tevens is overlegd met de consulent Werk en Inkomen van de gemeente Rheden. De heer en mevrouw worden gekort op hun uitkering. Gezien de situatie, wil de hulpverlener wel leefgeldbonnen aanvragen. De Bureaucoördinator meldt dat hiervoor een nieuwe aanvraag ingediend kan worden.

Op 14 juni komt een aanvraag binnen van de Projectcoördinator Deflazorg i.v.m. de kosten voor de aanvraag van een ID-bewijs voor een 19-jarige vrouw, die eerder al door SUN Rheden is geholpen met de inrichting van het appartement. Cliënt komt binnen vanuit een zwervend bestaan. Per mei 2019 heeft ze onderdak en begeleiding van Deflazorg. Haar uitkering is in behandeling en voor haar schulden is Bewindvoering aangevraagd.  Tijdens haar zwerfbestaan is ze haar DIGID verloren. SUN Rheden vergoedt de kosten.

Op 14 juni doet de projectcoördinator van Deflazorg  opnieuw een beroep op noodhulp voor een 19-jarige man, die tevens begeleid wordt door Reclassering Gelderland. Cliënt dreigt te ontsporen; op dit moment verblijft hij steeds bij andere vrienden. Wegens het ontbreken van de noodzakelijke basisinrichting kan hij nog niet bij Deflazorg geplaats worden (hij is wel op het adres ingeschreven en er staat huurschuld op zijn naam). Sinds kort is er weer contact met cliënt en hij staat open voor de begeleiding. Er is vanuit Deflazorg contact opgenomen met school, maar helaas door veelvuldige afwezigheid en niet nakomen van afspraken is cliënt daar uiteindelijk uitgeschreven.   Deflazorg heeft met school contact opgenomen om zijn schoolsituatie opnieuw te bespreken en een nieuw opleidingstraject voor hem in te zetten. De school staat open voor herbeoordeling mits de begeleiding vanuit Deflazorg geborgd is. Maar door ontbreken van basisinrichting kan Deflazorg de plaatsing van cliënt niet realiseren en verzoekt daarom  de aanvraag voor deze cliënt opnieuw te beoordelen. Als de inrichting geregeld wordt kan de jongeman een nieuwe start maken en de hulpverlening opgestart. Ook zijn schuldhulpverlening en andere noodzakelijke zaken kunnen pas ingezet worden als hij bij Deflazorg woont. Er is zeker perspectief en hij is erg gemotiveerd om deze geboden kans met beide handen aan te grijpen. Cliënt geeft aan dat hij zijn slaapkamerameublement vanuit zijn ouderlijke woning in Ede kan verhuizen, mits een verhuisauto is geregeld.  De ouders hebben geen (financiële) mogelijkheden. Van de schulden is nog geen totaaloverzicht.

Het bestuur van SUN Rheden wijst op 20 juni opnieuw de aanvraag voor laminaatvloer, huurschuld en inrichting af vanwege incomplete aanvraag. Wel is er een toezegging om te bemiddelen voor de verhuizing van de spullen uit de slaapkamer. Zodra de cliënt een aanvraag voor uitkering P-wet heeft gedaan, krijgt hij leefgeldbonnen. Dit gebeurt op 3 juli. De hulpverlener heeft via andere kanalen vinyl voor de vloer geregeld.

Op 17 juni doet de coördinator van Humanitas thuisadministratie een aanvraag voor een 51-jarige vrouw met drie tienerdochters. Mevrouw heeft tot voor kort een ziektewet-uitkering ontvangen. Deze is onverwacht stopgezet en nu heeft ze een bijstandsuitkering aangevraagd. Zij moet nu vijf weken overbruggen. Inmiddels heeft ze al haar spaargeld opgebruikt en geen reserves meer. Een dochter heeft de huur betaald, zodat daar geen achterstand ontstaat. De voorraad levensmiddelen is op. Via Stichting Strak heeft mevrouw een volle boodschappentas gekregen. Voedselbank is aangevraagd, waarschijnlijk start deze aan het einde van de week. Toeslagen zijn aangepast en een advocaat is ingeschakeld om de stopzetting van ziekte-uitkering aan te vechten. SUN Rheden helpt ter overbrugging met leefgeldbonnen voor drie weken.

Op 19 juni belt een mantelzorger van een 47-jarige alleenstaande man, die tot 21 mei in Arnhem leeft van een daklozenuitkering. Daarna is hij verhuisd naar de gemeente Rheden. De gemeente Arnhem heeft de eerste huur (mei) betaald en de man heeft een uitkering en begeleiding van schulddienstverlening aangevraagd in gemeente Rheden. De mantelzorger helpt hem met het budgetbeheer, heeft met diverse schuldeisers een regeling getroffen en Voedselbank aangevraagd. Ondanks intensief contact, lijkt er geen voortgang in de zaak te komen. Ten einde raad doet ze een beroep op SUN Rheden.

De gemeente laat weten dat de uitkeringsaanvraag pas op13 juni is binnengekomen. Er is al wel een afspraak met Schulddienstverlening gepland en bij Rijnstad. Gezien de ernst van de situatie wil SUN Rheden alvast de meest noodzakelijke hulp verstrekken en regelt leefgeldbonnen en de dringend noodzakelijke inventaris.

Op 21 juni doet een curator van Melse & Wassink een aanvraag voor een 40-jarige vrouw. Cliënt heeft een nieuw bed nodig. Momenteel slaapt ze op een slaapbank wat ten koste gaat van een goede nachtrust. Cliënt is vaak moe, waardoor haar werk in de verdrukking komt. Daarnaast heeft ze een nieuwe telefoon nodig om bereikbaar te zijn voor haar werkgever. De curator licht toe dat juist werk het verschil kan maken voor mevrouw. De curator heeft geen bijzondere bijstand aangevraagd, omdat deze uitsluitend wordt toegekend in de vorm van een lening. Aangezien cliënt in de MSNP zit, is dit geen optie.  Cliënt heeft binnenkort geen reserves meer, vandaar dat een beroep wordt gedaan op SUN Rheden. SUN bestelt een eenpersoonsbed en matras voor haar. Deze wijst cliënt af omdat ze een tweepersoonsbed wil. Tevens is het bestuur bereid om de aanschafkosten van de telefoon te betalen.

Op 26 juni vraagt een schuldhulpverlener van de gemeente Rheden noodhulp voor een 38-jarige vrouw met een inwonende dochter van 9 jaar. Mevrouw heeft vanaf 2017 onder een tijdelijk contract gewerkt. Sinds maart 2019 is mevrouw ziek en ontvangt een ziektewetuitkering. Haar contract is nu door haar werkgever beëindigd. Zodra zij zich weer beter meldt kan zij een aanvraag doen voor een WW-uitkering. 

Mevrouw heeft zich in 2016 in de gemeente Rheden ingeschreven. Daarvoor heeft zij met haar partner en dochter in een andere gemeente een eigen restaurant gerund. In 2014 zijn er financiële problemen ontstaan en de onderneming is destijds beëindigd. De partner van mevrouw, de biologische vader van dochter, is vertrokken naar tot heden onbekende bestemming en heeft schulden uit de onderneming niet voldaan. Mevrouw ondervindt nu de problemen omdat schuldeisers zich melden bij haar. Mevrouw heeft zelf geen idee waar die schulden precies uit bestaan. Haar ex-partner heeft namelijk de financiële zaken onder zijn hoede en mevrouw is daar niet in betrokken.

Tot nu toe zijn er verschillende schuldeisers aan de deur geweest. Er ligt momenteel voor de tweede keer bankbeslag op haar privérekening, waardoor mevrouw nog dieper in de problemen raakt, omdat zij haar vaste lasten niet kan betalen en zij geen leefgeld heeft. Contacten met bank en schuldeisers leveren weinig tot niets op om het beslag op te heffen. Vanuit WMO-indicatie krijgt mevrouw vier uur per week ondersteuning bij praktische zaken en persoonlijke gesprekken. Vanuit de gemeente Rheden wordt een schulddienstverleningstraject uitgezet, waarbij een minnelijke regeling het doel is.

De aanvrager maakt zich ernstige zorgen om mevrouw en haar dochter en vraagt daarom hulp in de vorm van leefgeldbonnen. Naar verwachting zal het bankbeslag over vier weken worden opgeheven, maar dan is mevrouw een groot deel van haar geld kwijtgeraakt door het beslag. Aangezien bij schulddienstverlening nog niet alle noodzakelijk informatie binnen is, kan het traject nog niet worden gestart. Het bestuur van SUN Rheden besluit om direct leefgeldbonnen te verstrekken.

Op 26 juni stuurt een consulent Werk & Inkomen een aanvraag in voor een 20-jarige man, die tussen wal en schip is geraakt. Hij is vanwege zijn gedrag een jaar geleden uit een gesloten instelling voor jongeren gezet. Tegen deze instelling wordt door het gebiedsteam actie ondernomen. Hij leidt sindsdien een zwervend bestaan, verblijft her en der in verschillende plaatsen, maar ook in de gemeente Rheden bij een vriendin met een Wajong-uitkering en psychische problemen. Het is duidelijk dat de jongeman daar niet kan blijven. Hij staat nergens ingeschreven; heeft inmiddels wel een correspondentieadres bij de RIBW in de gemeente Rheden. Een uitkeringsaanvraag is niet aan de orde: voor de Participatiewet zou een langdurig onderzoek gestart. Echter het doel van de hulpverlening is om betrokkene weer teruggeplaatst te krijgen in een instelling. Een noodzakelijke WLZ-indicatie is afgegeven en het Gebiedsteam is met deze casus doende. De jongeman is aan zijn lot overgelaten; er is ook geen zorgpremie meer betaald. Hij is dus niet meer verzekerd. Zonder zorgverzekering is opname, in een (gesloten) instelling voor jongeren, niet mogelijk. Hij is daartoe nu wel bereid, mede omdat de druk steeds groter wordt. De vraag aan SUN Rheden is: kan er tijdelijk (tot opname) een beroep worden gedaan op het noodfonds voor vergoeding van de kosten van de zorgverzekering?  De Bureaucoördinator verbaast zich over de aanvrager: is hier het gebiedsteam niet aan zet? En waarom zou SUN Rheden wel in actie moeten komen, terwijl de jongeman niet als inwoner van de gemeente Rheden wordt gezien? Voor het verhelderen van het verhaal en de praktische afstemming is verder contact rechtstreeks met de maatschappelijk werker van het gebiedsteam onderhouden. De slotsom is dat iemand (de vraag ligt bij SUN Rheden) de zorgpremie voldoet. Pas vanaf dat moment komt hij in aanmerking voor opname. Maar het blijft de vraag hoe lang dat gaat duren. Er is nog een andere instelling benaderd, maar er is geen plaats. Mogelijk speelt de vakantieperiode hierin ook een rol. Het bestuur van SUN Rheden besluit om gedurende maximaal drie maanden de zorgpremie te betalen.

Op 27 juni stuurt een budgetcoach/preventiemedewerker van de gemeente Rheden, mede namens  een coördinator van Humanitas, een aanvraag in voor leefgeldbonnen t.b.v. een 31-jarige vrouw die in scheiding ligt. De ex partner/vader heeft gezorgd dat de uitkering van mevrouw is ingetrokken en opnieuw wordt beoordeeld. Zodoende zit zij met haar drie kleine kinderen zeker tot eind juli zonder inkomen. Voor het weekeinde heeft aanvraagster iets kunnen regelen, zodat mevrouw wel te eten heeft. Na het weekeinde zorgt SUN Rheden voor leefgeldbonnen.

Een cliëntmanager van Melse & Wassink, bureau voor bewind en curatele stuurt op 28 juni een aanvraag in voor een 47-jarige alleenstaande man, die begeleid woont bij het (de?) RIBW AVV. Gebleken is dat het zo goed gaat met meneer, dat hij meer zelfstandigheid en vrijheid kan krijgen. Samen met zijn begeleiders heeft hij een geschikte zelfstandige woonruimte gevonden. Er is sprake van hoge inrichtingskosten van de nieuwe woning. Meneer is op dit moment schuldenvrij, maar heeft wel een krap budget. Een wasmachine beoordeelt SUN in dit geval niet als nood, omdat meneer dichtbij de instelling gaat wonen en daar kan wassen. SUN Rheden zorgt voor de meest essentiële goederen om een zelfstandige huishouding te kunnen voeren.

De diaken van parochie St. Eusebius doet op 1 juli een aanvraag voor een 31-jarige alleenstaande vrouw die bezig is met zich voor te bereiden op haar doop en vormsel in augustus. Mevrouw is vanuit een diep dal gekomen, door haar schulden (ze krijgt begeleiding van de schulddienstverlening gemeente Rheden), haar eigen gezondheid en het verlies van haar ouders. Ze weet zich staande te houden, mede door het terugvinden van haar geloof. Langzaam maar zeker krijgt ze weer vaste voet aan de grond.

In september organiseert de parochie een bedevaart; het zou voor haar veel betekenen om ook mee te gaan. De volgende bedevaart is pas over twee jaar. Juist door samen met lotgenoten in Lourdes te zijn kan zij een nieuwe toekomst inslaan. Een fonds van de parochie vergoedt de helft van de kosten, de PCI van Arnhem vergoedt 25% van de kosten en de diaken vraagt SUN Rheden de resterende 25% bij te dragen. Daarmee kunnen reiskosten en eten betaald worden.  Gezien het feit dat andere partijen ook bijdragen én dat er niet frequent een dergelijke reis wordt ondernomen en omdat van deelname een therapeutische werking kan uitgaan, erkent SUN de noodzaak en wordt deze aanvraag gehonoreerd.

Op 1 juli vraagt een ambulant begeleider van de Goede Toekomst voor een 42-jarige alleenstaande man, met dochter, mondzorg aan. Cliënt is al geruime tijd niet meer bij de tandarts geweest en heeft veel pijn en onvoldoende middelen om de tandarts te betalen. Bijzondere bijstand vanuit de gemeente Rheden is geweigerd. Om het gebit weer pijnvrij te maken en een offerte te laten maken noodzakelijke behandelingen in de toekomst, zodat de bewindvoerder hiervoor kan gaan reserveren, zorgt SUN voor de behandeling om de pijn weg te nemen via tandartsenopleiding AKMA.

Eveneens wordt voor de 20-jarige dochter mondzorg aangevraagd. Ook voor haar is bij AKMA een afspraak gemaakt. Naast de aanvraag voor tandartskosten is er ook een vraag voor de aanschaf van een nieuwe bril ingediend. Bij het opvragen van een pro forma offerte van de opticien blijkt, dat het om een zonnebril gaat en niet om een noodzakelijke bril. SUN wijst deze aanvraag af omdat het noodcriterium ontbreekt.

Op 5 juli doet een begeleider van RIBW AVV een aanvraag voor een 47-jarige alleenstaande vrouw met een WIA-uitkering. Zij is door de huisarts doorverwezen naar Traumacentrum Nederland voor gespecialiseerde behandeling van trauma’s, die haar leven negatief beïnvloeden. Het is duidelijk dat het om noodzakelijke zorg gaat waarvoor wel een eigen bijdrage moet worden betaald, maar de financiën ontbreken. SUN Rheden betaalt de eigen bijdrage.

Op 8 juli vraagt een zorgbemiddelaar van RIBW AVV voor een 56- jarige alleenstaande vrouw om leefgeldbonnen.  Zij is haar hele leven al afhankelijk van de bijstand en is in maart vanuit een andere gemeente naar gemeente Rheden verhuisd. De uitkeringsaanvraag is steeds erg moeizaam verlopen, mede doordat mevrouw niet over internet of een computer beschikt. Daarnaast is mevrouw depressief en lukt het haar niet om aan de eisen van Rheden te voldoen. In juni heeft de WMO-consulent van het gebiedsteam de zorgbemiddelaar ingeschakeld om mevrouw te ondersteunen in deze vraag. Zij zit inmiddels drie maanden zonder uitkering; haar spaargeld is op en zij heeft moeten lenen van haar dochter voor de huur. De consulent Werk & Inkomen stuurt mevrouw nu snel een uitnodiging, zodat de procedure opgestart kan worden. In de tussentijd verleent SUN Rheden (naast de pakketten van de Voedselbank) noodhulp in de vorm van leefgeldbonnen ter overbrugging en dringt aan op het verstrekken van een voorschot op de uitkering.

Op 8 juli stuurt een maatschappelijk werker van CoBez een aanvraag voor een 32-jarige man met autisme. Hij heeft altijd onder bewind gestaan, maar vanwege het in gebreke blijven van betalingen door de voorgaande twee bewindvoerders, is hij in de problemen gekomen.  De budgetcoach van gemeente Rheden wil de begeleiding overnemen, maar er ontbreken betalingsgegevens, waardoor het zicht ontbreekt op openstaande facturen. Een groot deel van zijn schulden heeft de man inmiddels afgelost. Cliënt heeft geld geleend bij familie en vrienden om rekeningen te kunnen betalen. Vanwege zijn stoornis heeft hij een terugval en zijn grootste angst is om uit huis te worden gezet en niet verzekerd te zijn. Er is een advocaat ingeschakeld. Na de aanvraag komen er dagvaardingen binnen en moet cliënt in augustus voor de rechter verschijnen. De aanvraag bij SUN Rheden wordt vooralsnog ingetrokken, in afwachting van de rechtszaken.

Op 12 juli doet een ambulant begeleider van Herzorg een aanvraag voor een 32-jarige alleenstaande vrouw wiens kat een pootje heeft geblesseerd (waarschijnlijk gebroken). Normaliter heeft zij een bedrag gereserveerd voor dierenarts bezoeken. Nu is het zo dat mevrouw in mei verhuisd is naar gemeente Rheden en de vorige bewoner zich niet uitgeschreven heeft, waardoor zij nu geen huurtoeslag ontvangen heeft. Er is al wel een adresonderzoek in gang gezet maar ze heeft vandaag met enige spoed toch een afspraak gemaakt bij de dierenarts om te voorkomen dat het pootje verminking veroorzaakt. SUN Rheden erkent in dit bijzondere geval de noodsituatie en betaalt de factuur van de dierenarts.

De bewindvoerder van RechtOp Bewindvoeringen vraagt op 17 juli voor een 63-jarige man om leefgeld. Enkele jaren geleden heeft hij een auto-ongeluk gehad. Hij heeft tot dat moment altijd gewerkt, maar is door dit ongeluk arbeidsongeschikt geraakt. Bij een operatie is een complicatie opgetreden en daardoor zit hij in een rolstoel.  Zijn inkomsten zijn teruggevallen en hij is genoodzaakt in een verpleeghuis te gaan wonen. Daarom heeft hij zijn huis moeten verkopen. Executieverkoop door de bank is voorkomen, echter stond de woning ‘onder water’ en is er een restschuld. De bank heeft direct een deurwaarder ingeschakeld en die heeft beslag gelegd op zijn uitkering. De deurwaarder wil de beslagvrije voet niet aanpassen (ze ‘geloven niet’ dat hij in een verpleeghuis zit en een eigen bijdrage aan het CAK moet betalen…). Hierdoor heeft hij momenteel al maanden totaal geen inkomen meer en stapelen de schulden zich op. Hij wil graag hulp bij het oplossen van deze schulden en problemen. Daarom is een verzoek tot onder bewindstelling ingediend. De bewindvoerder vindt dit een zeer treurige situatie die nooit zover had mogen komen. Hij zou erg geholpen zijn met iedere kleine bijdrage totdat het hem is gelukt de beslagvrije voet aan te laten passen. SUN Rheden besluit in deze merkwaardige situatie tot het verstekken van een paar leefgeldbonnen om de eerste nood te lenigen.

Een vrijwillige coach van Vluchtelingenwerk Rheden vraagt op 17 juli voor een 50-jarige vrouw, gehuwd en met drie thuiswonende kinderen, om een financiële bijdrage. Mevrouw is in Syrië gewond geraakt door oorlogsgeweld en heeft daar blijvend letsel aan overgehouden. Het is voor haar moeilijk om lang te staan. Traplopen en dergelijke vraagt veel inspanning, aangezien ze ook in één been amper gevoel heeft. Nadat de WMO een aanvraag voor een toilet boven heeft afgewezen, is bij de Dullertsstichting een verzoek ingediend hiervoor. Deze heeft na overleg met artsen besloten een sanibroyeur op de badkamer te plaatsen. Aangezien de consulent van de gemeente in haar afwijzing heeft gezegd, dat ze via Mijn Huis Mijn toekomst 1/3 van de kosten vergoed kon krijgen, heeft de Dullertsstichting dat bedrag in mindering gebracht. Nu blijkt echter, dat voor Mijn Huis Mijn toekomst een harde leeftijdsgrens van 55+ bestaat en dat is mevrouw niet. De € 650 zelf betalen lukt helaas ook niet. Aangezien de Dullertsstichting al het maximale heeft toegekend (aan nog andere voorzieningen), kan daar geen beroep meer op gedaan worden. Vandaar dat gevraagd wordt aan SUN Rheden om het mogelijk te maken, dat de sanibroyeur toch geplaatst gaat worden, temeer omdat voor beide partners betalingsregelingen lopen. Tevens wordt voor de ouders en dochter een laptop aangevraagd. Het bestuur oordeelt dat er geen gemotiveerde reden is om noodhulp toe te kennen en wijst de aanvraag af, c.q. verwijst terug naar gemeente danwel Dullertsstichting.

Op 18 juli doet een Sociaal Raadvrouw van Rijnstad een aanvraag voor een 57-jarige alleenstaande vrouw. Mevrouw is recent verhuisd. Via een ander fonds heeft mevrouw geld voor verf en trapbekleding gekregen. Ze heeft het nodige in de woonkamer reeds gedaan met hulp van vrienden. Zelf kan ze fysiek noch mentaal het restant aan schilderwerk niet uitvoeren. Ze kampt met een burn-out en heeft PTSS waardoor ze op dit moment te moe is om hiervoor een behandeling te starten.  Mevrouw heeft hulp gehad van MVT voor deze klus. De vrijwilliger kan het hele karwei niet in een kort tijdsbestek afronden, waardoor er vaak korte afspraken nodig zijn. Mevrouw kan dit psychisch niet aan. Haar vrienden opnieuw vragen kan ze niet over haar hart verkrijgen. Die hebben immers al zoveel voor haar gedaan.  Voor mevrouw zou het een oplossing zijn om een professionele schilder te laten komen om ervoor te zorgen dat binnen twee tot drie dagen het volledige schilderwerk boven is afgerond en mevrouw niet meer tegen een betonnen muur in haar slaapkamer aan kijkt en de trap bekleed kan worden, zodat haar huis af is. Een opgeruimd huis, zorgt voor een opgeruimd hoofd. Mevrouw kan dan verder. Het bestuur vindt dat het noodcriterium ontbreekt en verwijst naar een ander fonds.

Een jeugdconsulent /regisseur gebiedsteam Rheden stuurt op 19 juli een aanvraag in voor een gescheiden 34-jarige man met twee kleine kinderen, die ernstig in de knel zit als gevolg van een crisissituatie thuis in combinatie met financiële problemen. De man is begin dit jaar verlaten door zijn ex-partner. Zij is bekend met forse psychiatrische problematiek. De kinderen en hij hebben de laatste maanden ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt als gevolg van de situatie van de ex- partner en hij heeft daarom nu de volledige zorg voor zijn twee dochters op zich genomen. Net voordat de ex -partner is vertrokken, heeft ze op beider naam een grote schuld gemaakt. Hierdoor kan de man geen geld lenen bij de bank. Hij heeft wel geld van vrienden geleend, meer is niet mogelijk.  De recente financiële problemen zijn fors toegenomen, omdat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag van de afgelopen maanden nog niet wil uitbetalen. Het tegoed van de Belastingdienst is fors. Er is aan hem toegezegd dat dit bedrag 22 juli 2019 overgemaakt zou worden. Echter nu heeft hij een brief ontvangen dat de Belastingdienst toch nog nadere gegevens nodig heeft voordat ze gaan uitbetalen en dat dit onderzoek maximaal 12 weken mag duren.  Hiermee komt ook de continuïteit van de opvang in gevaar. De gemeente denkt mee in een oplossing. Een ander groot probleem is dat de man tijdens een WW-uitkering en al voor de verlating door zijn ex partner een eigen klusbedrijf is begonnen, waarvoor hij een werkbus least die in termijnen zijn eigendom wordt. Vanwege zijn financiële problemen loopt hij ook achter met de maandelijkse verplichting aan de leasemaatschappij. Die achterstand moet voor 24 juli 2019 betaald zijn anders wordt zijn bus opgehaald en geveild. Hierdoor zou hij zijn net gestarte bedrijf moeten staken. De gehele situatie veroorzaakt zeer veel stress. De man doet er alles aan om weer een stabiele basis te bieden aan zijn kinderen. Voor hem is het behouden van de werkbus daarom erg belangrijk. Ondanks twijfels, omdat een bijdrage niet automatisch betekent dat de man het gaat redden, vindt het bestuur van SUN Rheden het wel belangrijk om in dit geval te zorgen voor een stap uit deze bijna uitzichtloze zaak en betaalt het openstaande bedrag aan de leasemaatschappij. Hulp is in gang gezet, hetgeen hopelijk ook leidt tot een duurzame oplossing in combinatie met de gift.

Op 24 juli doet een maatschappelijk werker van Moviera een aanvraag voor een 12-badenkaart voor een 31-jarige gescheiden vrouw met drie kinderen, waarvoor SUN Rheden onlangs leefgeldbonnen heeft verstrekt (via een andere aanvrager). De beide oudste kinderen hebben een abonnement voor het zwembad via Stichting Leergeld gekregen. Zij kunnen daar geen gebruik van maken omdat er geen oudertoezicht is. Moeder kan de kaart niet betalen. Deze beide kinderen hebben een behoorlijke rugzak. Samen met Humanitas is er gezocht naar een vakantiekamp, maar alles zit vol. Om de jongens toch een beetje ontspanning te bieden in de zomervakantie is het noodzakelijk dat moeder ze kan begeleiden en de jongste (een jaar oud) meenemen. Aangezien Stichting Leergeld in de zomer niet bereikbaar is, kan niet nagevraagd worden waarom er niet een gezinsabonnement is verstrekt. Omdat mevrouw een Gelrepas heeft komt ze in aanmerking voor korting, het restant draagt SUN Rheden bij.

Op 5 augustus doet een bewindvoerder van de Gelderse Stichting voor Beheer en Bewindvoering een aanvraag voor een 64-jarige alleenstaande man met WAO-uitkering, woonachtig in een instelling. Er loopt een minnelijk traject via schulddienstverlening van de gemeente Rheden voor de afbetaling van schulden. De man heeft een bril nodig. SUN Rheden betaalt de factuur van de opticien.

Op 6 augustus vraagt een bewindvoerder van de Gelderse Stichting voor Beheer en Bewindvoering voor een 52-jarige alleenstaande man met een bijstandsuitkering een bijdrage voor tandartskosten. Hij heeft een betaalachterstand bij zijn zorgverzekeraar waardoor hij geen aanvullende tandartsverzekering meer heeft. Zelf heeft hij geen financiële reserves.  De Van Heumen de Sitter Stichting is bereid eventueel € 500,00 te betalen, mits andere fondsen bijdragen. Voor het restant is van twee fondsen al een afwijzing ontvangen. Ook SUN Rheden wijst af, omdat SUN alleen spoedzorg, c.q. pijnvrij maken verzorgt.

Op 6 augustus stuurt een ambulant hulpverlener van PRED een aanvraag voor een 35-jarige alleenstaande man, aan wie al eerder noodhulp is verstrekt. Client is bekend met forse psychische problemen, waarvoor hij onder behandeling is.  Er is tevens sprake van forse schulden en hij staat onder budgetbeheer van gemeente Rheden. Dit maakt dat er geen ruimte is voor onvoorziene uitgaven, enkel weekgeld. Nu is zijn hoogzwangere vriendin vorige week met spoed opgenomen in het ziekenhuis (Nijmegen) met een hersenbloeding, waar zij minimaal nog twee weken moet blijven, in verband met zorgen over het ongeboren kindje en over het herstel van moeder. De man heeft geen geld of ruimte in zijn budget om heen en weer te kunnen reizen.  Tegen de verwachting in is de vriendin vrij snel overgeplaatst naar het ziekenhuis in Arnhem en kan de man daar fietsend naar toe. De aanvraag wordt daarom ingetrokken.

Op 6 augustus stuurt een ambulant begeleider van Van Belang (opnieuw) een aanvraag in voor een 41-jarige vrouw met een thuiswonend kind. Een verhuizing is noodzakelijk. Mevrouw is begin dit jaar enkele maanden opgenomen geweest wegens een psychose. Deze is tot uiting gekomen, mede door de voor haar ongezonde omgeving waarin zij met haar kind woonachtig is. De relatie met de buren is onherstelbaar en de verhuurder kan slechts nog adviseren om te verhuizen. Om de woning in de juiste staat achter te laten zijn reparaties en vervanging van de achterdeur noodzakelijk. De begeleider heeft al veel geholpen met opruimen, kleine reparaties en verhuizen van spullen. Normaliter wordt een dergelijk verzoek niet gehonoreerd, maar alle hulp is ingezet vanwege het kind. Het kind heeft traumatische ervaringen opgedaan, waarbij een ex-partner van moeder was betrokken. Eigenlijk komt het kind in aanmerking voor residentiële jeugdzorg, maar na twee mislukte pogingen is het duidelijk dat ze niet in groepen past. Wat het kind nodig lijkt te hebben, is wonen bij moeder, met de nodige begeleiding eromheen van alle betrokken organisaties. Alle hulp is gericht op herstel van het kind. Daarom is de verhuizing in gang gezet en worden er veel begeleidingsuren ingezet. SUN Rheden geeft een bijdrage voor het herstel van de achterdeur in de oude woning.

Op 7 augustus stuurt een jongerencoach van gemeente Rheden een aanvraag in voor een 26-jarige vrouw met verblijfstatus, nog samenwonend met haar partner van wie ze wil scheiden. Het lukt niet om een van hen te laten verhuizen gezien de kosten die aan een verhuizing vastzitten. Om mogelijk te maken dat de vrouw kan verhuizen (de man wil niet “bewegen”) is geld nodig voor een eventuele borg en een klein bedrag om de spullen te verhuizen. Een exacte berekening is nog niet te geven, wel is een budgetplaatje gemaakt als mevrouw zelfstandig is.

De vrouw heeft het schakeljaar aan het Saxion gevolgd afgelopen jaar. Een fonds voor jonge vluchtelingen heeft de opleiding en het reizen voor haar vergoed. Deze organisatie gaat mevrouw een deel van de gemaakte kosten terugvragen, welk bedrag is nog niet duidelijk.  Mevrouw zoekt via Entree maar ook op de particuliere markt en ze kijkt breder dan de gemeente Rheden. Ze zal aankomend jaar een opleiding volgen aan het Saxion, mits ze haar examen Lezen nog haalt. Het bestuur adviseert deze aanvraag in te trekken en pas in te dienen als er meer duidelijkheid is. Op dit moment wil het bestuur niet vooruitlopen op een gift in de toekomst. Een gift is ook uitgesloten als mevrouw zich elders dan in Rheden of directe omgeving vestigt.

Een bewindvoerder van RechtOp Bewindvoeringen doet op 8 augustus een aanvraag voor een 25-jarige alleenstaande man, die begeleid woont via het Leger des Heils. Hij heeft in die periode een kleine maandelijkse uitkering (zak- en kleedgeld) ontvangen, waarvan hij niet heeft kunnen sparen. De man gaat medio augustus in de gemeente Rheden zelfstandig wonen en krijgt dan een bijstandsuitkering. De aanvraag Bijzondere Bijstand bij de Gemeente Rheden duurt minimaal acht weken. Hij heeft zelf bijna geen inboedel. SUN Rheden helpt bij de meest noodzakelijke goederen.

Op 13 augustus vraagt een vrijwilliger van Stichting SBBO leefgeldbonnen aan voor een alleenstaande 46-jarige vrouw met een thuiswonende volwassen zoon. Haar zoon is ontslagen na overname van het koeriersbedrijf waarvoor hij werkte. De nieuwe eigenaar voert het beleid dat statushouders minimaal vijf jaar in Nederland moeten wonen voor zij daar mogen werken. Zoon heeft nu geen inkomen, maar mevrouw ontvangt nog steeds minder uitkering i.v.m. de kostendelersnorm. De zoon is bezig geweest met de aanvraag van WW-uitkering, maar kwam niet door de papierberg heen, met gevolg dat hij nu geen uitkering heeft. Stichting SBBO gaat nu met de inkomensconsulent van mevrouw praten en proberen om een uitkering te krijgen voor de zoon. Dit zal minimaal vier weken in beslag nemen.  Voor die periode schenkt SUN Rheden leefgeldbonnen.

Op 20 augustus doet een Schulddienstverlener van de gemeente Rheden voor een 64-jarige alleenstaande man een aanvraag voor de kosten van gehoorapparaten. De man heeft een lange geschiedenis van gezondheidsklachten. In combinatie met een vervelende scheiding heeft dit ervoor gezorgd dat er schulden zijn ontstaan. Hiervoor is medio 2017 een geslaagde schuldenregeling getroffen.  De KNO-arts heeft onlangs geconstateerd dat het gehoor van de man dusdanig is verslechterd, dat gehoorapparaten noodzakelijk zijn voor beide oren.  Door hoge maandelijkse medicijnkosten en reiskosten heeft de man niet kunnen reserveren voor extra uitgaven. Het bestuur is van mening dat een bijdrage aan de kosten van de gehoorapparaten wel nood is, maar verwijst voor de vergoeding van de apparaten naar een ander fonds.

Op 22 augustus doet een Schoolmaatschappelijk werker van Rijnstad een aanvraag voor een zeer dringende situatie van een 45-jarige, ernstig zieke vrouw. Zij is moeder van een 10-jarige dochter en heeft onlangs besloten te willen scheiden van haar partner. Echter: zij is bij hem in dienst geweest, maar het bedrijf is opgeheven. Gevolg is dat mevrouw nu geen inkomen heeft en noodgedwongen nog steeds bij haar ex-partner woont. Het UWV heeft een uitkering geweigerd, omdat de ex-partner haar niet heeft ziekgemeld en er evenmin een verzekering voor heeft afgesloten. Mevrouw is niet formeel ontslagen en komt daardoor ook niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Een bijstandsuitkering krijgt zij evenmin, omdat ze nog bij de ex-partner in huis woont.

Mevrouw staat sinds enkele maanden ingeschreven bij Entree. Het sociale netwerk lijkt overbelast te raken. Vanwege haar ziekte kan zij onvoldoende voor haar dochter zorgen en is zelf niet meer in staat om praktische zaken op te pakken.   Over enkele dagen ondergaat mevrouw een derde bestraling, waar ze elke keer erg ziek van is. Ze krijgt geen (persoonlijke) verzorging, terwijl ze lichamelijk zeer onstabiel is. Daardoor kan mevrouw bijvoorbeeld niet douchen.  Man en vrouw leven langs elkaar heen. De ex-partner draagt naar haar zeggen niets bij aan de kosten voor hun dagelijkse levensonderhoud. Dochter verblijft door de situatie en in overleg met de schooldirecteur nog twee weken extra bij familie in het buitenland, ondanks dat school weer is gestart.  Intussen zijn de betrokken maatschappelijk werkers drukdoende met het inzetten van thuiszorg, het vinden van een oplossing voor de reiskosten naar het AVL in Amsterdam en het oplossen van het woonprobleem, zodat er een uitkering voor mevrouw kan worden aangevraagd. SUN Rheden helpt met leefgeldbonnen en geeft advies over mogelijke vergoeding van de reiskosten.

Op 26 augustus doet een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk Rheden een aanvraag voor een echtpaar (36 en 35 jaar) met zes kinderen (2 tot 13 jaar). Het gezin is al lang bekend bij de verhuurder vanwege grote problemen met beide buren. Bemiddelingsgesprekken hebben niets opgelost. De verhuurder stelt dat verhuizing van dit gezin nog de enige optie in deze situatie is. Er is een woning gevonden in een ander dorp, waarvan het gezin begin september de sleutel ontvangt. Er is geen geld voor de verhuizing en sparen is onmogelijk gebleken. Het gaat om vloerbedekking en gordijnen en ruim 1,5 week dubbele huur. Vandaag heeft de verhuurder de oude woning geïnspecteerd en vindt dat de keuken moet worden vervangen. De kosten van € 1200,00 worden op de man verhaald. SUN Rheden helpt met laminaat voor de vloer en vaste vloerbedekking voor de trap. Het overige wordt verwezen naar andere fondsen.

Op 27 augustus doet een zelfstandig Ambulant begeleider van Klein ambulante Zorg een aanvraag voor een 34-jarige man, bij wie vorige week plotseling lichamelijke functies uitvielen. Na verschillende onderzoeken blijkt hij levensbedreigend ziek te zijn. De linkerkant van zijn lichaam is verlamd. De man woont op ca. 20m2 en heeft daarmee een gebrek aan ruimte. Nu zijn functies uitvallen is het voor hem in deze kleine ruimte erg lastig zich te redden zonder te vallen. Zo heeft hij een droogrek in de douche staan. Voor het douchen moet dat aan de kant worden gezet. Dat kan meneer nu niet meer.  Hij gebruikt heel veel medicijnen, maar kan deze niet overzichtelijk opbergen, waardoor inname in de war raakt. Er is geen kapstok, de jassen liggen op de vloer. De man krijgt ondersteuning met het halen van boodschappen maar kan niet méér kwijt dan voor een dag., want er is maar één keukenkastje. Door gebrek aan opbergruimte staan dozen op de vloer, waar hij over struikelt. De man is ernstig verward en emotioneel overvraagd en is steeds alles kwijt. Het kost veel moeite om de financiële gegevens te achterhalen, omdat de man zijn inlogcodes vergeet. Het is erg belangrijk dat er snel structuur in zijn huis komt, om het valgevaar zo klein mogelijk te houden en het overzicht zo groot mogelijk.  SUN Rheden besluit daarom te helpen met de meest noodzakelijke spullen, onder meer via 2Switch.

Een Consulent budgetbeheer van de gemeente Rheden doet op 5 september een aanvraag voor een 30-jarige alleenstaande vrouw met een WIA-uitkering. Zij heeft zich onlangs heeft bij de gemeente Rheden wegens problematische schulden. Het lukt haar niet meer om zelfstandig haar schulden op te lossen en er is ook achterstand is ontstaan in de betaling van de lopende vaste lasten. Wegens lichamelijke en psychische problematiek is tevens begeleiding door RIBW ingezet. Zodra de financiële situatie stabiel is zal worden gestart met een schuldregeling. De start van budgetbeheer zal op zijn vroegst 1 oktober gaan lopen. De consulent schulddienstverlening signaleert dat mevrouw geen geld meer heeft om boodschappen van te doen en vraagt ter overbrugging tot de eerstvolgende uitkering leefgeldbonnen. SUN Rheden verstrekt deze.

Op 10 september stuurt een Bewindvoerder van Kroezen bewind een aanvraag in voor een 31-jarige alleenstaande vrouw met een Wajong uitkering die in een MSNP-traject zit.  De belangrijkste vraag betreft een wasmachine, maar kleding en leefgeld zijn ook nodig.  Twee jaar geleden heeft mevrouw van SUN al een tweedehands wasmachine gekregen, maar deze is defect. Het bestuur besluit voor de laatste keer te helpen met een (nieuwe) wasmachine en verwijst voor het overige naar de Voedselbank en Kledingbank.

Op 16 september doet een Begeleider van stichting Mensgoed een aanvraag voor een 32-jarige alleenstaande man uit Arnhem, met langdurige psychische problematiek en bijbehorend behandeltraject. Hij heeft op dit moment dankzij de begeleiding van stichting Mensgoed zijn leven aardig op orde, waardoor er weer ruimte en perspectief ontstaat om het leven en de toekomst concreet vorm te geven. Het is van cruciaal belang dat er een zinvolle daginvulling start. Hij kan op 23 september al beginnen met een opleiding/traject naar betaald werk. Voor deze opleiding is een geschikte laptop met bijbehorende systeemeisen noodzakelijk. Mijnheer heeft op de tweedehands markt onderzocht hoe deze zo goedkoop mogelijk is te verkrijgen, echter laat zijn financiële situatie aanschaf niet toe.

Het bestuur heeft intensief overleg over deze casus en concludeert dat er veel waardering mag zijn voor hetgeen de cliënt met hulp van zijn hulpverleners heeft bereikt en de toekomstplannen die zijn gemaakt. Echter, het noodcriterium ontbreekt. Weliswaar is een computer/laptop noodzakelijk om de studie te volgen, maar op de korte termijn (lees: vandaag, volgende week) zijn er tijdelijke oplossingen voor het gemis van een computer te bedenken. SUN Rheden verstrekt uitsluitend noodhulp. Het bestuur wijst deze aanvraag af en verwijst naar andere fondsen. Redenen onder meer: meneer woont buiten het werkgebied van SUN Rheden e.o. en er is geen af- of doorverwijzing van de Dullertsstichting.

Voor een 39-jarige gescheiden vrouw met drie kinderen vraagt een Begeleider van RIBW-AVV op 17 september hulp aan een mevrouw die onder bewind staat. Zij wil heel graag een vierdaagse workshop volgen met daaraan voorafgaand twee keer een lesdag, om in de toekomst zelf deze workshops te kunnen geven. Wegens een recente verhuizing is er in haar budget geen ruimte te vinden. Het betreft naar de mening van het bestuur geen urgente nood. Daarom verwijst SUN naar andere fondsen.

Een Schuldhulpverlener van de gemeente Rheden doet een aanvraag op  19 september voor een 40-jarige alleenstaande werkloze man. Hij is vanuit het Project Vroegsignalering in beeld gekomen én er is sprake van een aanzegging tot ontruiming en afsluiting van energie. Door tussenkomst van Schulddienstverlening is dit voorkomen.

De man heeft in het verleden altijd gewerkt, maar zijn contract is niet verlengd en per september beëindigd. Zijn partner heeft in diezelfde periode de relatie beëindigd. Deze gebeurtenissen hebben de man behoorlijk van slag gemaakt.  Inmiddels is de situatie goed in beeld en zijn er instanties ingezet om hem weer op weg te helpen. Echter heeft de man nu geen inkomen. Er is een uitkering WW aangevraagd; het UWV besluit daar uiterlijk 15 november 2019 over. In zijn eigen netwerk kan hij terecht om te praten en soms mag hij aanschuiven om mee te eten.  De man is zeer gemotiveerd, komt altijd zijn afspraken na en informeert zijn hulpverleners adequaat. SUN Rheden helpt met leefgeldbonnen ter overbrugging van de wachttijd tot de WW-uitkering.

Eveneens op 19 september doet een Financieel Jongerencoach van de gemeente een aanvraag voor een 24-jarige alleenstaande vrouw met een klein kind. Voor deze cliënt, die onder bewind staat, is eerder al tevergeefs een aanvraag gedaan. De jongerencoach, die mevrouw tevens begeleidt om een andere bewindvoerder te vinden, vraagt alsnog een wasmachine aan voor mevrouw.

De huidige bewindvoerder heeft in de afgelopen twee jaren nog niets opgelost; de schulden zijn nog even hoog, daarnaast ligt er beslag op de zorgtoeslag van mevrouw en heeft hij verzuimd de beslagvrije voet aan te passen. Volgens het opgestelde budgetplan spaart mevrouw, maar er is geen geld voor onvoorziene omstandigheden als hierom wordt gevraagd, zelfs niet voor de verjaardag van haar zoon. Dit veroorzaakt psychosomatisch klachten bij mevrouw. Ze is voortdurend gestrest en zelfs al eens met de ambulance afgevoerd wegens zware hartkloppingen. Middels een rechtszaak is ervoor gezorgd dat mevrouw mag overstappen naar een andere. Deze gaat de financiële situatie van mevrouw opnieuw in kaart brengen. Inmiddels is er geen wasmachine (meer) en kan ze nu dus niet wassen. Daarnaast is er ook een laptop gevraagd. Zoeken naar werk, registreren voor de school van haar kind, contact met de overheid en mailen met de jongerencoach gaat een stuk eenvoudiger met een laptop. SUN Rheden bestelt een wasmachine, maar verwijst voor de computer naar de gemeente in het kader van een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Een vrijwilliger van Humanitas thuisadministratie doet op 25 september namens team formulierenhulp een aanvraag voor de vergoeding van noodzakelijke tandartskosten, voor een 25-jarige alleenstaande man met een Wajong uitkering. Medio juni heeft de gemeente negatief beslist op een aanvraag voor bijzondere bijstand. De meeste facturen heeft meneer voldaan, er staat alleen nog een klein bedrag bij de tandarts open. De bureaucoördinator stuurt een mail naar de aanvrager met verwijzing naar de procedures bij SUN Rheden en stelt daarin een aantal vragen. Aangezien er niet wordt gereageerd beschouwt SUN de aanvraag als ingetrokken. In november wordt deze aanvraag opnieuw ingediend.

Een Bewindvoerder van JJ Bewindvoering doet op 27 september een aanvraag fysiotherapie voor een 35-jarige gescheiden vrouw met twee kinderen. Mevrouw heeft vele rugklachten en door de hoge schulden kan er geen aanvullende verzekering worden afgesloten en krijgt mevrouw geen vergoeding voor fysiotherapie. De bewindvoerder vraagt de vergoeding van tien behandelingen. De Bureaucoördinator verwijst naar het Middelhovenfonds, de aanvraag is ingetrokken.

Een Consulent WMO van de gemeente Rheden doet op 1 oktober een aanvraag voor een 23-jarige alleenstaande man. Er loopt een uitkeringsaanvraag. De man is jonger dan 27 jaar en daardoor is er een wettelijke periode van vier weken als zoekperiode (naar werk) in acht genomen. Pas daarna wordt de aanvraag in behandeling genomen. Gezien zijn leeftijd heeft hij geen recht op een voorschot. Momenteel heeft de man geen financiële middelen meer om de beslissingstermijn te overbruggen. Er is sprake van schulden. Geld dat hij kan lenen in zijn netwerk, heeft hij nodig voor lopende betalingsregelingen. SUN Rheden verstrekt leefgeldbonnen.

Een Ambulant Begeleider van Herzorg doet op 4 oktober een aanvraag voor een 46-jarige gescheiden man, met een bij hem wonende zoon. Moeder heeft aangegeven hem niet ‘aan te kunnen’; bij vader gaat het goed. Tijdens een begeleidingsgesprek is gebleken dat de man wegens gebrek aan een bed niet goed kan slapen, diverse lichamelijke klachten heeft en een hoog stressniveau. Juist voor hem draagt een goede nachtrust - en dus een goed bed - bij aan rust en stressvermindering. Tevens is een andere aanvraag gedaan bij de Dullertsstichting. De bureaucoördinator adviseert om de aanvraag bij Dullerts uit te breiden met een bed. Dat lukt en daarom is de aanvraag bij SUN Rheden ingetrokken.

Op 7 oktober vraagt een vrijwilliger van Humanitas thuisadministratie een bed aan voor een man en een vrouw, 49 en 48 jaar, met een WIA-uitkering en schulden. Ze hebben beide chronische gezondheidsproblemen. Het bed is versleten en doorgezakt en aan vervanging toe. Ook is het bed te laag en dit is een gezondheidsrisico. Een aanvraag Bijzondere Bijstand is afgewezen. Voor een aanvraag bij de Dullertsstichting komen ze niet in aanmerking, omdat minder dan twee jaar geleden een aanvraag is gehonoreerd. SUN Rheden laat een bed afleveren.

Op 7 oktober vraagt een Schulddienstverlener van de gemeente Rheden leefgeld aan voor een 43-jarige man, gehuwd en met een thuiswonend kind. Het gezin is in beeld gekomen via vroegsignalering. Er is sprake van betalingsachterstanden en schulden. Tevens is er moeite in het beheren van de financiën. In de aanloop naar het duurzaam oplossen van de financiële problemen zien zij zich geconfronteerd met extra kosten. Om geen nieuwe schulden te maken betalen zij alle rekeningen netjes op tijd. Echter is er voor deze maand geen geld meer om boodschappen te doen. Sun Rheden help met leefgeldbonnen.

Op dezelfde dag vraagt een Budgetcoach/Preventiemedewerker van de gemeente Rheden leefgeld aan voor een 47-jarige vrouw met twee thuiswonende schoolgaande kinderen. Mevrouw heeft twee baantjes. Er is een saneringskrediet aangevraagd voor haar schulden, inclusief een negatief  saldo op de bank. De toekenning daarvan komt snel; de bank heeft het ‘rood staan’ inmiddels geblokkeerd. Hierdoor kan mevrouw echter ook niet meer bij haar salaris en heeft zij nog maar € 5.- tot haar volgende salaris over twee weken. SUN Rheden helpt met leefgeldbonnen.

Op 8 oktober vraagt een Maatschappelijk werker van Rijnstad een koelkast aan voor een 32-jarige vrouw met drie kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar. De koel/vriescombinatie is sinds ruim een maand kapot. Mevrouw mag de koelkast in de tuin van de buren gebruiken voor zolang nodig, maar dit is geen houdbare situatie. De Dullertsstichting heeft naar SUN Rheden verwezen. SUN Rheden zorgt voor een nieuwe koel/vriescombinatie.

Op 9 oktober stuurt een maatschappelijk werker van Yes & You een aanvraag in voor een 35-jarige vrouw met twee thuiswonende kinderen. Voor dit gezin is een jaar geleden een soortgelijke aanvraag gedaan door een medewerker van het Gebiedsteam, die Yes & You nu heeft ingehuurd om mevrouw te begeleiden. Een vorige Maatschappelijk werker heeft ten onrechte een uitkering aangevraagd, waardoor mevrouw een schuld heeft opgelopen; ook met de betaling van de huur loopt zij achter. Mevrouw is afkomstig uit een andere EU-land, heeft een werkvergunning en woont al 17 jaar in Nederland. Haar kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit, maar mevrouw nog niet, omdat zij niet voldoet aan de wettelijke eis van drie maanden aaneengesloten arbeidscontract. Zij heeft wel gewerkt, maar niet bij al te betrouwbare werkgevers. Mevrouw heeft een maand geleden, na een korte werkloosheid, met hulp een nieuwe baan gekregen bij een Nederlandse werkgever. Over twee maanden zet de hulpverlener met mevrouw verder in de procedure voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Het oudste kind werkt circa 20 uren per week. De hulpverlener gaat in gesprek over een bijdrage aan het huishouden. SUN Rheden helpt met leefgeldbonnen ter overbrugging tot het eerstvolgende salaris.

Op 9 oktober doet een Ambulant begeleider van RIBW AVV een aanvraag voor een 39-jarige man, die via de gemeente een traject volgt dat mensen met een psychische aandoening ondersteunt bij het vinden en behouden van betaald werk. Een geldig rijbewijs vergroot zijn mogelijkheden op het vinden van geschikt werk aanzienlijk.  De man is begin dit jaar verhuisd vanuit een begeleid-wonen-project naar een zelfstandige woning. Daarvoor heeft hij een lening bij de Stadsbank afgesloten, die hij maandelijks afbetaalt. Verder is er nog een oude schuld van de ziektekostenverzekering. Al met al is er geen financiële ruimte voor de kosten van het (opnieuw) aanvragen van het rijbewijs.  Onduidelijk is waarom bijkomende kosten niet binnen het traject waaraan meneer deelneemt vallen. Het bestuur van SUN Rheden oordeelt dat het hier niet om noodhulp gaat.

Op 11 oktober vraagt een Zorgbemiddelaar van RIBW AVV voor een 51-jarige vrouw een wasmachine aan. Mevrouw woont sinds eind augustus in de gemeente Rheden. Daarvoor is zij dakloos geweest en vanuit een gehuurde kamer heeft zij uiteindelijk deze woning gevonden. Mevrouw heeft het afgelopen jaar keihard gewerkt om haar leven weer op de rit te krijgen Ze is gestart met bewindvoering en een traject richting werk.  Voorheen heeft zij altijd in de zorg gewerkt. Dit wil ze graag weer oppakken met behulp van een werkbegeleider via de Gemeente Rheden. Wegens het verbreken van haar relatie, het oplopen van de schulden en uiteindelijk het verliezen van haar vorige woning heeft mevrouw geen financiële reserve. De bedoeling is om WSNP in te zetten zodra haar situatie is gestabiliseerd. Daarvoor moet eerst de verhuizing achter de rug en er geen (onvoorziene) uitgaven zijn. Mevrouw is erg betrokken en gemotiveerd om mee te werken aan begeleiding en heeft positieve verwachtingen voor de toekomst. Het budgetplan van de bewindvoerder is onvolledig. De bewindvoerder blijkt niet erg actief, noch nauwkeurig.

Op advies van de Bureaucoördinator wordt deze aanvraag ingediend bij de Dullertsstichting en ingetrokken bij SUN Rheden.

Op 13 oktober doet een Ambulant ondersteuner van Siza een aanvraag voor een 39-jarige gehuwde vrouw met twee jonge kinderen. De wasmachine, die zij afgelopen voorjaar zelf tweedehands heeft gekocht, is defect. Reparatie- en voorrijkosten wegen niet op tegen vervanging. Haar man werkt in de bouw en het gezin krijgt begeleiding van een Budgetcoach van de Gemeente Rheden. Er is momenteel geen geld voor extra uitgaven vraagt een nieuwe wasmachine bij SUN Rheden aan. Deze is toegekend.

Op 14 oktober stuurt een Coördinator van Humanitas thuisadministratie een aanvraag in voor een 49-jarige gescheiden vrouw met twee thuiswonende kinderen. Mevrouw is eerder door Humanitas ondersteund. Zij heeft veel medische problemen en daardoor veel zorgkosten. Van haar uitkering blijft geen geld over voor grote uitgaven. Nu heeft haar dochter ook medische problemen. Zij slaapt met een matras op de grond, waardoor haar klachten verergeren. Mevrouw heeft vorig jaar een aanvraag bij Dullertsstichting gedaan en mag binnen twee jaar geen nieuwe aanvraag bij deze organisatie doen. De Dullertsstichting heeft geadviseerd om een aanvraag via SUN Rheden te doen. Het bestuur kent een bed en matras voor de dochter toe.

Op 14 oktober belt een vrijwilliger van Humanitas thuisadministratie over een gezin in nood. Op 23 september is er brand in hun woning geweest. Alle keuken-inventaris is verloren gegaan en de rest van het huis heeft roet- en waterschade opgelopen. De verhuurder herstelt de keuken terwijl het gezin is ondergebracht in een tijdelijke woning op een BIO-vakantiepark omdat een van de kinderen autistisch is. Voor het hele gezin traumatiserend en zeker voor het kind met autisme.

De verhuurder beoordeelt dat het gezin terug kan keren in de woning. Echter, omdat het gezin niet verzekerd is, heeft het geen geld om vervangende inventaris aan te schaffen. De Bureaucoördinator overlegt met de Dullertsstichting, die helpt met vloer en verf. SUN Rheden verstrekt de meest noodzakelijke keukeninventaris.

Op 17 oktober stuurt een Trajectbegeleider van Humanitas DMH een aanvraag in voor een 27-jarige alleenstaande zwangere vrouw. Zij woont in Arnhem en dus buiten het werkgebied van SUN. Daarom verwijst de Bureaucoördinator de Dullertsstichting.

Op 22 oktober vraagt een Budgetcoach/Preventiemedewerker van de gemeente Rheden, na verwijzing door de Dullertsstichting, een koelkast aan voor 55-jarige vrouw. Zij is mantelzorger voor een thuiswonende dochter, die speciaal onderwijs volgt. Mevrouw is bij de hulpverlening onder de aandacht gekomen via het project Vroegsignalering. Zij staat open voor financieel advies en haar inkomsten en uitgaven zijn op een rijd gezet. Met schuldeisers is een betalingsregeling getroffen. Voor de vervanging van haar koelkast is geen ruimte in het budget. SUN Rheden schenkt daarom een koel/vriescombinatie.

Op 24 oktober stuurt een schoolmaatschappelijk werker van Rijnstad een aanvraag in voor een 45-jarige gescheiden man met een 16-jarige dochter.  Dochter heeft op het speciaal basisonderwijs gezeten, waar veel problemen met lezen, spelling en rekenen blijken. Alles wijst op dyslectie en dyscalulie. Echter is destijds nooit een onderzoek aangevraagd en uitgevoerd, tot frustratie van de ouders.  Inmiddels zit dochter in de examenklas VMBO KB. Ook daar loopt zij aan tegen dezelfde problemen. Volgens de ouders is nog steeds sprake van een sterk vermoeden van dyslectie en dyscalculie; voor onderzoek hier naar hebben ouders geen geld. Een vergoeding hiervoor wordt gegeven tot de leeftijd van 12 jaar. Meerwaarde van erkenning zou zijn dat dochter met een dyslectie- en dyscalculieverklaring op school met examens en toetsen meer tijd krijgt. Ook mag zij dan examens mondeling doen. Dit betekent een belemmering om haar examens goed te doen en ook als zij een MBO opleiding gaat volgen. Een onderzoek is dus nog steeds heel wenselijk en noodzakelijk . De bureaucoördinator informeert binnen het netwerk welk fonds voor deze casus kan worden benaderd, omdat deze problematiek niet past bij de doelstelling van SUN Rheden. De van Gelderstichting is bereid om de casus over te nemen en te beoordelen.

Op 28 oktober doet een bewindvoerder van Faith Budgetbeheer & Bewindvoering een aanvraag voor een wasmachine voor een 39-jarige man. Meneer en zijn partner zijn zeer recentelijk onder bewind gesteld. Hierdoor is er nog geen mogelijkheid geweest om een bedrag te reserveren. Ze hebben samen flinke schulden. Sinds kort werkt hun wasmachine niet meer. Een monteur constateert dat reparatie niet rendabel is. De gemeente Rheden wijst bijzondere bijstand hiervoor af. SUN Rheden verstrekt een nieuwe wasmachine.

Op 29 oktober verzoekt een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk Rheden om noodhulp voor een 32-jarige vrouw met verblijfstatus. Zij woont in Nederland samen met haar babydochter en heeft sinds kort een woning in gemeente Rheden gekregen. Haar man en twee minderjarige kinderen wonen in het buitenland en mogen in het kader van gezinshereniging naar Nederland komen. Vorige week heeft mevrouw voor hen de tickets gekocht van een deel van haar uitkering en wat geleend geld. Totale kosten bijna 1.200 euro. Op de luchthaven is het gezin niet toegelaten tot het vliegtuig, omdat de autoriteiten een toestemmingsverklaring verlangen die moeder heeft ondertekend en minimaal door de lokale ambassade is gelegitimeerd. Een dergelijke verklaring is er niet en het is ook de eerste keer dat Vluchtelingenwerk in Nederland met deze eis is geconfronteerd. Op dit moment is mevrouw bezig om de gevraagde verklaring, die gisteren door de ambassade is opgesteld naar haar man te sturen zodat hij alsnog kan uitreizen. Echter zijn er nieuwe vliegtickets nodig, omdat de eerste tickets niet kunnen worden omgezet. Het gezin heeft hier geen geld voor; mevrouw leeft van een bijstandsuitkering. Er is bij het Noodfonds van Vluchtelingenwerk een steunverzoek ingediend. Gebruikelijk is dat de kosten boven 1.000 euro vergoed worden. Ook is bij de gemeente verzocht om bijzondere bijstand, maar dit verzoek is afgewezen, “omdat de kosten niet in Nederland worden gemaakt”.  Het gezin wacht in het buitenland op goedkeuring van de toestemmingsverklaring en tickets om zo spoedig mogelijk naar Nederland te reizen. Het bestuur van SUN Rheden besteedt veel tijd en aandacht aan het besluit en komt tot de conclusie dat SUN hierin geen rol voor het noodfonds ziet. Hulp van een ander fonds waarbij de bureaucoördinator heeft geïnformeerd, blijkt een dag later niet meer nodig, want het noodfonds van Vluchtelingenwerk Nederland betaalt de tickets.

Op 29 oktober vraagt een schuldhulpverlener van de gemeente Rheden leefgeld aan voor een 36-jarige man, zijn partner en een kind. Zij hebben diverse schuldeisers aan wie wordt afgelost. Er is een te hoog beslag gelegd op het inkomen van meneer. Er zijn op dit moment onvoldoende middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien (hoog beslag, geen toeslagen en hoge betalingsregelingen). Meneer heeft een fulltime contract en mevrouw heeft een contract op oproepbasis. Er zijn al acties uitgezet om in ieder geval het inkomen op orde te brengen. Er loopt een aanvraag bij de Voedselbank. Momenteel is er geen geld voor boodschappen. SUN Rheden verstrekt leefgeldbonnen.

De projectleider van Deflazorg vraagt op 30 oktober voor een bijna 18-jarige man om leefgeld. De jongeman is door de reclassering zes weken voor zijn achttiende verjaardag overgeplaatst van jeugdzorg naar Deflazorg. Hij vervult momenteel een taakstraf, waardoor hij geen uitkering kan aanvragen; bovendien kan dat ook pas vanaf 18 jaar. De moeder van de jongen heeft geen financiële middelen om bij te dragen. Omdat deze aanvraag goed is onderbouwd, besluit het bestuur om leefgeldbonnen toe te kennen.

Op 30 oktober stuurt een financieel jongerencoach van de gemeente Rheden opnieuw een aanvraag in voor een 25-jarige man met schulden, voor wie hij betalingsregelingen heeft getroffen. Maandelijks houdt de gemeente van zijn uitkering in om verstrekte bijzondere bijstand terug te betalen. Er ligt nog beslag op zijn zorgtoeslag. Volgende maand krijgt hij die weer voor het eerst, omdat hij nu de regeling én zijn zorgverzekering betaalt. Dit zorgt er deze maand echter voor dat hij leefgeld tekortkomt. Als hij de zorgverzekering betaalt, loopt alles normaal en heeft hij meer rust van de schuldeisers, omdat alles dan geregeld is. De leefgeldbonnen zouden hem dus net even dat extra zetje in de goede richting geven. Hoewel dit de tweede aanvraag voor leefgeld betreft, is de situatie inmiddels aanzienlijk verbeterd. De schuldenlast is te overzien; hij heeft aan zijn eigen gezondheid gewerkt. Het bestuur wil dit ook belonen en kent daarom leefgeldbonnen toe.

Op 30 oktober vraagt een begeleider van RIBW AVV voor een 28-jarige man een wasmachine aan. Cliënt is een jongeman die het afgelopen jaar flink heeft gewerkt aan een gezonde financiële situatie. Door eigen discipline en hulp van budgetbeheer is hij van zijn schulden afgekomen en lukt het hem tevens om te sparen. Echter heeft hij onlangs van dat spaargeld een televisie gekocht, omdat het oude toestel (destijds tweedehands aangeschaft) niet meer is te repareren. SUN Rheden schenkt een wasmachine.

Op 31 oktober vraagt de financieel jongerencoach van de gemeente Rheden leefgeld aan voor een 25-jarige man die een traject gaat volgen bij Dreamjobs Veluwezoom. Hij krijgt sinds twee maanden begeleiding voor het oplossen van zijn financiële situatie. Cliënt heeft nu een uitkering en de jongerencoach heeft regelingen weten te treffen voor schulden. Cliënt is aangemeld bij de Voedselbank, maar de levering van voedselpakketten is tijdelijk gestaakt, omdat hij zich niet heeft afgemeld in de periode van twee weken dat hij wegens werk de pakketten niet kon ophalen. Over twee maanden kan hij pas weer een aanvraag doen bij de Voedselbank. Cliënt moet ook een rekening van UWV betalen voor eind van het jaar, anders loopt de schuld op.

Het bestuur van SUN Rheden besluit om leefgeldbonnen toe te kennen.

Op 1 november doet een consulent WMO van de gemeente Rheden opnieuw een aanvraag voor een 23-jarige man. Er is een uitkering aangevraagd maar omdat hij nog geen 27 jaar is, gaan eerst vier weken zoek- en solliciteerperiode in.  Op dit moment heeft cliënt geen financiële middelen om die periode te overbruggen. Er zijn schulden die afbetaald dienen te worden. Geld dat hij kan lenen van mensen in zijn netwerk, heeft hij nodig om de lopende betalingsregelingen na te kunnen komen. Het bestuur besluit om nog een keer te helpen. Kort daarna wordt duidelijk dat de uitkeringsprocedure toch sneller is verlopen. De (resterende) bonnen komen retour.

Een begeleider van RIBW AVV vraagt op 5 november een wasmachine aan voor een 34-jarige alleenstaande man met een Wajong uitkering. Hij betaalt alimentatie en maakt reiskosten om zijn kind te bezoeken. De man heeft geen mogelijkheden om te sparen en zijn wasmachine kan niet meer gerepareerd worden. SUN Rheden zegt een nieuwe wasmachine toe.

Op 5 november doet een consulent budgetbeheer van de gemeente Rheden een aanvraag voor leefgeld voor een 48-jarige man die recentelijk onder budgetbeheer is gekomen. Eind oktober is gebleken dat meneer geen huurtoeslag krijgt wegens een lopende herberekening. Hierdoor ontstaat grote druk op zijn budget voor komende maand, met de huur als grootste uitgavenpost. Als alle vaste lasten worden betaald, is er geen ruimte meer om weekgeld toe te kennen. Uiteraard een onwenselijke situatie; net zomin als het verschuiven van de vaste lasten omdat er al achterstanden zijn. SUN Rheden helpt met leefgeldbonnen.

Een bewindvoerder van GSBB doet op 6 november (opnieuw) een verzoek tot hulp bij mondzorg voor een 52-jarige man. Het gaat slecht met hem. Door zijn gebitsproblemen komt hij steeds minder vaak op zijn werk (project van de gemeente voor toeleiding naar vast werk) en lijken de kansen op succesvol solliciteren mettertijd, ook erg klein. Geen enkel fonds is bereid gebleken om de forse offerte van de tandarts te vergoeden. Ook SUN Rheden heeft dat eerder afgewezen. Ondertussen loopt de man met ernstige pijn in zijn mond, maar er is geen geld en hij is onverzekerd. SUN regelt bij AKMA een spoedafspraak om meneer pijnvrij te maken. Ook is aan AKMA gevraagd om een advies voor een behandelplan van het gebit.

Op 7 november doet een schulddienstverlener van de gemeente Rheden een verzoek voor leefgeld voor een 26-jarige man. Die heeft zich vandaag aangemeld voor schulddienstverlening. Hij is recent verhuisd naar een kamer en heeft anderhalve maand huur en borg moeten betalen. Zijn vorige woning heeft hij naar eigen zeggen gedwongen moeten verlaten omdat er andere plannen voor het perceel zijn. Daarnaast lost hij zijn schulden af. Na het betalen van de vaste lasten heeft hij nog € 8 te besteden tot het eind van de maand. Hij kan af en toe bij zijn moeder terecht voor het avondeten. Om hem enige autonomie te geven denkt de aanvrager dat enkele leefgeldbonnen soelaas kunnen bieden. Het bestuur vindt het aanvraagformulier onvoldoende ingevuld en het beschikbare budget onduidelijk. Budgetbeheer (gemeente) gaat ook ingezet worden. Om toch een omslag te bereiken,  kent SUN Rheden enkele leefgeldbonnen toe.

Een maatschappelijk werker van Rijnstad doet op 7 november een aanvraag voor een 85-jarige man. Meneer wordt behandeld tegen kanker die onverwacht extra ziektekosten zelf moet bijdragen. Hierdoor heeft hij geen geld meer voor boodschappen, ook heeft hij geen voorraad in huis.  Meneer heeft evenmin een sociaal vangnet dat hem kan ondersteunen. Er is een aanvraag ingediend bij de Voedselbank, indien akkoord kan meneer het pakket eind volgende week ophalen. Ter overbrugging zorgt SUN Rheden voor een leefgeldbon.

Op 26 november wordt op verzoek van de budgetcoach/preventiemedewerker van de gemeente Rheden weer leefgeld aangevraagd voor dezelfde man.  Maatschappelijk Werk en Sociaal Gebiedsteam hebben de aanvragende hulpverlener verzocht aan te schuiven omdat er schulden en betalingsachterstanden zijn, die nog niet geheel te overzien zijn. Hij kan momenteel niet inloggen op zijn bankrekening, omdat internet is afgesloten. Door verschillende afschrijvingen van zijn rekeningen heeft meneer nu alleen voldoende saldo om zijn huur te betalen. Om orde op zaken te krijgen wordt Humanitas thuisadministratie ingeschakeld en gaat de budgetcoach beschermingsbewind aanvragen. Vanwege de schrijnende situatie zorgt SUN Rheden voor meer leefgeldbonnen.

Een assistent bewindvoerder van BFS bewindvoering doet op 12 november een aanvraag voor een 30-jarige alleenstaande vrouw met twee kinderen. Door een heftig en instabiel verleden is mevrouw niet in staat geweest goed voor haar gebit te zorgen, met als gevolg groot achterstallig onderhoud. Haar financiële situatie laat het niet toe om een aanvullende tandarts verzekering te krijgen wegens een betaalregeling/ achterstand. De vrouw woont echter in Arnhem en is daarom direct doorverwezen naar de Dullertsstichting.

Op 12 november vraagt een schuldhulpverlener van de gemeente Rheden leefgeld voor een alleenstaande 52-jarige vrouw, die in het kader van project Vroegsignalering in beeld gekomen. Mevrouw ontvangt een WAO uitkering en wat toeslagen en huurt een woning. Nu heeft de deurwaarder een (te hoog) beslag gelegd op haar inkomen waardoor zij met een tekort zit om de overige lasten te voldoen, maar vooral een tekort aan middelen om te "overleven". Er ligt een verzoek bij de deurwaarder om de beslagvrije voet te herzien.  Geld dat over is na beslag heeft mevrouw ingezet om haar zoveel mogelijk lasten te betalen. Gevolg: er is geen geld voor eten en drinken. Naar verwachting duurt een herziening van de beslagvrije voet zeker vier weken. De aanvrager zal mevrouw ook aanmelden bij de Voedselbank. SUN Rheden verstrekt leefgeldbonnen ter overbrugging.

Een beschermingsbewindvoerder van Omnis Bewindvoering vraagt op 13 november voor een 29-jarige man en zijn gezin. De man heeft een Wajong-uitkering en de vrouw doet haar best om een baan te krijgen. Er loopt een WSNP-regeling tot april 2020. Er is gereserveerd voor onvoorziene uitgaven en dat geld is al diverse keren aangesproken . De koelkast is nu defect en daarvoor is geen geld meer. Ze mogen gebruik maken van een deel van de koelkast bij familie en daarom pendelt mevrouw meerdere keren per dag op en neer. Voor de baby vriest mevrouw zelf verse voeding in. SUN Rheden laat een nieuwe koel/vriescombinatie afleveren.

Op 14 november stuurt een vrijwilliger van de Formulierenhulp Rheden (opnieuw) een aanvraag in voor een 25-jarige man, die hulp vraagt bij bijzondere uitgaven. Medio dit jaar heeft de gemeente negatief beslist op een aanvraag voor bijzondere bijstand. Er zijn tandartskosten gemaakt vanwege pijnklachten en om te voorkomen dat er kiezen getrokken er uit moeten. De man heeft alleen een fiets ter beschikking voor alle vervoer naar werk, familie, etc. in de ruime omgeving. De fiets is gerepareerd wegens slijtage. In eerste instantie beoordeelt de bureaucoördinator in augustus al dat reeds betaalde facturen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ook lijkt de man geen schulden of betalingsachterstanden te hebben en is er geen behoefte aan financiële begeleiding. De hulpvraag wordt wederom als ingetrokken beschouwd.

Op 21 november wordt dezelfde aanvraag opnieuw ingediend door een andere vrijwilliger van de Formulierenhulp. Er volgt overleg tussen de bureaucoördinator en de aanvrager en de conclusie is dat het noodcriterium hier ontbreekt, dus volgt afwijzing.

Op 21 november doet een maatschappelijk werker van Rijnstad een aanvraag voor een 29-jarige man, die in de gemeente Rheden een huurwoning heeft gekregen. Daar wil hij met zijn drie (kleine) kinderen een nieuwe toekomst opbouwen. Hij heeft jarenlang bij zijn moeder gewoond (na een relatiebreuk) en heeft zelf niets. De man is begin november aangemeld bij SUN Rheden door de Dullertsstichting, waar hij een omvangrijke aanvraag voor hulp heeft ingediend. De Dullertsstichting verzoekt SUN Rheden om samen te werken in deze casus om de nood te lenigen. In overleg met de gemeente Rheden volgt er een intake. De maatschappelijk werker neemt de regie over; zij initieert contact met alle betrokkenen binnen de gemeente (Werk & Inkomen, jeugdconsulent en Sociaal Gebiedsteam). SUN Rheden helpt met de meest noodzakelijke inventaris, die hij bij 2Switch kan aanschaffen.

Een schuldhulpverlener van de gemeente Rheden vraagt op 28 november leefgeld voor een 27-jarige vrouw, die samenwoont en een kind heeft. Beide ouders hebben schulden uit een eerdere relatie. Sinds enkele maanden is er sprake van een inkomstenterugval in verband met beëindiging van WW-uitkering van mevrouw. Inmiddels werkt zij weer een paar uren in de maand in de schoonmaak. De man heeft een Wajong uitkering. Ze hebben het inkomensverschil niet kunnen opvangen omdat er geen reserves zijn.  De toeslagen zijn nog niet aangepast op de huidige situatie waardoor er structureel geld tekort is. Mevrouw probeert urenuitbreiding te krijgen bij haar werkgever. Het gezin wordt zo af en toe "gesponsord” door mensen uit hun eigen sociale netwerk. Echter door de dure maand december lijkt die bron ook "uitgeput" te zijn. Er wordt gevraagd om een eenmalige bijdrage om in ieder geval de komende maand goed door te komen. SUN Rheden verstrekt leefgeldbonnen.

Op 28 november vraagt een jongerencoach van de gemeente Rheden leefgeld voor een 17-jarige man. Als kind heeft hij zijn moeder verloren; recent is ook zijn vader overleden. Het heeft veel tijd gekost om randzaken te organiseren, zoals het aanstellen van een voogd.  Nu is deze bezig met het aanvragen van het wezenpensioen. Dit is tot op heden nog niet gelukt omdat ze in afwachting zijn van een brief van de leerplichtambtenaar die moet worden meegestuurd met de aanvraag.

Gezien de situatie is al wel vrijstelling verleend voor de leerplicht; het wachten is op de schriftelijke bevestiging. Aangezien de leerplichtambtenaar tijdelijk niet werkzaam is, is het verzenden van die bevestigingsbrief blijven liggen. De voogd ondervindt ook drempels in het aanvragen van kinderbijslag. Dit alles heeft ertoe geleid dat de jongeman al enkele maanden zonder inkomen zit.

De jongerencoach zal zich nadrukkelijk bemoeien met de situatie, zodat de benodigde stukken zo snel mogelijk op tafel komen om het wezenpensioen aan te vragen.  Een vriend en familieleden hebben de jongen tot nu toe zoveel mogelijk financieel ondersteund, maar dit is niet langer haalbaar. Ter overbrugging tot het uitkeren van het wezenpensioen worden leefgeldbonnen verstrekt.

Op 2 december wordt door een ambulant begeleider van Next Arnhem hulp gevraagd voor een 19-jarige man. Deze is in 2013 helemaal alleen gevlucht uit en ontwikkelingsland en is sinds 2015 in Nederland. Hij is terecht gekomen bij Lindenhout, omdat hij lijdt aan depressie, angst en trauma.

Sinds 2018 woont hij in een appartementje in deze gemeente (bedoel je Arnhem of Rheden?). Er is destijds een klein bedrag aan Bijzondere Bijstand verstrekt, die hij nu maandelijks van zijn uitkering afbetaalt. Er is een regeling getroffen via Lindenhout met Vivare: de woning is deels ingericht (vloer, wasmachine, kookplaat, koelkast), maar dat blijft in de woning als hij vertrekt. Via vrienden heeft hij een bank gekregen. Cliënt moet een verblijfsvergunning ophalen in Utrecht. Dat is een voorwaarde voor de start van zijn opleiding aan Rijn/IJssel. Hij heeft echter geen geld om naar Utrecht te reizen. Momenteel is de jongen nog aan een inburgeringscursus bezig en wil dat combineren met de nieuwe opleiding. Hij heeft ook schulden, te weinig kleding en weinig huishoudelijke spullen. Pakketten via de Voedselbank zijn wel voorzien. De bureaucoördinator adviseert om nadere informatie in te winnen bij (het noodfonds van) Vluchtelingenwerk en bij andere fondsen. Er treedt vertraging op door de verslechterde psychische toestand van de cliënt, waarop nu alle aandacht is gericht. Met de begeleider wordt afgesproken dat er na de jaarwisseling opnieuw contact is.

Op 17 december vraagt een begeleider van Deflazorg voor een inmiddels 18-jarige man opnieuw leefgeld aan, omdat de aanvraagprocedure voor de bijstandsuitkering nog niet rond is. Tevens vraagt de hulpverlener de kosten voor een nieuwe ID-kaart te vergoeden, omdat de oude kwijt is. De bureaucoördinator informeert bij Werk & Scholing. De aanvraagprocedure loopt en is inmiddels zover dat een voorschot verstrekt kan worden. Voor de aanvraag van deze uitkering is een (nieuw) ID-bewijs niet nodig, omdat de papieren inmiddels zijn ingeleverd en de jongeman nog een kopie ID op zijn telefoon heeft. Daarmee vervalt het noodcriterium. Tevens wordt er een laptop aangevraagd, waarvoor naar de gemeente en andere fondsen wordt verwezen.

Op 18 december vraagt een gezinscoach van Siza hulp aan voor een 29-jarige vrouw met 5 kinderen. Twee kinderen hebben psychische problemen en de jongste heeft vermoedelijk een ernstige voedselallergie. Dit is de derde keer binnen twee jaar dat voor dit gezin een noodhulpaanvraag binnenkomt. De bureaucoördinator adviseert om opnieuw contact op te nemen met de consulent Bijzondere Bijstand om te bespreken of er in deze situatie een maatwerkoplossing mogelijk is. Verder verwijst de bureaucoördinator naar de kledingbank, waar mevrouw met de Gelrepas terecht kan. De aanvraag voor leefgeld blijft liggen tot na de feestdagen.

Op 19 december stuurt een financieel jongerencoach van de gemeente Rheden een aanvraag in voor een 23-jarige man. Hij komt uit het westen van het land en is dakloos geweest. Recent is hij bij Pactum in Arnhem terechtgekomen. Die heeft een woning voor cliënt gevonden. Maar omdat hij in de gemeente Rheden is gaan wonen, stopt de begeleiding van Pactum direct. De overdracht aan de gemeente is niet goed gegaan, vandaar dat de jongerencoach pas vandaag met deze cliënt heeft gesproken. Het lukt hem steeds niet om met zijn DigiD in te loggen voor het aanvragen van een uitkering. Ook de jongerencoach lukt het niet, want er blijkt iets niet te kloppen met de inloggegevens. Dat probleem is vandaag wel opgelost. Ondertussen heeft cliënt geen inkomen en leeft hij van de huurtoeslag. Die kan hij beter overmaken aan de verhuurder om zijn huurachterstand niet nòg verder te laten oplopen. SUN Rheden verstrekt enkele leefgeldbonnen en wil na de jaarwisseling eerst nadere informatie voordat er mogelijk verdere noodhulp wordt toegekend.

Op 20 december doet een bewindvoerder van Pactus Bewindvoering een aanvraag voor een 63-jarige vrouw; mede ondertekend door een begeleider van RIBW-AVV. Zij is sinds 1,5 maand betrokken, in eerste instantie vanwege de 36-jarige zoon. Die woont, na een relatiebreuk, nu al jarenlang bij zijn moeder in. Hij zou zelfstandige woonruimte zoeken, maar daarop neemt hij geen actie. Ook heeft hij lichamelijke klachten, is gameverslaafd en doet geen enkele poging tot het vinden van werk. Hij staat onder budgetbeheer bij de gemeente. Die stelt dat deze man maximaal 200 euro kan bijdragen aan kost en inwoning. Dit heeft (grotere) financiële gevolgen voor zijn moeder, want zij mist nu alle toeslagen en belastingvrijstelling en moet met 60 euro per week voor haarzelf en haar zoon zien rond te komen. De bewindvoerder kan hier niets aan veranderen, hoe schrijnend het ook is.

Moeder heeft één keer aangifte gedaan tegen haar zoon wegens huiselijk geweld. Dat heeft ertoe geleid dat gespecialiseerde hulp van Kairos is ingeroepen. Mevrouw kan geen visite uitnodigen, omdat de zoon steeds op zijn televisie in de woonkamer zit te gamen (met koptelefoon op) en er daardoor alleen schreeuwend gecommuniceerd wordt. De begeleider heeft als eerste stap in het plan van aanpak gesteld dat de zoon zijn televisie verplaatst naar zijn kamer. Tegelijkertijd is alles erop gericht om te zorgen dat zoon zo spoedig mogelijk eigen woonruimte krijgt. Het bestuur van SUN Rheden wijst deze aanvraag af omdat dit naar zijn idee niet of onvoldoende bijdraagt aan de oplossing. Wel spreekt het bestuur zich uit dat er bereidheid is om de vrouw in een later stadium mogelijk te ondersteunen om haar weer op de been te helpen. De bureaucoördinator neemt contact op met een ander fonds in verband met de aanvraag voor de televisie.

 

2018

Vlak voor de jaarwisseling stuurt een vrijwilliger van Humanitas Thuisadministratie een aanvraagformulier in voor een man, 64 jaar, die een nieuwe ID kaart (en pasfoto’s) nodig heeft om zich bij officiële instanties (zoals de gemeente) te kunnen identificeren.  Daarnaast vraagt hij ook een som geld voor het aanvragen van een rijbewijs, inclusief gezondheidsverklaring, omdat voor hem een rijbewijs noodzakelijk is om met de auto naar de verschillende gezondheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld ziekenhuis) te kunnen en om mobiel te blijven en zijn sociale netwerk te kunnen onderhouden.

De ID-kaart en pasfoto’s worden toegekend. De aanvraag voor de kosten van het rijbewijs, inclusief gezondheidsverklaring, wijst het bestuur af, omdat vraagtekens blijven in hoeverre de vergoeding van de aanvraag voor het rijbewijs bijdraagt aan een duurzame financiële oplossing voor cliënt. SUN adviseert de cliënt een aanvraag te doen bij een ander fonds.

Een algemeen maatschappelijk werker van Rijnstad/gemeente Rheden vraagt op 8 januari hulp voor een alleenstaande moeder, 33 jaar, met 4 kinderen. De vader van de oudste 2 kinderen is overleden en wordt begraven in zijn geboortegrond. Via de begrafenispolis is geregeld dat zijn twee kinderen en hun moeder de begrafenis kunnen bijwonen (vliegtickets en verblijfkosten). De reiskosten naar Schiphol v.v. kan mevrouw echter niet betalen. Zij komt met haar inkomen niet uit, maakt al gebruik van de Voedselbank en moet geregeld met haar kinderen naar medische consulten. De aanvraag voor de Toeslagenwet is ingediend, maar nog enkele weken in procedure.

SUN Rheden verstrekt, na overlegging van de overlijdensakte,  gedurende 4 weken cadeaubonnen van de supermarkt om het budget van het gezin te ontlasten, c.q. de extra reiskosten te compenseren. De bonnen kunnen ook worden benut voor de achterblijvende kinderen, die door een tante worden verzorgd tijdens de afwezigheid van moeder.

Op 22 januari stuurt, een coördinator van Unieke Thuiszorg een aanvraag in voor een jonge vrouw en man, beide 18 jaar, die sinds april 2017 samenwonen in de gemeente Rheden. De uitkeringsaanvraag is steeds niet gelukt of goed verwerkt waardoor er geen inkomsten zijn. De jongen (in gesloten instellingen opgegroeid) heeft twee keer een baantje gehad maar kon dit niet volhouden. Beide hebben psychische problemen. De jongerencoaches vanuit de gemeente hebben nu opnieuw de uitkeringen aangevraagd. De jongelui zijn nog steeds in de overlevingsfase. Zij hebben vanaf april tot nu nog steeds geen huur kunnen betalen. De vrouw heeft erg last van hoofdpijn moet hiervoor een bril aanschaffen. Tevens heeft ze een nieuwe ID kaart nodig, inclusief pasfoto’s, omdat die van haar kapot is en dus niet meer geldig Ook zijn er boodschappen nodig om de periode tot de afhandeling van de uitkering te overbruggen.

SUN Rheden regelt direct leefgeld voor 4 weken (later nog een week verlengd) en kent de aanschaf ID kaart, pasfoto’s en bril toe. De bureaucoördinator meldt haar zorgen bij de jongerencoach, vanwege de complexiteit en ernst van de situatie, die wordt gepresenteerd. De begeleiding is in maart overgenomen door RIBW AVV. De nieuwe hulpverlener heeft weken later samen met de jonge vrouw een door SUN betaalde bril aangeschaft. Deze casus is aanleiding voor SUN Rheden om in het vervolg deadlines te stellen voor de uitgave van giften. Dit omdat SUN noodhulp (dus acute hulp) verstrekt.

Op 24 januari komt er een aanvraag van een begeleider RIBW AVV binnen voor een gescheiden vrouw met 2 minderjarige kinderen (oudste kind is 18+). Mevrouw heeft een uitkering P-wet.

Zij en haar partner zijn sinds een aantal maanden van tafel en bed gescheiden. Partner woont in het buitenland. Kindgebonden budget is aangevraagd maar nog niet toegekend. Mevrouw kan haar kapotte bankstellen en kapotte stofzuiger niet vervangen vanwege de kosten. Deze spullen zijn oud en niet meer te repareren. Mevrouw heeft geen familie waar zij een beroep op kan doen.

SUN Rheden ziet de noodzaak van een stofzuiger en kent die toe. Voor de banken verwijst het bestuur naar andere fondsen, omdat hiervan de nood niet wordt ingezien.

Op 25 januari doet een bewindvoerder van Maatschap Bewindvoering B4Budget een aanvraag voor een ouder echtpaar, 71 jaar, voor de vervanging van de provisorisch gerepareerde, 15 jaar oude, CV-ketel in hun (koop)woning. De ketel is zo slecht dat deze elk moment definitief uit kan vallen. Het echtpaar is sinds een jaar schuldvrij, maar heeft geen enkele reserve kunnen opbouwen. Verhuizen is geen optie wegens een onverkoopbaar huis door een mogelijke wijziging in het bestemmingsplan. Vanwege het budgetplaatje zal een lening via de Stadsbank waarschijnlijk worden afgewezen. SUN Rheden heeft een installateur mee laten kijken naar de situatie. Deze bevestigt de noodzaak van vervanging door een grotere ketel dan er nu hangt. Ook wijst hij op technisch noodzakelijke ingrepen, waardoor de offerte dusdanig hoog uitvalt, dat dit niet uit het noodfonds kan worden bekostigd. De Dullertsstichting kan geen steun meer verstrekken, omdat dit echtpaar al meerdere keren is geholpen. Ook de gemeente Rheden, die om medewerking/advies is gevraagd, kan niets doen. Gezien de precaire situatie besluit SUN Rheden i.o.m. de bewindvoerder om een ketel op huurbasis te laten installeren. SUN betaalt de installatiekosten en de huur voor de rest van 2018. Dat geeft de bewindvoerder en het echtpaar respijt om naar een meer duurzame oplossing voor de woonsituatie te kijken.

De bewindvoerder van een 57-jarige gescheiden vrouw, die vanuit het verpleeghuis (onverwacht) weer zelfstandig met begeleiding kan gaan wonen, doet op 29 januari een aanvraag voor woninginrichting. Mevrouw wordt door een maatschappelijk werker van het verpleeghuis bijgestaan en heeft zelf alle praktische zaken m.b.t. woninginrichting en verhuizing geregeld.

SUN Rheden draagt bij aan de kosten voor vloeren, muren, gordijnen, kasten, lampen.

Een jongerencoach vraagt op 29 januari hulp bij het betalen van 1e kamerhuur + borg (per 1 februari) voor een vrouw, 23 jaar, die op zeer korte termijn uit "anti-kraak" moet verhuizen.  Een eerdere poging om hulp bij de Dullertsstichting en een ander fonds in Den Haag te krijgen is mislukt vanwege de werkdruk bij de fondsen. De route Bijzondere Bijstand is wegens de urgentie ook geen optie. Er is wel een afspraak bij de gemeente om inzicht te krijgen in de financiële zaken (schulden) en financiële coaching (of bewind) te regelen.

SUN Rheden betaalt de eerste huursom en stelt dat cliënte de borg voor haar oude woonruimte terug moet vorderen en daarvan de borg voor de nieuwe zelf kan financieren.

Op 29 januari doet een maatschappelijk werker van Iriszorg een aanvraag voor leefgeld voor een 35-jarige man, die uit de daklozenopvang in de gemeente Rheden is komen wonen. Er is een uitkering aangevraagd.  SUN Rheden helpt met 4 weken supermarktbonnen om de wachttijd te overbruggen.

Op 2 februari komt er een onvolledig ingevuld aanvraagformulier binnen van Vriendenhuis ggz voor een zwangere cliënte, die zelf al per e-mail contact had gezocht met SUN Rheden. De bureaucoördinator heeft gezorgd voor informatie aan de begeleiders van het Vriendenhuis. De aanvraag is niet aangevuld en na enige tijd afgewezen.

Een trajectbegeleider van Humanitas DMH doet in februari opnieuw een beroep op SUN Rheden voor een 37-jarige gescheiden man met kinderen van 8 en 10 jaar, die nog steeds wacht op uitkering van alimentatie/kinderbijslag. De procedure loopt langer dan verwacht en er dreigt huisuitzetting. SUN Rheden besluit bij uitzondering, met name vanwege de kinderen, om nog 4 weken leefgeld te verstrekken en verder te verwijzen naar Stichting Leergeld.

Een bewindvoerder vraagt op 21 februari voor een 29-jarige gescheiden man met een kind van 3 jaar nogmaals voor 2 weken leefgeld aan, omdat de uitkering nog niet rond is. Aangezien SUN Rheden in principe slechts eenmaal noodhulp verstrekt en al eerder 6 weken supermarktbonnen heeft geschonken, wordt deze vraag afgewezen.

Op 26 februari stuurt een begeleider van RIBW AVV een aanvraag in voor een 39-jarige man, rolstoelafhankelijk, met schulden. De aanvraag voor een wasdroger en afzuigkap via de Bijzondere Bijstand is door de gemeente Rheden afgewezen. De Dullertsstichting heeft geholpen met de inrichting van zijn woning, maar omdat het totaalbedrag te hoog opliep is voor een deel verwezen naar andere fondsen. SUN Rheden wijst een wasdroger toe i.v.m. de fysieke beperking van de cliënt, maar vindt dat een afzuigkap niet tot nood(hulp) behoort.

Een zorgbemiddelaar van het RIBW AVV vraagt op 27 februari voor een 35-jarige alleenstaande man een bijdrage voor levensonderhoud. Cliënt heeft schulden en al drie maanden geen inkomsten. Hij wordt aangemeld bij schulddienstverlening van gemeente Rheden en wacht op een uitkering. SUN Rheden zorgt voor vier weken boodschappengeld.

Een bewindvoerder doet op 27 februari een aanvraag voor een wasmachine en elektrisch fornuis voor een 40-jarige vrouw met een Wajong uitkering. Cliënte woont op initiatief van RIBW, Siza en Buurtzorg in Arnhem met een man op een adres. De twee hebben echter geen relatie. De hulpverleners willen op deze manier voorkomen dat twee mensen in ‘beschermd wonen’ terechtkomen. Ze wonen nu al 2,5 jaar op één adres, maar de man heeft nu toch zelfstandige woonruimte gevonden. Zijn bewindvoerder heeft daarom de huur opgezegd. Mevrouw heeft vanwege vele medische kosten en slecht financieel beheer niet kunnen sparen voor dit soort onverwachte en extra uitgaven. Gezien de korte termijn (per 18 maart verlaat de man het gezamenlijke adres) waarop de vrouw het witgoed nodig heeft, regelt SUN Rheden dit.

Op 6 maart doet een bewindvoerder een beroep op SUN Rheden voor een complexe situatie van een echtpaar (67 en 54 jaar), beide met medische problemen in een aanpalende gemeente. Het echtpaar heeft tot voor kort elders in het land een budgetbeheerder gehad. Het wijkteam in de huidige woonplaats heeft ingegrepen en er voor gezorgd dat er sinds zes weken een lokale bewindvoerder is. De vorige bewindvoerder is aantoonbaar nalatig geweest. Daardoor is het echtpaar in financiële problemen gekomen en leven ze onder de bijstandsnorm. Er volgen nog meer kosten, zoals een gebitsprothese voor mevrouw en een bril. De Bureaucoördinator adviseert de bewindvoerder eerst zelf met de Dullertsstichting contact op te nemen en bij de betreffende gemeente Bijzondere Bijstand aan te vragen voor de eigen bijdrage van CAK. SUN Rheden wijst de aanvraag om die reden af.

Een ambulant ondersteuner van SIZA vraagt op 6 maart een gasfornuis met oven voor een 43-jarige alleenstaande vrouw. Sinds oktober 2017 woont mevrouw zelfstandig, omdat zij psychisch weer stabiel is.  In november heeft SUN Rheden haar al geholpen met enkele goederen voor de inrichting. Nu heeft haar fornuis het begeven. Mevrouw heeft geen vast dagprogramma. Het enige dat haar afleidt is bakken en koken; daarom is een oven van groot belang. SUN Rheden voorziet hierin. Bij uitzondering, omdat er in principe slechts eenmalig een gift wordt verstrekt, .

Op 7 maart doet een ambulant begeleider van ZorgPlus een aanvraag voor een 48-jarige alleenstaande man, die na zijn scheiding en tegenslag in zijn onderneming als zzp-er, financieel in grote problemen is gekomen en is gaan drinken. Per 15 maart krijgt hij de sleutel van een appartement, waarvoor inrichting nodig is. SUN Rheden helpt met de kosten voor de vloerbedekking en bestelt een koel/vriescombinatie voor hem. Voor overige kosten die SUN in dit specifieke geval niet als nood ziet  (waaronder een wasmachine), is verwezen naar andere fondsen.

Op 15 maart doet de ambulant begeleider van Zorgplus een aanvraag voor een 32-jarige, alleenstaande man met een ziektewetuitkering en een grote huurschuld. Op last van de rechter moet op 1 april de huur voor de lopende maand betaald zijn, anders volgt uitzetting. Het UWV kan niet garanderen dat zijn uitkering tijdig op de bank staat en daarom doet de hulpverlener een beroep op SUN Rheden. Een ander fonds dat is benaderd helpt nu niet, omdat er recent al een schenking is gedaan aan deze cliënt. Binnenkort start bewindvoering. Mede gezien cliënt’s kwetsbare psychische conditie, maakt SUN Rheden rechtstreeks en eenmalig het huurbedrag aan Vivare over.

Een vestigingscoach van Stichting Vluchtelingenwerk Rheden stuurt op 16 maart een aanvraag in voor een 20-jarige jonge vluchteling, die is uitgeschreven op school vanwege overbelasting door problemen thuis. Hij woont bij zijn getraumatiseerde moeder. Het lesgeld voor schooljaar 2017/2018 is niet betaald en dat kan ook niet op basis van de huidige inkomsten. Er is voor de man een uitkering aangevraagd; deze is nog niet toegekend. De Bureaucoördinator geeft de coach diverse adviezen om op andere wijze een oplossing te vinden. De aanvraag bij SUN staat voor twee weken ‘in de wacht’. De coach heeft de aanvraag binnen die periode niet opnieuw geactiveerd. Daarom volgt afwijzing.

Op 19 maart doet een maatschappelijk werker van het wijkteam een beroep op noodhulp voor een 46-jarige gescheiden vrouw met één kind. De ex-partner van cliënte heeft in het verleden een bedrijf gedeeltelijk op haar naam gezet, zonder dat zij op de hoogte is van mogelijkse gevolgen. Inmiddels is dit bedrijf failliet verklaard. Ook administratief blijkt er wat mis te zijn met de (gegevens van) de onderneming.  De gemeente Rheden heeft daarom een aangevraagde bijstandsuitkering afgewezen.  Voor mevrouw is inmiddels een aanvraag gedaan voor de Voedselbank; intussen is zij ook op zoek naar een baan en wil zo mogelijk een opleiding in de zorg volgen. Aanvullend helpt SUN Rheden met zes weken leefgeld.

Op 20 maart vraagt een consulent Budgetbeheer van de gemeente Rheden of SUN voor een 48-jarige man, wiens kies is afgebroken en die geen aanvullende verzekering daarvoor heeft, de tandartskosten wil betalen. SUN Rheden heeft gezorgd dat de man direct terecht kan bij een tandarts om hem pijnvrij te maken.

Op 20 maart vraagt een ambulant begeleider van Herzorg een wasmachine, levensonderhoud en kleding voor een 44-jarige man,  die in 2017 een WSNP-traject heeft afgerond. Zijn WIA-uitkering valt net boven de normen voor aanvullende inkomenstoeslagen; daardoor is  er geen mogelijkheid tot kwijtschelding. Mede door zijn (niet declarabele) ziektekosten lopen zijn maandelijkse kosten snel op. Spaargeld is er ook niet.  SUN Rheden bestelt een wasmachine en verstrekt voor vier weken boodschappengeld. Voor de kleding verwijst SUN naar de kledingbank.

Op 26 maart doet een ambulant begeleider van Jan Arends voor een 55-jarige vrouw met medische problemen een hometrainer aan. Zij mag niet meer gewoon fietsen, maar moet haar spieren wel blijven trainen. SUN Rheden geeft akkoord voor een apparaat, dat bij 2Switch voorradig is.

Op 26 maart vraagt een consulent schulddienstverlening gemeente Rheden leefgeld voor een vrouw van 31 jaar met haar partner en twee kinderen. Zij maken nu nog gebruik van een door hen zelf betaalde particuliere budgetbeheerder. Ze willen graag overstappen naar het kosteloze gemeentelijke budgetbeheer; schulddienstverlening is aangevraagd.

De partner van aanvrager zit nu nog in de ziektewet, maar zal binnenkort zijn werk hervatten. Het gezinsinkomen ligt tot die tijd rond bijstandsniveau. Na aftrek van de vaste lasten, is er nog € 25,= per week om boodschappen te doen voor vier personen.  SUN Rheden verwijst naar de Stichting Mensen in de Bijstand, die dezelfde dag een gevulde boodschappentas verstrekt.

Op 5 april belt de financieel jongerencoach van de gemeente. Zij wil een 26-jarige vrouw aan het project “Jongeren uit de schuld” laten deelnemen. Dit is de eerste casus in het project, waaraan een twee maanden durende administratieve procedure is voorafgegaan. Cliënte heeft deze maand geen geld om huur te betalen. Haar energienota heeft ze evenmin kunnen voldoen. Daarnaast heeft ze brandstof nodig om naar haar stageadres te rijden en om te eten. Cliënte is tweedejaars student in een driejarige opleiding en moet ook zes maanden avond- en nachtdiensten doen.

In eerste instantie helpt SUN Rheden direct met bonnen voor vier weken leefgeld. Daarmee is de dagelijkse stress om boodschappen te kunnen doen (tijdelijk) weggenomen. Kosten huur en energie worden afgewezen, c.q. doorverwezen naar de gemeente. SUN verstrekt dergelijke hulp in principe niet.

Het advies is om nog verdere bezuinigingen te vinden in het persoonlijke budget. In tweede instantie wordt op 16 april eenmalig geholpen met brandstof, zodat mevrouw naar haar stage kan. Als ze niet regelmatig komt werken, vervalt haar stagecontract en betekent dit het einde van haar opleiding. Daarmee zou alle moeite die ze de afgelopen jaren heeft gedaan om haar leven weer op de rit te krijgen, voor niets zijn geweest. De Bureaucoördinator adviseert om hierover in gesprek te gaan met de werkgever. Die zou desnoods een voorschot op de (geringe) stagevergoeding kunnen geven.

Een consulent budgetbeheer van de gemeente Rheden doet op 11 april een beroep op SUN Rheden voor een 37-jarige man, niet aanvullend verzekerd voor zorgkosten wegens schulden. De man heeft acute kiespijn. SUN betaalt de noodzakelijke tandartszorg om de patiënt pijnvrij te maken.

Op 12 april verzoekt een medewerker van RIBW AVV om de eerste huur en borg van de woning te vergoeden voor een alleenstaande vrouw van 26 jaar met een baby. Deze cliënte was eind 2017 al in beeld. In overleg met de Bureaucoördinator is destijds afgesproken dat een hulpverzoek actueler is zodra mevrouw een woning krijgt toegewezen. Bij SUN Rheden doet de hulpverlener een aanvraag voor inrichtingskosten. SUN Rheden besluit te helpen met witgoed en adviseert om bezuinigingen binnen de uitgaven van de vrouw te zoeken. Dit is zeker van belang zolang cliënte geen vast inkomen heeft (ze doet invalwerk).

Op 12 april vraagt een bewindvoerder of SUN Rheden kan een 25-jarige vrouw en haar gezin kan helpen. Zij hebben (te) lang gewacht met het inschakelen van hulp en ook het aanvragen van bijstand is langdurig uitgesteld. Mevrouw en haar partner staan al wel onder beschermingsbewind.

Recent is de partner (44) ziek geworden. Daardoor kan hij niet werken en genereert geen inkomen. De aanvraag bij SUN betreft leefgeld voor drie weken. Bijstandsuitkering is nu wel aangevraagd. SUN Rheden zorgde voor drie weken leefgeld. Verder is geadviseerd om de Voedselbank aan te vragen, gebruik te maken van de kindpakket regeling en de trots opzij te (leren) zetten.

Na drie weken krijgt deze casus een vervolg. Op dat moment is er nog steeds geen inkomen. De man gaat (als voorwaarde bij de uitkering, via de gemeente) een opleiding tot vakman volgen. De vrouw kan over twee weken starten in een (parttime) baan. Het bestuur van SUN besluit om de regeling voor leefgeld met drie weken te verlengen. Daarna zal het salaris zijn uitbetaald.

Op 16 april vraagt een maatschappelijk werker van Rijnstad om hulp voor een 28-jarige vrouw met ernstige medische problemen. Ze heeft daardoor hoge ziektekosten en eigen bijdragen voor medicatie. In samenwerking met Sociaal Raadslieden zijn de opties aan de orde geweest. Het meest dringende is de vervanging van de defecte magnetron. Deze is noodzakelijk voor het bereiden van de maaltijden. Mevrouw is herstellende van een operatie en kan daardoor zelf niet koken. Zij ligt veel op de bank, want de noodzakelijke thuiszorg helpt haar per dag één keer naar beneden en weer naar boven. Er zijn gordijnen nodig tegen de inkijk. SUN Rheden bestelt een combimagnetron en betaalt de gordijnen.

Een maatschappelijk werker van Rijnstad vraagt eveneens op 16 april hulp voor een 28-jarige vrouw, die wegens een relatiebreuk tijdelijk met haar vier kinderen bij haar moeder verblijft. Er is een urgentieverklaring voor een woning. Geld voor inrichting is er niet en aan SUN Rheden wordt hulp gevraagd. Het bestuur besluit om het witgoed (wasmachine/droger, koel/vriescombinatie en een kookplaat) voor haar rekening te nemen. De Dullertsstichting zorgt voor de vloerbedekking. Bij 2Switch is een begroting voor de inventaris (meubels, kasten, servies, enz) opgesteld van €1000,-. Advies is om voor de inventaris een lening aan te vragen, omdat na stabilisatie van de situatie mevrouw voldoende inkomsten heeft om af te lossen. Mevrouw krijgt op 7 juni de sleutel van een woning in een naburige gemeente.

Op 23 april doet een bewindvoerder een aanvraag voor een babyuitzet voor een gezin met schulden, van wie de moeder haar 6e kind verwacht in juli. De Bureaucoördinator overlegt met de aanvrager over de situatie en adviseert om eerst het Nationaal Fonds Kinderhulp om ondersteuning te vragen. De aanvraag bij SUN wordt voorlopig afgewezen.

Op 25 april doet een vrijwilliger van Humanitas thuisadministratie een aanvraag voor een 60-jarige vrouw. Deze moet voor ernstige medische omstandigheden regelmatig naar het ziekenhuis in Amsterdam. Mevrouw heeft geen reserves en - als gevolg van een half jaar eerder beëindigde relatie - te hoge vaste lasten. Bovendien verloopt een aanvraag bij het UWV uiterst traag. Daardoor kan de gemeente ook (nog) niets doen, want het UWV is een voorliggende voorziening. De vrijwilliger is ingeschakeld door het wijkteam. De situatie is in kaart gebracht en er is respijt gevraagd bij de verhuurder en het energiebedrijf en Vitens. De dochter van mevrouw betaalt af en toe boodschappen voor haar, omdat ze anders geen eten heeft. De Voedselbank is in aanvraag. Het bestuur besluit gedurende zes weken in leefgeld te voorzien. Een week later is aanvullend een aanvraag gedaan voor financiële hulp om de meest dringende betalingsachterstanden op te lossen. De Bureaucoördinator verwijst – na overleg met de Dullertsstichting - de hulpverlener naar dit fonds.

Op 3 mei doet een ambulant ondersteuner van Siza nogmaals een beroep op SUN Rheden voor een vrouw 42-jarige vrouw. Deze heeft nu hevige tandpijn, waardoor ze al dagen niet kan eten. De zelfzorg pijnmedicatie helpt nauwelijks en veroorzaakt ook darmproblemen. Via SUN is mevrouw door een tandarts met spoed geholpen en met antibiotica naar huis gestuurd.

Op 8 mei belt een ambulant ondersteuner van Zorgplus over een 33-jarige man, bij wie SUN Rheden al eerder heeft geholpen. Een gift van SUN voor noodhulp is eenmalig en daarom overlegt de bureaucoördinator met de Dullertsstichting, die de aanvraag overneemt.

Op 15 mei doet een bewindvoerder een verzoek om financiële steun bij de aanschaf van een tweedehandsauto voor een 25-jarige man. Een auto is voor hem onontbeerlijk bij woon-werkverkeer vanwege zijn (tijdelijke) werk in onregelmatige diensten op vrachtauto’s, vuilnis- en strooiwagens. Cliënt is in staat om het eventueel noodzakelijke onderhoud aan de auto zelf te verrichten, maar zijn oude auto is rijp voor de sloop. Familie of vrienden kunnen niet helpen. De bewindvoerder mag van de kantonrechter ook geen lening afsluiten. Er ligt beslag op het loon van meneer, de deurwaarder wil dat ook niet (tijdelijk) opheffen. De bewindvoerder heeft geen andere opties meer om een auto te bekostigen. Er wordt ingezet op schuldsanering en dan komt er wel ruimte om een klein bedrag te sparen. Dat lukt uiteraard niet als cliënt zijn werk verliest als gevolg van gebrek aan vervoer. Het bestuur besluit daarom in dit uitzonderlijke noodgeval te helpen met een financiële gift.

Een begeleider van de RIBW AVV doet op 16 mei een aanvraag voor een 32-jarige gescheiden man, van wie de ID-kaart is verlopen. Het bestuur zorgt voor betaling van de aanschafkosten. Voor de reiskosten om zijn zoontje te kunnen bezoeken, die ver weg woont, verwijst SUN Rheden naar Stichting Leergeld. Als deze aanvraag niet wordt gehonoreerd, neemt het Dagelijks Bestuur deze aanvraag in heroverweging.

Op 17 mei komt er een verzoek van een begeleider RIBW AVV binnen voor een 52-jarige vrouw, die noodzakelijke behandelingen van een tandarts en mondhygiëniste moet ondergaan. Het bestuur wijst dit verzoek af, omdat het hier niet om urgente nood gaat (het pijnvrij maken), maar om een offerte voor gebitsrenovatie. Hiervoor kan de begeleider andere fondsen benaderen.

Op 22 mei verzoekt een begeleider van RIBW AVV voor een 50-jarige vrouw financiële hulp bij het opruimen/toonbaar maken van haar tuin. Al in 2013 en 2014 heeft Vivare haar hierop diverse keren (schriftelijk) aangesproken. Tot nu toe is er geen afdoende oplossing gevonden. Er is hulp ingeroepen van een school en van vrijwilligers, maar uiteindelijk is de situatie alleen maar verslechterd. Er is geen vrijwillige hulp meer voor handen; de vrouw heeft geen geld voor betaalde krachten. Een ander fonds dat is aangesproken, geeft geen hulp bij tuinproblemen. Ook SUN Rheden ziet hierin geen aanleiding tot noodhulp. Wel is op een netwerkbijeenkomst duidelijk geworden dat overleg met Vivare in deze gezocht kan worden. De hulpverlener krijgt daarom het advies om weer contact op te nemen met de verhuurder.

Op 22 mei doet een medewerker van Rijnstad/gemeente Rheden een aanvraag voor een gescheiden 48-jarige man met een zoon van 11 jaar. De man woont in een tweekamerappartement. In de weekeinden woont zijn zoon bij hem. Door de week werkt de man en is de zoon bij de ex-partner. Door een schuldsaneringstraject, dat tot eind van dit jaar loopt, heeft de man weinig financiële middelen. Daarom doet de hulpverlener een aanvraag voor het aanschaffen van een bed voor de zoon (die nu bij vader in bed slaapt) en het vervangen van een wasmachine, die het niet meer goed doet. De man wil zijn (beladen) verleden afsluiten.

De casus wordt aangehouden, omdat er geen financiële gegevens bekend zijn. Die worden bij de bewindvoerder opgevraagd, maar deze blijkt slechts het schuldenbewind (aflossing van maandelijkse bedragen) te voeren. Na verloop van tijd blijkt dat de ex-partner zijn administratie verzorgt. De man wil geen inzage in zijn financiën geven, dus wordt daarmee de aanvraag ingetrokken. Gezien de schrijnende situatie met de zoon, biedt SUN Rheden wel een bed aan. Dit aanbod wordt door de man geweigerd.

Op 23 mei doet een bewindvoerder van Goedbewind BV een aanvraag voor leefgeld ten behoeve van een 40- jarige vrouw uit Arnhem. De huurtoeslag is (tijdelijk) stopgezet en er is beslag gelegd op haar uitkering. Ondertussen heeft de vrouw geen geld voor boodschappen. SUN Rheden verwijst hiervoor naar PCI in Arnhem.

Op 24 mei komt er een aanvraag binnen van een consulent budgetbeheer van de gemeente Rheden voor een 32-jarige man, die in een minnelijke schuldenregeling zit. Een tand van de man is afgebroken. Hij heeft slechts een basis ziektekostenverzekering. Bij zijn eigen tandarts staat nog een rekening open. Betaling daarvan is vereist voordat de tandarts wil behandelen. Er is sprake van een zeer krappe begroting en er is geen buffer om onvoorziene kosten en/of medische kosten op te vangen.  De bureaucoördinator vraagt een afspraak met AKMA aan, die vervolgens geen contact meer krijgt met de consulent. Een eveneens bij de cliënt betrokken ambulante hulpverlener regelt dat de man naar de afspraak bij AKMA gaat.

Op 29 mei doet een  maatschappelijk werker van Rijnstad voor een 48-jarige gescheiden vrouw met Wajong uitkering. Naast haar uitkering werkt ze af en toe. Ze is in de veronderstelling dat ze hiervan een deel zou mogen houden. Dit is echter niet zo en de vrouw is geconfronteerd met terugbetaling van 11 maanden loon. Dit heeft haar in financiële problemen gebracht. Haar koelkast is defect en zij kan nu de producten van de Voedselbank niet meer koel houden. Gezien de urgentie en de achtergrond van mevrouw laat SUN Rheden een koelkast bezorgen.

Op 30 mei komt een aanvraag van een bewindvoerder van Tijssen SB&A binnen voor een 27-jarige man, die begeleid woont bij RIBW. De man is medio mei gestart met een opleiding. De reiskosten worden niet vergoed. Fietsen is geen optie omdat hij in verband met een talent-expeditie op meerdere locaties o.a. in Nijmegen en Elst moet zijn.

De man krijgt wekelijks leefgeld. SUN Rheden stelt voor om de OV-kosten daarvan te betalen en biedt gedurende de opleiding ter compensatie cadeaubonnen voor de supermarkt aan. Afgesproken is dat wanneer de man het opleidingstraject beëindigt, ook de compensatie stopt. Bij een evaluatie wordt besloten dat de man eerder stopt met de talent-expeditie en zich gaat voorbereiden op een opleiding tot ervaringsdeskundige. Door een communicatiestoornis krijgt de man ten onrechte de resterende drie bonnen alsnog. Met de bewindvoerder en cliënt is een terugbetalingsregeling getroffen.

Een bewindvoerder van Faith Budgetbeheer vraagt op 30 mei voor een echtpaar (36 en 31 jaar) met twee kinderen een koelkast. De huidige koel-/vriescombinatie is acht jaar geleden tweedehands aangeschaft. De motor is defect en niet meer te repareren.  De volgende dag bestelt de bureaucoördinator een nieuwe koel/vriescombi.

Op 6 juni komt een aanvraag binnen van een bewindvoerder van Faith budgetbeheer voor een 35-jarige man. De vraag is of treinkosten naar de dagbehandeling voor verslaving, vergoed kunnen worden. De man is onlangs gestart met dagbehandeling onder begeleiding van RIBW-AVV.  De dagbehandeling zorgt voor stabiliteit en is daarom van belang. Meneer heeft zelf niet de financiële middelen noch komt hij in aanmerking voor vergoeding via de zorgverzekering. Daarnaast geldt daarvoor ook nog een eigen bijdrage. Ondanks dat het hier een tweede aanvraag voor deze cliënt betreft (eerder hielp SUN Rheden met leefgeld om de aanvraagprocedure voor een uitkering P-wet te overbruggen) helpt SUN Rheden voor de laatste keer. De bewindvoerder zorgt ervoor dat de cliënt treinkaartjes krijgt, twee keer per week. Zodra de cliënt stopt, om welke reden dan ook, stort de bewindvoerder het restantbedrag terug op de rekening van SUN Rheden.

Een senior schulddienstverlener van de gemeente Rheden belt op 12 juni voor een 56-jarige gescheiden man met de vraag of SUN Rheden ook kan helpen met de advocaatkosten. Hij moet namelijk zoveel alimentatie betalen sinds de scheiding een jaar geleden, dat hij niets overhoudt om van te leven. Met zijn inkomen uit arbeid komt de man niet in aanmerking voor sociale woningbouw; hij bewoont een appartement met hoge huur en heeft nog andere hoge (vaste) lasten, waar hij voorlopig niet onderuit komt. Voor de kosten rechtsbijstand wordt verwezen naar de Dullertsstichting. Wel kan SUN Rheden helpen met leefgeld. Er wordt voor 10 weken bonnen toegekend ter overbrugging van procedures.  SUN Rheden geeft het advies mee om de structurele kosten zoveel mogelijk naar beneden te brengen.

Op 19 juni doet een begeleider van RIBW-AVV opnieuw een aanvraag voor een 50-jarige vrouw, voor tuinrenovatie.  Nu wordt de aanvraag vergezeld van een intentieverklaring van de buurtvereniging. Die is, na renovatie door een hovenier, bereid om de tuin twee jaren te verzorgen en onderhouden. SUN Rheden blijft echter bij het standpunt dat dit de mogelijkheden van een noodhulpbureau te boven gaat, temeer omdat ook de Dullertsstichting, gemeente (Bijzondere Bijstand) en Vivare niets (kunnen) doen. Daarnaast stelt SUN vast dat er veel meer aan de hand is en dit onvoldoende bijdrage levert aan een langdurige oplossing.

Op 18 juni doet een zorgbemiddelaar van RIBW-AVV in Westervoort een aanvraag voor een 40-jarige vrouw. Zij ligt in scheiding na een problematisch huwelijk. De vraag is een (restant) eerste huur te betalen, omdat ze binnen de gemeente Rheden komt wonen. De bijstandsuitkering is aangevraagd. SUN Rheden besluit hiermee te helpen en maakt het bedrag over op de rekening van Vivare.

Op 21 juni doet een vrijwilliger van Humanitas thuisadministratie nogmaals een aanvraag voor een 60-jarige, recent gescheiden vrouw. De gemeente wacht totdat de UWV, een voorliggende voorziening, een besluit heeft genomen over de WIA-toeslag. Door communicatieproblemen duurt de procedure inmiddels erg lang. Eindelijk is nu de juiste informatie op de juiste plek, maar gaat de aanvraagprocedure van 4-6 weken opnieuw in. Ondertussen lopen de financiële problemen ernstig op en heeft mevrouw al haar energie nodig voor een zwaar medisch traject. Er staat een afspraak voor huisbezoek met de Dullertsstichting begin juli. De aanvrager doet een beroep op SUN Rheden om haar nog een aantal weken te helpen met bonnen van de supermarkt. Het Dagelijks Bestuur van SUN Rheden heeft besloten om nog eenmalig gedurende vier weken leefgeld (bonnen) aan mevrouw toe te kennen.

Op 21 juni stuurt een ambulant trajectbegeleider van Humanitas DMH een aanvraag in voor een 58-jarige alleenstaande vrouw met schulden. Zij woont in een seniorenwoning en heeft een wasmachine, matras en vloerbedekking nodig. Mevrouw heeft gedeeltelijk (losliggende) matten op de vloer, waarop haar incontinente hond soms plast. Wegens fysieke beperkingen kan mevrouw niet de was “op de hand” doen, slaapt ze op een erg dunne matras en zou een oplossing voor de vloer(bedekking) erg welkom zijn in verband met veiligheid.  Het bestuur kent een wasmachine en een nieuwe matras toe en verwijst voor de vloerbedekking naar andere fondsen als Dullertsstichting of Rhederhof Beheer.

Op 3 juli komt een aanvraag van een beschermingsbewindvoerder van Assist Bescherming & Beheer binnen voor de behandeling van een 22-jarige vrouw bij AKMA om haar van de acute pijnklachten af te helpen. De aanvraag is ondersteund door Stichting STRAK.  Mevrouw heeft ernstige pijnklachten aan tanden en kiezen en gebruikt hiervoor dagelijks pijnstillers. Er is veel achterstallig onderhoud. Mevrouw kan niet overstappen naar een andere verzekering of een aanvullend pakket afsluiten als gevolg van onbetaalde premie. Nog dezelfde dag is zij behandeld bij AKMA en krijgt een advies voor verdere behandeling mee. Die kosten worden aangevraagd bij de Dullertsstichting. Op 27 juli breekt een stuk tand af en vraagt de bewindvoerder opnieuw spoedhulp aan. Vanwege de vakantiesluiting van AKMA betaalt SUN de behandeling bij een tandarts van de spoeddienst.

Een maatschappelijk ondersteuner van Driekracht vraagt op 4 juli een laptop aan voor een 44-jarige alleenstaande vrouw. Mevrouw heeft hiervoor geen financiële middelen. Het is voor haar wel belangrijk dat ze een laptop heeft om haar bankzaken te kunnen regelen en e-mails te beantwoorden. Vanwege haar slechte lichamelijke gezondheid is ze slecht ter been en komt niet eenvoudig de deur uit. Het Dagelijks Bestuur van SUN Rheden besluit de aanvraag af te wijzen, omdat de nood onvoldoende uit de toelichting blijkt. Mogelijk kan mevrouw zich tijdelijk behelpen met haar mobiele telefoon. Bovendien betreft het een tweede aanvraag en is bij het bestuur de vraag gerezen wat er hierna nog meer nodig is en verwijst daarom naar de Dullertsstichting.

Op 3 juli doet een financieel jongerencoach een aanvraag voor de eerste huur van een 22-jarige vrouw, bij wie ze is betrokken wegens het oplossen van schulden. De vrouw woont met haar vriend op kamers; is onlangs door een huisgenoot bedreigd. Er zijn hoge medische kosten, mede als gevolg van eerdere traumatische ervaringen. De vrouw is depressief en wil direct verhuizen naar een rustige omgeving. De kamerhuur heeft ze (voortijdig) opgezegd en verhuist binnen een week naar een woning in een andere gemeente. Daarvoor moet ze huur en borg betalen. Een eerder verzoek bij de Dullertsstichting is al afgewezen, omdat het een verhuizing naar buiten de gemeente betreft. Om dezelfde reden wijst ook SUN Rheden de aanvraag af.

Een wijkcoach van de sociale wijkteams Arnhem doet op 5 juli een aanvraag voor inventariskosten. Het gaat om een recent gescheiden vrouw met twee kinderen, die sneller dan verwacht een woning krijgt toegewezen in de gemeente Rheden. Haar bijstandsuitkering wordt door deze gemeente overgenomen. De woning in Arnhem heeft te veel nare herinneringen en mevrouw wil daarom elders een nieuwe start maken. De Bijzondere Bijstand in Arnhem is afgewezen, omdat het een vrijwillige verhuizing betreft. Mevrouw heeft (te) weinig tijd gehad om te sparen. De Dullertsstichting wijst de aanvraag af omdat ze in de afgelopen twee jaren al eerder een gift kreeg. De Dullertsstichting verwijst naar SUN Rheden. Het Dagelijks Bestuur van SUN Rheden besluit de aanvraag gedeeltelijk toe te kennen, waarbij naar vermogen de meest urgente nood is bepaald. Er komt een kookplaat en een vast bedrag voor vloer en raambekleding. Mevrouw mag zelf bepalen welke delen van het huis prioriteit hebben.

Op 10 juli (na veelvuldige telefoontjes van moeder en consulenten) vraagt een maatschappelijk werker van Rijnstad een bril aan voor een 20-jarige man met beperking. De man is zijn bril verloren, maar is er wel erg afhankelijk van. De aanvraag voor een uitkering loopt steeds fout en hij is niet afdoende verzekerd. Het bestuur besluit de factuur van de opticien als eenmalige gift te voldoen. Doorslaggevend voor deze uitzondering is het argument dat meneer weer aan het (vakantie)werk kan en daarmee structuur krijgt. Het advies om een financieel jongerencoach in te schakelen, onderschrijft het bestuur van harte.

Een bewindvoerder van Goedbewind BV doet op 16 juli een aanvraag voor een 43-jarige vrouw met psychische problematiek. Ze ontbeert - na een moeizame relatie - bed en televisie. Bij een eerdere aanvraag voor deze mevrouw bij SUN Rheden, is al een uitzondering gemaakt. De aanvraag wordt afgewezen en doorgeleid naar Stichting STRAK.

Een bewindvoerder van Goedbewind BV vraagt op 16 juli voor een 61-jarige man in Arnhem, vergoeding van fysiotherapiekosten op medische indicatie. Meneer is onlangs toegelaten tot een schuldhulpverleningstraject. Er zijn dan ook geen middelen om fysiotherapie te betalen. De fysiotherapeut is bezig met een aanvraag voor behandeling van een chronische aandoening. In dat geval zijn de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening. Deze aanvraag is niet ontvankelijk voor SUN Rheden, omdat zij geen medische kosten vergoedt.

Op 13 juli vraagt een maatschappelijk werker van Rijnstad/gemeente Rheden of SUN Rheden alsnog twee eerder verstrekte, maar niet afgehaalde, supermarktbonnen wil toekennen. Het gaat om een gescheiden vrouw met kind die zes weken leefgeld heeft gekregen. Na melding aan de hulpverlener van intrekking van deze bonnen blijkt bij huisbezoek dat de vrouw bang is dat ze de gift zou moeten terugbetalen. Deze ervaring heeft ze eerder bij een uitkering gehad en dat levert veel stress en terughoudendheid op. De situatie van mevrouw is verder nog ongewijzigd. Ze heeft werk in de schoonmaak, maar kan nog niet veel uren maken. Een aanvullende uitkering is niet verstrekt, omdat ze niet de juiste informatie kan aanleveren. SUN Rheden her-activeert de bonnen en zet op schrift dat het om een gift gaat.

Op 20 juli stuurt een schuldhulpverlener van de gemeente een aanvraag in voor een 39-jarige gehuwde vrouw, die twee kinderen heeft.  Mevrouw werkt niet vanwege medische klachten en intensieve zorg voor het jongste kind. Het echtpaar heeft zich recent aangemeld voor schulddienstverlening bij de gemeente Rheden. Beiden staan al onder bewind. Desondanks zijn er schulden ontstaan bij Belastingdienst, verhuurder en zorgverzekering door langdurige werkloosheid en een te hoge huur.  Sinds enkele maanden is de man - na vier jaren - weer aan het werk gekomen via Groeibanen. Het echtpaar heeft sindsdien geen PW-uitkering meer. Mevrouw heeft al langere tijd een nieuwe bril nodig. Ook is sanering van het gebit noodzakelijk. Hiervoor is geen budget. Bijzondere Bijstand is afgewezen. SUN Rheden betaalt de bril, maar verwijst voor het gebit naar de Dullertsstichting.

Een bewindvoerder van Kroezen Bewind laat eind juli weten dat een in december 2017 door SUN Rheden verstrekte wasmachine defect is geraakt en buiten de garantie valt. Hij vraagt voor zijn cliënte, een 30-jarige alleenstaande vrouw met Wajong uitkering, opnieuw een wasmachine aan. De bureaucoördinator neemt contact op met 2Switch en die laat uit coulance een andere wasmachine bezorgen.

Op 27 juli verzoekt een bewindvoerder van Assist Bescherming & Beheer opnieuw voor een cliënte met ernstige gebitsproblemen, de kosten voor een nood tandarts te vergoeden. Eerder deze maand is mevrouw al via SUN door AKMA behandeld vanwege acute tandpijn, De bureaucoördinator legt contact tussen de dienstdoende tandarts en cliënte, zodat zij dezelfde dag nog van de pijn verlost wordt. Eerder is al doorverwezen naar de Dullertsstichting voor een algehele gebitsrenovatie. Die aanvraag is in behandeling genomen.

Een trajectcoördinator van Humanitas-DMH Homerun doet op 1 augustus een aanvraag voor aanschaf van inventaris voor een ernstig getraumatiseerde inwoner van de gemeente Rheden. Sinds zijn koopwoning is afgebrand is hij ook financieel diep in problemen geraakt. Er is inmiddels een huurwoning in de gemeente aan hem toegewezen. De hulpverlener vraagt SUN Rheden bij te dragen in de aanschaf van inboedel. De man is in afwachting van een uitkering en afhankelijk van de Voedselbank en giften uit zijn sociale omgeving. SUN zorgt via 2Switch voor diverse goederen en verwijst voor het overige naar de Dullertsstichting.

Een casusregisseur van het Sociaal Gebiedsteam doet op 1 augustus een aanvraag voor een gezin (man, vrouw en drie kinderen), dat pas recent in beeld is gekomen. In eerste instantie gaat het om leefgeld en een bijdrage aan begrafeniskosten. De vrouw blijkt onbedoeld zwanger en is dood ter wereld gebracht. Direct na de bevalling zijn moeder en kinderen met een enkele reis vliegticket naar het land van oorsprong vertrokken voor de begrafenis van de doodgeboren baby. Er loopt een aanvraag voor aanvullende bijstand voor de reiskosten naar het vliegveld. Verder is met diverse fondsen overlegd of zij kunnen bijdragen. Echter: meneer heeft vrijwillig besloten om zijn geld te spenderen aan vliegtickets, zodat het kindje in het land van herkomst begraven kan worden. Er is geen geld over voor lopende kosten. De man weet zelf ook dat dit niet de beste oplossing is, maar wil het beste voor zijn kind. SUN Rheden besluit om wel leefgeld gedurende vier weken aan de man te schenken; voor de begrafeniskosten is verwezen naar andere fondsen.

Voor een jong gezin – man, vrouw en twee kinderen, doet een assistent bewindvoerder van Allerleij Budget een aanvraag voor de vervanging van defecte koelkast en fornuis. Als gevolg van schulden is er geen reserve bij het gezin voor de aanschaf. SUN Rheden bestelt bij BCC een koel/vriescombinatie en een kookplaat.

Eveneens op 1 augustus vraagt een senior schulddienstverlener van de gemeente Rheden voor gedurende 12 weken leefgeld voor een 51- jarige gescheiden man. De man is na vier maanden verblijf in een land in het Midden-Oosten, teruggekeerd met zijn dochtertje van 9 jaar. Het kind kan niet aarden in dat land. Wegens de scheiding is de ex-vrouw met de kinderen naar dat land verhuisd. De man, die nauwelijks Nederlands spreekt en gebruik maakt van een tolk, is in Nederland gebleven. Hij heeft minimale middelen. Een aangekondigde ontruiming van zijn woning wegens huurachterstand, is door bemiddeling van de baan. Een uitkering is in aanvraag. Het Dagelijks Bestuur van SUN Rheden besluit om - gezien de omstandigheden en de wijze waarop de cliënt met zijn situatie omgaat - zich te beperken tot de absolute nood: vier weken leefgeld in de vorm van cadeaubonnen van een supermarkt. Voor het besteden hiervan krijgt de man hulp van een door de gemeente ingehuurde begeleider.

Op 1 augustus doet een maatschappelijk werker van Siriz een aanvraag voor een jonge alleenstaande vrouw, die in september haar baby verwacht. Ze kan verhuizen naar een iets groter appartement binnen hetzelfde wooncomplex, maar dit moet dan wel snel, om dubbele huurlasten te voorkomen. De aanvraag omvat de vervanging van een defecte koelkast, een bed, gordijnen en vloerbedekking. SUN bestelt een koel/vriescombinatie en kent maximumbedragen toe voor bed, gordijnen en vloer, waarvoor achteraf betaalbewijzen moeten worden ingeleverd.

Door een begeleider van Humanitas-DMH wordt voor een 28-jarige gescheiden vrouw de kosten voor een ID-bewijs aangevraagd. Tevens is behoefte aan leefgeld, omdat de huurtoeslag onverwacht is stopgezet. De bewindvoerder heeft opnieuw aangevraagd, maar gedurende de procedure komt cliënte in financiële nood. SUN Rheden vergoedt de kosten ID-bewijs, omdat dit essentieel is voor aanvragen bij (overheids)instellingen. Het leefgeld wordt in de vorm van cadeaubonnen van een supermarkt voor zes weken toegekend.

Op 8 augustus doet een bewindvoerder van een 56-jarige vrouw met psychische en fysieke problemen, een aanvraag voor een elektrische fiets. Daarmee kan zij zich verplaatsen (lopen gaat heel slecht) naar de dagactiviteiten. Tevens werd de ambulant begeleider van Jan Arends ziek. Het bestuur van SUN Rheden is niet overtuigd van het noodcriterium en wijst de aanvraag af onder verwijzing naar andere fondsen.

Op 8 augustus stuurt een mentor van Stichting Mentorschap OG een aanvraag in voor een 39-jarige gescheiden vrouw zonder kinderen. De cliënte heeft na een onrustige periode en zwervend bestaan onderdak gevonden bij Vriendenhuis GGZ, maar dit is geen passende opvang. Zij kan snel onderdak krijgen bij Siza, die het woonverblijf slechts basaal inricht. Daardoor is er behoefte aan diverse goederen voor de verdere inrichting waarvoor de mentor een beroep doet op SUN Rheden. Bijzondere Bijstand is geen optie vanwege schulden die mevrouw al heeft. De aanvraag is eerder gedaan bij de Dullertsstichting, die naar Vincentius verwees en die vervolgens naar SUN Rheden, i.v.m. de snelheid van de procedure. SUN bestelt een koel/vriescombinatie en wasmachine bij BCC en zorgt dat mevrouw bij 2Switch keukenspullen kan uitzoeken.

Op 12 augustus stuurt een bestuurslid van het Rode Kruis, na eerder telefonisch overleg met de bureaucoördinator, een aanvraag in voor een 64-jarige alleenstaande vrouw met WAO uitkering en schulden. De aanvrager is druk bezig om alles in kaart te krijgen en inzicht te krijgen in de financiële situatie. Ook heeft ze enkele schulden uit eigen zak voorgeschoten in afwachting van de actie van de gemeente, om te voorkomen dat er (nog meer) boetes komen. Door vrijwilligers is er al veel gedaan om het huis bewoonbaar te maken. Bijkomend zijn de kosten van een kookplaat, omdat mevrouw elektrisch moet koken. Het bestuur besluit om een kookplaat voor mevrouw te bestellen. Dit wordt echter door mevrouw geweigerd, omdat ze een fornuis (met oven en een glad kookvlak) wil. De aanvraag is daarmee ingetrokken.

Op 15 augustus meldt een gespecialiseerd gezinscoach van Siza Maatwerk Veluwezoom dat een 50-jarige man met fysieke beperkingen, aan wie in 2017 al een toezegging van hulp is gedaan, eindelijk zelfstandige woonruimte heeft gevonden. SUN Rheden verstrekt Wereldlaminaat opdracht om de vloer en 2Switch om de benodigde inventaris te leveren.

Op 3 september komt een aanvraag van een consulent budgetbeheer van de gemeente Rheden binnen voor een 66-jarige alleenstaande man met fysieke beperkingen, waaraan al eerder (in 2017) noodhulp (koel/vriescombi) is verleend. Nu is de was/droogcombi defect en aan vervanging toe. De man heeft een MSNP tot 2020, veel medisch gerelateerde vervoerskosten en geen middelen voor de aanschaf van een nieuw apparaat. SUN Rheden zegt nog eenmaal hulp toe, onder voorwaarde dat er niet binnen 24 maanden weer een aanvraag mag worden gedaan.

Op 11 september doet een ambulant ondersteuner van Siza een aanvraag voor een 58-jarige man met een Wajong uitkering die onder bewind staat. De cliënt leeft erg geïsoleerd als gevolg van een zichtbare ziekte en hecht daarom erg aan zijn huisdier .Zijn kat heeft medische problemen, moet nader onderzocht (en eventueel behandeld) worden, maar heeft geen financiële middelen. De dierenarts heeft uit een speciaal potje wel bloedonderzoek bekostigd, maar de totale kosten zijn beduidend hoger. Het bestuur zegt een bedrag toe voor onderzoek en behandeling. Helaas is gebleken dat euthanasie het beste is. Het restant bedrag is teruggestort op de rekening van SUN Rheden.

Een bewindvoerder doet op 12 september voor een 43-jarige vrouw, waarvoor al drie keer eerder een beroep op noodhulp is gedaan. In deze aanvraag betreft het de eigen bijdrage voor gebitsprotheses, waarvoor geen financiële middelen zijn. SUN Rheden wijst de aanvraag af, want vergoedt in principe geen medische kosten en verwijst naar andere fondsen.

Een consulent schulddienstverlening doet 13 september een aanvraag voor een 25-jarige man, die onvoldoende inkomsten heeft en niets te eten heeft. Hij is begin van dit jaar verhuisd naar de gemeente Rheden en heeft 12 uur per week betaald werk. Tevens neemt hij deel aan het project Dream Jobs, een nieuw project van de gemeente om jongeren langdurig uit de uitkering te houden.  Sun Rheden zorgt dat hij ter overbrugging vier weken lang leefgeld krijgt.

Op 17 september belt de coördinator van Humanitas thuisadministratie  met de vraag of SUN Rheden leefgeld kan voorschieten aan een 33-jarige man, die op dat moment geen geld meer heeft voor eten. Omdat zijn relatie is stukgelopen en hij een maand lang geen inkomen heeft, zijn er geen reserves meer. Er wordt snel een vrijwilliger ingezet om hem te helpen weer grip te krijgen op zijn financiën. Door het snelle ingrijpen is er slechts één week leefgeld nodig. SUN Rheden verstrekt dit.

Op 19 september stuurt de bewindvoerder van een 48-jarige vrouw een aanvraag in voor enkele goederen ter aanvulling van de inventaris. Haar partner is vertrokken en door al eerder door SUN Rheden geholpen met de inrichting van zijn woning, Het blijkt dat beide mensen al vaker door de Dullertsstichting zijn geholpen bij verhuizing naar een gelijkvloerse woning en dat er destijds minder verstandige keuzes zijn gemaakt. SUN Rheden kent een tweedehands wasmachine toe en biedt een eenpersoons bed aan. Dit laatste wijst mevrouw af omdat ze mogelijk in de toekomst een nieuwe relatie wil aangaan en het bed dan te klein is.

Een trajectbegeleider van Humanitas-DMH vraagt op 19 september voor een 39-jarige vrouw en haar twee kinderen leefgeld aan. Mevrouw zit in een (v)echtscheiding. Zij komt in financiële nood doordat haar partner, van wie zij nog geheel financieel afhankelijk is, haar niet het afgesproken bedrag geeft. Ook de kindertoelage houdt hij zelf. Jeugdzorg is toezichthouder vanwege een OTS en ook zij kan de man niet bewegen tot ander gedrag. Mevrouw kan daardoor geen kant op zolang zij officieel nog toeslagpartners zijn. De Diaconie draagt bij in de advocaatkosten, zodat mevrouw de scheiding kan inzetten en een uitkering kan aanvragen. SUN Rheden regelt in deze uitzonderlijke situatie gedurende vier weken ruimer dan normaal leefgeld, waarmee mevrouw dan ook de aanstaande verjaardag van een van de kinderen kan vieren.

Op 19 september stuurt een bewindvoerder een aanvraag in voor een 22-jarige man, die voor de zomer zonder kamer kwam en tijdelijk is opgevangen in zijn eigen sociale circuit. Hij heeft nu een nieuwe woonruimte gevonden en is ook recent aan werk gekomen, waarmee hij in zijn eigen inkomen kan voorzien. Er is nog geen financiële ruimte om de meest noodzakelijke inventaris aan te schaffen. In verband met smetvrees worden de meest urgente goederen nieuw aangeschaft met gift van SUN. Zo kan de man een nieuwe start maken.

Op 21 september doet een ambulant begeleider van Boriz een aanvraag voor eerste maand huur en verhuiskosten voor een 25-jarige alleenstaande moeder van een 3-jarig kind. Eind 2017 is aan deze vrouw al noodhulp verstrekt in de vorm van een wasmachine. De vrouw woont al jaren in een woning van Boriz  en kan nu zelfstandig gaan wonen. De aanvrager stelt dat de bewindvoerder pas akkoord kan geven als er een garantstelling is voor de huur. Deze aanvraag is afgewezen, omdat de aangeleverde stukken niet consistent zijn.

De zaak is voorgelegd aan de gemeente en opgepakt door de afdeling Bijzondere Bijstand. De gemeente levert maatwerk en voorziet in de kosten van verhuizing en inrichting. De bewindvoerder past de aanvraag aan en SUN Rheden betaalt, in overleg en afstemming met de consulent, bij hoge uitzondering de eerste maand huur voor de nieuwe woning.

Op 21 september stuurt een ambulant begeleider van Boriz  een aanvraag voor verhuiskosten van een 22-jarige man. De cliënt heeft geen familie of vrienden om hem te helpen en geen geld voor het huren van een verhuisbusje. SUN Rheden biedt een bijdrage hierin aan, indien er een betaalbewijs wordt overgelegd.

Een consulent WMO doet op 27 september een aanvraag voor een 34-jarige vrouw, die met haar twee tienerkinderen niet genoeg geld heeft om te eten. Mevrouw heeft momenteel geen recht op bijstand vanwege procedurele zaken. Ze woont nu 17 jaar in Nederland en haar kinderen zijn hier geboren. Het sociaal gebiedsteam is betrokken om hulp in te zetten om mevrouw te ondersteunen naar een meer duurzame oplossing. Maatschappelijk werk kan een aanvraag doen bij de Voedselbank en binnen enkele dagen start er extra (gespecialiseerde) hulp. SUN Rheden zorgt voor leefgeld gedurende vier weken.

Een consulent budgetbeheer doet op 28 september een aanvraag voor een 50-jarige man met een WW-uitkering en sinds 1 maand in budgetbeheer wegens schulden en betalingsachterstanden. Omdat nu zijn maandelijkse vaste lasten zijn betaald (er dreigde huisuitzetting), is er geen leefgeld meer tot de volgende uitbetaling van de uitkering, eind oktober. Er wordt gewerkt aan een minnelijke schuldenregeling en het stabiliseren van de financiële situatie, maar dat lukt deze maand nog niet. Ook wordt een aanvraag voor de Voedselbank gedaan. SUN Rheden zorgt voor bonnen van de supermarkt gedurende vier weken.

Korte beschrijvingen casussen 2018, vanaf oktober

Op 3 oktober doet de coördinator van Humanitas thuisadministratie een aanvraag voor een 58-jarige vrouw, met twee schoolgaande en thuiswonende dochters van 18 jaar. Humanitas vraagt leefgeldbonnen en tevens reparatiekosten van de auto. De vrouw heeft tot begin september een WW-uitkering ontvangen en wacht nu op toekenning van een uitkering via de P-wet. De leefgeldbonnen zijn nodig omdat er geen geld voor boodschappen meer is en de voorraad in de kasten nagenoeg nihil. De dochters betalen hun eigen kosten uit een bijbaantje, maar kunnen niet meer bijdragen aan het gezinsbudget. SUN Rheden verstrekt drie leefgeldbonnen. De kosten voor de auto worden afgewezen. Mevrouw heeft weliswaar nog een klein contract bij de thuiszorg (waar ze uit een groter contract is ontslagen) waarvoor ze vele kilometers heen en weer moet reizen, maar enig perspectief op een zelfstandig bestaan in de nabije toekomst ligt daar niet.

Op 9 oktober doet een zorgbemiddelaar van RIBW-AVV een aanvraag voor een 57-jarige alleenstaande, zorg mijdende vrouw, die zichzelf en haar huis verwaarloost. Tijdens een ziekenhuis- opname heeft de hulpverlener gezorgd dat het huis is schoongemaakt en er een bed van de thuiszorgwinkel is gehuurd, omdat cliënte geen bed meer heeft. Een aanvraag voor de Voedselbank is gedaan en een bewindvoerder (opnieuw) ingeschakeld. De aanvraag betreft in eerste instantie leefgeldbonnen, die per direct door SUN Rheden zijn geregeld nadat cliënte uit het ziekenhuis is ontslagen. Ook heeft SUN, via 2Switch, een tafel en stoelen geregeld. Verder zijn een wasmachine en een eenpersoons bed verstrekt.

Op 9 oktober vraagt een zorgbemiddelaar van RIBW-AVV hulp voor een 36-jarige vrouw, die na een slechte relatie sinds kort een kamer bewoont. RIBW helpt haar bij de aanvraag van een uitkering, budgetbeheer in te schakelen en een aanvraag voor de Voedselbank te doen. Dit alles om haar situatie te stabiliseren. Ter overbrugging en ondersteuning worden leefgeldbonnen en een bedbank toegekend. Een salontafel is afgewezen, omdat dit niet onder noodhulp valt.

Op 9 oktober komt er een aanvraag binnen van een ondersteuner van Boriz, die hulp vraagt voor een 19-jarige vrouw. Zij heeft sneller dan verwacht nieuwe woonruimte in een naburige gemeente gevonden, waardoor ze kan uitstromen uit de voorziening van Boriz. Er is geen budget voor de inrichting, met name vloerbedekking. SUN Rheden betaalt, na overlegging van een offerte, de kosten voor de vloer.

Op 10 oktober doet een zorgbemiddelaar van RIBW-AVV een aanvraag voor een 41-jarige vrouw, die juist uit een slecht huwelijk, waarin ze nogal geïsoleerd heeft geleefd, is gestapt. Haar 21-jarige zoon woont bij haar in. Daarom wordt mevrouw op haar uitkering gekort. De zoon is werkloos en kan niet bijdragen aan de huishouding, mede omdat hij zelf al veel schulden heeft opgebouwd. Voor de zoon komt er een apart traject. Voor de woninginrichting heeft mevrouw al een aanvraag gedaan bij de Dullertsstichting. SUN Rheden helpt met vier weken leefgeldbonnen.

Op 11 oktober doet een bewindvoerder van Faith Budgetbeheer & Bewindvoering B.V een aanvraag voor een 33-jarige man, die co-ouderschap heeft over zijn twee zoontjes. Een van hen staat bij hem ingeschreven. Hiervoor ontvangt meneer ook de toeslag voor dit kind. Cliënt wil de kinderkamers in orde maken. Daarvoor is geen budget. SUN Rheden geeft een bijdrage voor beddengoed, verf en aankleding van de kamers.

Op 12 oktober vraagt een bewindvoerder van Assist Bewind voor een 34-jarige, alleenstaande man een wasmachine aan. De aanvraag is in overleg met een begeleider van STAP gedaan. Een eerder aangekondigd bezoek van de Dullertsstichting kon vanwege communicatiestoring niet doorgaan. Alternatieven voor de was (wasserette of wasserij) zijn niet te bekostigen wegens aflossing van schulden en in het sociale netwerk kan niemand helpen. SUN Rheden verstrekt een wasmachine.

Op 16 oktober doet een schuldhulp/preventie medewerker van de gemeente Rheden een aanvraag voor een 55-jarige, alleenstaande vrouw met WIA uitkering. Mevrouw heeft afgelopen drie weken geen leefgeld ontvangen van haar bewindvoerder, die ook telefonisch onbereikbaar blijft. Mevrouw is eerder deze dag gebeld door de rechtbank met de mededeling dat de bewindvoerder (gedwongen) stopt met zijn werkzaamheden en dat ze over enkele dagen moet verschijnen om het bewind met voorrang te beëindigen. De eerstvolgende uitbetaling van haar uitkering komt pas rond de 22 van deze maand. Op dit moment heeft ze dus geen leefgeld beschikbaar. Mevrouw is juist deze maand tegen finale kwijting uit de MSNP gekomen en het is de bedoeling dat de gemeente het budgetbeheer gaat overnemen. SUN Rheden verstrekt leefgeldbonnen voor drie weken.

Op 17 oktober stuurt een bewindvoerder van Faith Budgetbeheer & Bewindvoering B.V. een aanvraag in voor een 50-jarige gescheiden vrouw met WIA-uitkering , woonachtig in een woonvorm van Siza. De vrouw verhuist niet mee met de instelling naar Oosterbeek en gaat zelfstandig wonen met begeleiding. De aanvraag bij SUN betreft een bijdrage voor de overname van inboedel van de vorige huurder. Van Siza kan mevrouw al een aantal goederen meenemen. Het enige wat ze dan nog nodig heeft, is een wasmachine en een bed. Ook hiervoor vraagt de bewindvoerder de hulp van SUN. Een bed via 2Switch, een nieuwe matras en de overnamekosten voor de vorige huurder worden door SUN Rheden betaald. De aanvraag voor de wasmachine wordt afgewezen, omdat het noodcriterium hier ontbreekt. SUN verwijst mevrouw hiervoor naar een ander fonds.

Een assistent bewindvoerder van Allerleij Bewind doet op 23 oktober een aanvraag voor een gezin - vrouw (26 jaar), man (29 jaar) en twee jonge kinderen. De ouders hebben een Wajong uitkering en schulden. Een van de kinderen is ernstig ziek en wordt geregeld opgenomen in het ziekenhuis. De ouders verblijven dan in het Ronald McDonald huis, wat extra kosten meebrengt. Voor het kind en de ouders worden bedden aangevraagd. Het blijkt echter dat voor het kind een ziekenhuisbed via de thuiszorgwinkel kan worden geleend. Eigenlijk is daarmee de urgente nood weg, maar gezien de situatie wil het bestuur de ouders tegemoet komen met een tweepersoons bed en matras.

Op 24 oktober wordt door een casusregisseur van de gemeente Rheden de hulp ingeroepen van SUN Rheden voor een 39-jarige gescheiden vrouw, met drie kinderen. Mevrouw woont tijdelijk bij een neef, maar heeft een woning toegewezen gekregen. Huur en borg hiervoor moeten worden betaald. Aangezien de casus nog te veel vragen oproept, wordt na overleg de aanvraag bij de gemeente teruggelegd.

Een zorgbemiddelaar van RIBW-AVV doet op 26 oktober een aanvraag voor een 39-jarige man, die onlangs uit detentie is ontslagen. Hij heeft een nieuw ID-bewijs nodig, waarna hij een uitkering kan aanvragen en nieuwe woonruimte kan zoeken (hij heeft betalingsachterstanden voor zijn kamerhuur). De man heeft geen (leef)geld, overnacht bij vrienden en bekenden en krijgt af en toe wat brood tijdens het doen van kluswerk. De man gebruikt tevens medicatie, waarvoor hij eigen risico moet betalen. SUN Rheden verstrekt wel leefgeldbonnen, maar doet geen bijdrage aan het te betalen Eigen Risico, omdat dit voor iedere Nederlander geldt en er hierover met de verzekeringsmaatschappij afspraken kunnen worden gemaakt. Mogelijk kan een beroep gedaan worden op de Stichting STRAK.

Een begeleider van RIBW-AVV doet op 26 oktober een aanvraag voor een 27-jarige alleenstaande man met Wajong uitkering. Wegens verslavingen is hij in financiële nood geraakt. Hij probeert zelf het hoofd boven water te houden en wordt sinds een jaar ondersteund door budgetbeheer van de gemeente Rheden. Begeleiding van Iriszorg is in een afrondende fase. Voor het reguleren van zijn emoties zoekt de man uitlaatkleppen in de vorm van fietsen, wandelen, tv kijken, vissen, enz. Voor het dagelijkse bezoek aan de dagbesteding heeft de man een fiets nodig, maar zijn oude fiets is versleten. Tevens wordt een tv gevraagd, omdat het oude toestel defect is. SUN Rheden verstrekt een televisie via 2Switch en verwijst voor de fiets naar de gemeentelijke regeling.

De financieel jongerencoach van de gemeente Rheden doet op 29 oktober een aanvraag voor leefgeld en huur voor een 25-jarige vrouw, die na een beklemmende relatie weer een eigen plekje heeft gevonden. Doordat ze van haar vorige werkgever nog salaris tegoed heeft (maar niet ontvangt), komt ze in financiële nood en loopt al twee maanden achter met de huur. Mevrouw heeft ook schulden, maar daarvan ontbreekt op het moment van de aanvraag nog het overzicht. Het aanvragen van een uitkering duurt lang. SUN Rheden helpt met leefgeldbonnen, maar verwijst voor de huur naar de gemeente.

Een ambulant ondersteuner van Siza vraagt op 6 november voor een echtpaar, 45 en 46 jaar oud, een tweepersoonsbed met matras aan. De man heeft chronische rugklachten en gebruik daarvoor zware pijnstillers. Het blijkt dat beide op een matras op de grond slapen.  Dit gezin, met drie kinderen, is al eerder in beeld geweest bij SUN Rheden. De gespecialiseerde begeleiding voor zowel de kinderen als de administratie is door de ouders gestaakt en bewindvoering geweigerd. De problemen zijn echter nog lang niet opgelost. Een nieuwe hulpverlener probeert voorzichtig vertrouwen te winnen. Gezien de complexe problematiek besluit het bestuur om de aanvraag in zijn geheel over te dragen aan de Dullertsstichting. Die behandelt de aanvraag met spoed; doet een huisbezoek en handelt de aanvraag verder af.

Op 7 november doet een begeleider van RIBW-AVV een aanvraag voor een 38-jarige man die nu nog beschermd woont. Hij gaat zelfstandige woonruimte betrekken. Er is echter onvoldoende financiële reserve opgebouwd. Bijzondere Bijstand voorziet in de eerste huur. De (wijziging van de) uitkering wordt eind december verwacht, dus is er een financieel gat te dichten. Complete inrichting van de woning is noodzakelijk, want de woning is recent gerenoveerd. Het bestuur van SUN Rheden vindt dat de gemeente in deze aan zet is. Een cliënt stroomt immers uit een dure voorziening naar zelfstandige woonruimte. SUN zegt een bedrag toe voor de basis inrichting, die hij via 2Switch kan aanschaffen.

Op 8 november doet een ondersteuner van Boriz een aanvraag voor fiets voor een 25-jarige man, die werkt aan opbouw van zijn toekomst en gaat solliciteren. Omdat hij geen financiële middelen heeft is een fiets een efficiënt vervoermiddel. SUN Rheden verwijst naar de gemeente, die een fietsenregeling kent (werkplaats en uitgiftepunt in het Duijnhuis te Dieren).

Op 8 november doet een consulent budgetbeheer een beroep op SUN Rheden voor een 34-jarige vrouw met tandpijn die geen aanvullende tandartsverzekering heeft. Er wordt een afspraak geregeld bij AKMA, maar mevrouw laat verstek gaan. SUN trekt de toezegging in.

Een senior schulddienstverlener gemeente Rheden doet op 9 november een aanvraag voor een 42-jarige gescheiden man. Deze wil in de buurt van zijn (jongste) kinderen blijven wonen, zodat hij ze kan opvangen als moeder moet werken. Er zijn echter geen middelen om de kinderen te eten te geven. SUN adviseert een aanvraag bij de Voedselbank te doen en geeft ter aanvulling en overbrugging vier weken leefgeldbonnen. Daarvan zijn echter maar twee bonnen benut. De resterende bonnen gaan terug naar SUN Rheden.

Een ambulant begeleider van Zorgplus BV doet op 9 november een aanvraag voor een 46-jarige alleenstaande man, die gebruik maakt van de Voedselbank. De begeleider vraagt een oven voor zijn cliënt omdat er regelmatig ovengerechten in het pakket zitten. SUN Rheden wijst de aanvraag af omdat ze dit niet als noodhulp ziet.

Op 12 november doet een consulent schulddienstverlening gemeente Rheden een aanvraag leefgeld voor een echtpaar met twee kinderen. Door vorderingen van de Belastingdienst worden de toeslagen, op 5 euro per maand na, volledig verrekend. Er zijn betalingsregelingen met de Belastingdienst en het CJIB. Omdat mevrouw (nog) geen inkomen heeft, is de begroting zeer krap. Het echtpaar is door hulpverlener geadviseerd om een aanvraag schulddienstverlening in te dienen. Hiermee is echter de begroting nog niet direct sluitend. Een verzoek toekenning voedselpakket is tevens ingediend bij de Voedselbank. SUN Rheden besluit te helpen met een leefgeldbon, waarmee boodschappen voor het gezin gedaan kunnen worden.

Op 13 november doet een schuldhulpverlener gemeente Rheden een beroep op SUN Rheden voor een 38-jarige vrouw, die een ontsteking in de mond heeft. SUN maakt een afspraak met AKMA ; cliënt verschijnt echter niet op de afspraak.

Een WMO-consulent gemeente Rheden doet op 16 november een aanvraag voor leefgeld voor een 50-jarige, alleenstaande man met ernstige psychische problemen. Er is loonbeslag gelegd waardoor er deze week geen middelen zijn om boodschappen te doen. Hij wordt ondersteund door Pro Persona en het Gebiedsteam is eveneens betrokken. Mijnheer wil graag geholpen worden en heeft zich daarvoor gemeld bij de gemeente. Er is een aanvraag gedaan bij de Voedselbank. SUN Rheden zorgt ter overbrugging voor twee leefgeldbonnen, waarvan er slechts een wordt gebruikt.

Op 20 november doet een ambulant hulpverlener van PRED een aanvraag voor een 34-jarige alleenstaande man met psychische en verslavingsproblematiek. Hij heeft zich nooit willen aanmelden voor zorgverzekering noch bijstand.  In februari is hij teruggekeerd van reizen en opgevangen door een vriend op wiens adres hij zich inschrijft. Zodoende  kan hij ondersteuning vanuit de WMO aanvragen. Hulpverlening is dankzij die stap betrokken geraakt. Echter: de relatie tussen beide mannen raakt gespannen. Cliënt gaat snel achteruit en de vriend dringt eropaan dat hij stappen onderneemt. Om dit proces te bespoedigen draait de vriend de geldkraan wat dicht. Cliënt erkent daardoor dat hij niet op eigen benen kan staan. Hulpverlening wordt ingezet en de aanvraag voor bijstand ingediend. Tot verstrekking daarvan, heeft cliënt geen geld noch mensen in zijn omgeving die hem kunnen onderhouden. De vriend staat de man toe bij hem ingeschreven te blijven staan en te wonen totdat de bijstand is toegekend en hij hiermee een zelfstandige ruimte kan huren. Stabilisering van de situatie en toezicht op de zelfzorg door de man is noodzaak. Ter overbrugging vraagt hulpverlener leefgeld aan SUN Rheden, zodat boodschappen kunnen worden gekocht.  . Het bestuur van SUN Rheden besluit tot het toekennen van weken leefgeld in de vorm van supermarktbonnen.

Op 20 november vraagt een bewindvoerder van Melse & Wassink een wasmachine aan voor een 47-jarige vrouw; weduwe zonder kinderen. Vanwege asbest in de woning zijn saneerders aan de slag geweest in de woning. Hierbij hebben zij de wasmachine verplaatst. Sindsdien doet deze het niet meer. Vanwege het minimale inkomen van mevrouw is er geen spaargeld.  SUN Rheden bestelt voor mevrouw een nieuwe wasmachine.

Op 22 november doet de jongerencoach gemeente Rheden een aanvraag voor een 24-jarige alleenstaande vrouw voor wie langdurige begeleiding nodig zal blijven. Zij kwam al eerder in beeld bij SUN Rheden (verhuizing uit een aangrenzende gemeente). Wegens vakantie van haar bewindvoerder (tot na 5 december) is er geen helder budgetoverzicht. Ze vraagt nu aan SUN Rheden geld voor een Sinterklaascadeau. Het bestuur van het noodfonds vindt dat het geen vangnet is voor cadeaus e.d. en overlegt met en verwijst naar de Stichting STRAK.

De zorgbemiddelaar van RIBW-AVV doet op 26 november een aanvraag voor een 23-jarige alleenstaande vrouw met een kind. Zij wonen sinds tien maanden in de gemeente Rheden. Het is de vrouw nog niet gelukt om een uitkering aan te vragen en ontruiming dreigt nu. De zorgbemiddelaar is bezig met het stabiliseren van de situatie: het voorkomen van de uitzetting en het doen van aanvragen bij Voedselbank en gemeente. Dat gaat allemaal wel lukken, maar ter overbrugging is wel leefgeld nodig. SUN Rheden kent dat voor vier weken toe. Ook hier wijst het bestuur een Sinterklaascadeautje voor het kind af en verwijst naar Stichting STRAK.

Op 27 november vraagt een bewindvoerder van Faith Budgetbeheer & Bewindvoering B.V. voor een 32-jarige alleenstaande man met Wajong uitkering een bed met matras, koelkast en wasmachine aan. Voordat hij onder bewind kwam (november 2017) was hij dakloos en kwam na omzwervingen door heel Nederland, bij de daklozenopvang in Arnhem terecht. Daarna heeft hij een tijdelijke, gemeubileerde woning voor een jaar kunnen huren. Nu krijgt hij in Zevenaar een nieuwe woning toegewezen, die ongemeubileerd is. Hij heeft echter geen financiële middelen.  Een deel van de inrichting kan hij overnemen van de vorige huurder. In overleg wordt de aanvraag doorgestuurd naar SUN Doesburg, die mogelijk uitbreidt naar Zevenaar. De gesprekken daarover lopen; daarom verdelen beide SUN-bureaus de kosten

Op 27 november doet een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk (VWON) een aanvraag voor een 22-jarige vrouw die met haar kind tot voor kort bij haar schoonouders in Engeland heeft gewoond. Zij is gehuwd met een Nederlandse man en ze heeft daardoor een verblijfstatus in Nederland. Hij zit in detentie zit en komt mogelijk snel vrij. Met haar kind is de vrouw onlangs in een flat via Ann-zorg in Velp gaan wonen. Voorheen woonde ze bij haar schoonouders in Engeland. Op dit moment zijn er geen inkomsten, omdat de gemeente nog nader onderzoek doet. Er moeten nog papieren uit Engeland komen. De schoonouders betalen een beetje leefgeld. De aanvraag betreft een bed omdat zij en haar zoontje op 2 dunne matrasjes op de grond slapen, een wasmachine, eettafel en een stofzuiger. Bij navraag blijkt dat mevrouw wel al een kinderledikantje geschonken heeft gekregen, maar dat het kind (1,5 jaar) daar niet in wil slapen. Het bestuur van SUN Rheden besluit de aanvraag af te wijzen, omdat er geen reden voor noodhulp is. Ann-zorg huurt de woning, er is leefgeld, een kinderbedje en waarschijnlijk snel een uitkering. Er wordt geadviseerd om bij de Dullertsstichting een aanvraag te doen.

Een coach/regisseur van het Sociaal Gebiedsteam gemeente Rheden vraagt op 30 november een bijdrage in de huur voor een 43-jarige gescheiden man met depressieve klachten, woonachtig op een kleine kamer. De psychiater heeft hem geadviseerd te verhuizen omdat de kamer te deprimerend is. De man heeft inmiddels een woning geaccepteerd, die groot genoeg is voor hem om zijn kinderen te ontvangen. Zijn beide dochters wonen bij hun moeder in Turkije en de man heeft hen al sinds 2011 niet meer gezien. De behandelend arts vindt het goed voor hem om ze weer te ontmoeten. De familie heeft geld bijeengebracht om voor beide dochters een ticket te kopen.  De man leeft zeer sober en heeft geen schulden. Wel heeft hij hoge medische kosten vanwege zijn depressies en lichamelijke klachten. Via Bijzondere Bijstand heeft de man geld voor inboedel gekregen en een lening kunnen afsluiten. Er ontbreekt nog geld om de dubbele huur van de eerste maand te betalen; hiervoor roept de gemeente de hulp van SUN in.  Om een goede start te kunnen maken in zijn nieuwe huis, zonder meteen een huurachterstand op te lopen, maakt SUN Rheden één maand huur voor de nieuwe woning rechtstreeks aan Vivare over.

Op 7 december vraagt een teamleider van Radar Uitvoering Oost een nieuw vervoermiddel aan voor een 50-jarige weduwe. De vrouw is nauw betrokken bij een startende sociaal maatschappelijke organisatie. De auto die daarvoor nodig is, is helaas economisch afgeschreven. De reparatiekosten om de auto gebruiksveilig te maken overtreffen de restwaarde. De privésituatie van de initiatiefnemer en oprichter is financieel kwetsbaar en om de organisatie zo goed mogelijk te kunnen voortzetten zijn er naast de auto diverse andere zaken nodig. SUN Rheden heeft onlangs donaties ontvangen, die worden ingezet voor (sociale) ondernemers met financiële nood. Het beschikbare bedrag wordt hiervoor ingezet nadat de Dullertsstichting op verzoek van SUN breder naar de aanvraag kijkt en deze met spoed behandelt.

Op 9 december doet een zorgbemiddelaar van RIBW-AVV een aanvraag voor leefgeld voor een 36-jarige alleenstaande vrouw. Zij heeft al eerder hulp ontvangen van SUN Rheden. Mevrouw is concreet bezig met het oplossen van haar verslavingsproblematiek. Ze heeft schulden afgelost, bij mensen “uit die wereld”. Ze heeft forse stappen vooruit gezet, maar nu geen geld meer voor boodschappen. Sinds kort woont ze zelfstandig en is akkoord gegaan met bewindvoering, die in januari van start gaat. Ze moet dus een aantal weken overbruggen. Het bestuur besluit (nogmaals) te helpen, om mevrouw haar zaken op orde te laten krijgen en geeft aan dat noodhulp van SUN in principe eenmalig is en dat zij in 2019 geen beroep meer kan doen op SUN Rheden.

Op 12 december vraagt een ondersteuner van Boriz een fiets voor een 21-jarige vrouw, die vanaf januari naar de dagbesteding gaat. Ze heeft echter geen vervoermiddel heeft. Het Dagelijks Bestuur van SUN Rheden verwijst naar een regeling van de gemeente voor mensen met een uitkering. Mevrouw kan contact opnemen met de consulent Werk & Inkomen en daar verzoeken om een toekenning van een fiets uit de werkplaats in het Duynhuis te Dieren.

Voor een echtpaar van 67 en 58, die nog een thuiswonend kind hebben, doet een coach van Vluchtelingenwerk Rheden een aanvraag voor een bijdrage aan de energierekening. De beide ouders hebben medische problemen en maken gebruik van een scootmobiel. Er moeten hoge eigen bijdragen voor zorg en WMO worden betaald. Ze maken gebruik van de Voedselbank en de woning is aangepast. Onlangs zijn ze geconfronteerd met een enorm hoge energierekening. De oorzaak ligt in het feit dat deze mensen niet bekend zijn met de mogelijkheden om met simpele acties energie te besparen en zij de cv voortdurend hoog zetten. Het bestuur verwijst naar de Dullertsstichting voor een spoedprocedure en adviseert om intussen een betalingsregeling te treffen met de energiemaatschappij.

Op 13 december vraagt een wijkcoach van Stichting Sociale Wijkteams Arnhem inventariskosten voor een 31-jarige man, die nu in een gemeubileerde kamer woont die vele gebreken heeft. Daarom verhuist hij naar een huurwoning in de gemeente Rheden. De vorige bewoner laat het laminaat achter, maar verder is er geen inboedel. De man heeft geen reserves, vanwege de afbetaling van schulden. Hij heeft na zijn detentie ingewoond bij een vriendin en is tenslotte in verschillende psychiatrische opvanginstellingen terechtgekomen. De nieuwe woonomgeving en de hulp zijn mogelijk de sleutel om meer grip te krijgen op zijn situatie. Daarom is inrichting van zijn woning van groot belang voor de (nabije) toekomst. Als hij fatsoenlijk onderdak heeft, kan hij wellicht ook zijn kinderen ontvangen. Daarom kent het bestuur van SUN Rheden een forse gift toe, waarmee hij bij 2Switch (een groot deel van) de inrichting kan kopen.

Een betrokken hulpverlener van diaconie Velp doet een aanvraag voor geld om een excursie naar Londen te bekostigen, van een vierdejaars leerling van de middelbare school. De benodigde kosten moeten binnen twee weken worden overgemaakt. Het valt wel op dat de school bijzonder weinig tijd geeft om te reageren, c.q. een regeling te treffen. Daarvoor heeft de moeder een aanvraag gedaan bij Stichting Leergeld, maar is bang dat die procedure te lang gaat duren. Het Dagelijks Bestuur van SUN Rheden besluit om de aanvraag toch terug te verwijzen naar de Stichting Leergeld.

Op 13 december doet een maatschappelijk werker van Rijnstad een aanvraag voor een 45-jarige man. Deze heeft inmiddels zijn alcoholverslaving overwonnen, maar de (gevolgen van) relatie en financiële problemen nog niet. Hij is werkloos geraakt wegens de stress en heeft geen in- of overzicht in zijn financiën. Zeker is dat er zijn betalingsproblemen zijn m.b.t. alimentatie en huur. Humanitas thuisadministratie en Schulddienstverlening gemeente Rheden werken samen om de zorgelijke financiële situatie zo snel mogelijk inzichtelijk te krijgen. SUN Rheden helpt met aangevraagde leefgeldbonnen ter ondersteuning.

Op 13 december doet een maatschappelijk werker van Rijnstad een aanvraag voor een 28-jarige alleenstaande vrouw, aan wie SUN Rheden al eerder hulp verstrekte. Een van haar vijf kinderen heeft een incontinentieprobleem, vermoedelijk als gevolg van misbruik.  Er zijn aanzienlijke medische kosten gemaakt en er is veel ondergoed nodig om het kind frequent te kunnen verschonen. Het bestuur van SUN Rheden besluit om enkele leefgeldbonnen te verstrekken en een bon van Hema voor voldoende ondergoed.

Op 14 december stuurt een bewindvoerder van Faith Budgetbeheer & Bewindvoering B.V. een aanvraag voor een 32-jarige gescheiden vrouw met drie kleine kinderen en een (weekend)pleegkind. Zij moet wegens zwangerschap een slaapkamer (her)inrichten, voor de baby en haar zusje. Er is namelijk in de woning geen ruimte voor een aparte babykamer. De vader van de baby is drugsverslaafd en zit in detentie. Mevrouw wordt begeleid door een jeugdconsulent van de gemeente. SUN Rheden kent een bedrag toe voor de meest noodzakelijke goederen en verwijst verder naar het Babyweb voor spullen als duo  kinderwagen, duo ledikantje, traphekje, beddengoed.

Op 16 december doet een ambulant begeleider van Zorg & Co een aanvraag voor een alleenstaande 49-jarige vrouw met een thuiswonende zoon. Deze is recent 21 jaar geworden, waardoor mevrouws uitkering is gekort vanwege de kostendelersnorm. De zoon is al eerder in beeld geweest bij SUN Rheden. De hulpverleners gaan nu pas een uitkering voor hem aanvragen, want dat heeft hij verzuimd. Het duurt zeker nog een aantal weken, voordat de procedure is afgerond. Moeder en zoon moeten nu samen rondkomen met één tot 70% gekorte bijstandsuitkering. Dit levert grote financiële problemen op; rekeningen kunnen niet meer worden voldaan en ook is er geen geld meer voor hun levensonderhoud. SUN Rheden geeft geen bijdrage vanwege het tekort, omdat de gemeente een wettelijke maatregel heeft toegepast. Wellicht is er maatwerk mogelijk door een voorschot te verstrekken of de te verlenen uitkering. SUN kent wel leefgeldbonnen toe.

Op 18 december vraagt een maatschappelijk werker van Rijnstad leefgeld aan voor een 29-jarige vrouw met een kind. Er is voor haar een uitkering aangevraagd, maar de procedure loopt nog zeker tot in januari. De afspraak dat de ex-partner de vaste lasten en het leefgeld betaalt totdat mevrouw een uitkering ontvangt is door hem gestaakt. SUN Rheden helpt met een leefgeldbonnen.

Op 19 december vraagt een schulddienstverlener van de gemeente Rheden voor een 59-jarige vrouw leefgeldbonnen. De bewindvoerder van de vrouw stelt dat er geen budgetruimte is voor wekelijks leefgeld en mevrouw leeft al weken op water en brood. Zij heeft een verzoek ingediend om de over te gaan op budgetbeheer van de gemeente. Sociaal Raadslieden staan haar daarin bij en hebben het verzoek bij de kantonrechter voorgelegd.  De zaken liggen te gecompliceerd om binnen 24 uur een goede beoordeling te kunnen doen. Gezien de feestdagen is het wel van belang dat mevrouw te eten heeft. Om die reden kent SUN eenmalig leefgeldbonnen voor twee weken toe.

Op 20 december stuurt een begeleider van Steunpunt COBeZ een aanvraag in voor een 53-jarige man die tot op heden zorg mijdend gedrag vertoont. De actuele situatie is dat de man financieel inzicht en structuur mist. Het huis dat de hij met een dochter bewoond, is uitgeleefd. Beiden kunnen niet de energie opbrengen om tijd aan het huishouden te besteden. Ze wonen op een kapotte vloer in woonkamer, keuken en hal. Financiële draagkracht ontbreekt. Inmiddels is er wel verf en behang beschikbaar en vrijwilligers die bereid zijn te helpen. Het bestuur van SUN Rheden wijst de kosten voor een nieuwe vloer toe.

Op 21 december vraagt een trajectbegeleider van Humanitas-dhm homerun Arnhem e.o voor een 39-jarige vrouw met twee kinderen leefgeld aan. Deze vrouw is al eerder geholpen door SUN. De partner, van wie zij wil scheiden, werkte tot op heden niet mee, zodat mevrouw geen zelfstandige uitkering heeft kunnen aanvragen. Onlangs heeft de partner zich uitgeschreven en in januari kan de aanvraagprocedure starten. Hij weigert zijn vrouw en kinderen voldoende financiën te geven, ondanks een ruim inkomen. Mevrouw leeft met haar kinderen van de Voedselbankpakketten, maar dat is niet toereikend. Het bestuur van SUN Rheden verstrekt voor vier weken leefgeldbonnen.

Een bewindvoerder van Faith Budgetbeheer & Bewindvoering B.V. stuurt op 28 december een aanvraag in voor een 22-jarige vrouw. Tot dat moment heeft ze begeleid gewoond bij Siza; in januari gaat zij een zelfstandige woonruimte betrekken. Mevrouw heeft geen bezittingen. Er is al wel een deel gespaard voor de inrichting van de woning, maar SUN Rheden wordt gevraagd om aanvullend te helpen. SUN Rheden verstrekt de meest noodzakelijke inventaris.