Voorbeelden casussen

2021

Op 28 juli doet een ambulant begeleider een beroep op SUN Rheden voor het opknappen van een verwaarloosde tuin. Dit betreft weliswaar een (voor de bewoner) noodzakelijke aanpassing, maar is niet urgent. SUN Rheden heeft nog wel contact gezocht met andere vrijwilligersorganisaties, maar ook voor hen is de klus te groot. Het bestuur heeft de aanvraag voor de financiële bijdrage afgewezen. 

Op 3 augustus vraagt een budgetbeheerder van de gemeente Rheden SUN Rheden om hulp voor het betalen van een factuur voor reparatie van een auto van een 43-jarige man. Deze man zit in een schuldenregeling en heeft de auto nodig om naar zijn werk te komen. Het bestuur erkent de noodzaak van het autobezit. De dagwaarde van de auto komt na reparatie lager uit dan de te maken kosten. Daarom besluit het bestuur bovenop het gevraagde bedrag nog wat extra’s te schenken zodat er een andere gebruikte wagen gekocht kan worden. Dit zodat de schuldregeling niet in gevaar komt. 

Op 5 augustus vraagt een vrijwilliger van Humanitas een bijdrage voor een behandeling bij een tandarts voor een  53-jarige man. Hij heeft  nog geen inkomen, wel schulden. Aanvullende verzekering is i.v.m schuld bij de zorgverzekeraar niet aan de orde. Omdat mijnheer acute kiespijn heeft wordt hij verwezen naar AKMA. Omdat de pijnklachten in het weekend enorm toenemen, wordt er bij de dienstdoende tandarts een afspraak gemaakt en deze heeft mijnheer van zijn tandpijn verlost. SUN Rheden heeft de kosten vergoed.

Op 1 september vraagt een hulpverlener hulp voor 2 jonge kinderen. Deze zijn in zeer moeilijke omstandigheden terecht gekomen. Moeder is niet meer in beeld en de kinderen zijn voorlopig gehuisvest bij een pleegvader. Deze heeft echter niet de financiële ruimte om de kinderen adequaat te kleden voor het nieuwe schoolseizoen. In samenwerking met Stichting Leergeld is een oplossing gevonden voor de schoolkleding en de - benodigdheden. SUN Rheden heeft jassen, broeken en schoenen geschonken. Voor het hele gezin is gezorgd voor leefgeld bonnen. 

Op 3 september vraagt een budgetbeheerder van de gemeente Rheden een gift voor een 36 jarige vrouw. Deze mevrouw maakt kans op een woning, mits de borg en een maand huur bij vooruitbetaling worden voldaan. Omdat er geen ruimte was om te reserveren, beschikt mevrouw niet over de benodigde middelen. SUN Rheden biedt de helpende hand. 

Een hulpverlener vraagt op 14 september hulp voor een 53-jarige vrouw. Zij kan niet langer meer de therapie bekostigen waarvan zij veel baat ervaart. Omdat de therapie niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar, klopt de hulpverlener bij SUN Rheden aan. SUN Rheden vergoedt de therapie voor 3 maanden. Daarmee wordt de hulpverlener de tijd gegeven een andere oplossing te vinden voor dit langdurige probleem. SUN Rheden is er immers voor kortdurende ondersteuning.

Op 15 september vraagt een bewindvoerder hulp voor de herinrichting van een woning van een 41-jarige vrouw met 4 kinderen. Er is geen ruimte om zaken zelf te vervangen. SUN Rheden schenkt een bank, huisraad (bij 2Switch) en geld voor verf.  

Voor een cliënt van Pluryn wordt op 16 september een aanvraag ingediend voor een vloer en verf. Deze 31-jarige mevrouw met 2 kinderen heeft een woning toegewezen gekregen. SUN Rheden zorgt voor de vloer en omdat mevrouw niet beschikt over een netwerk, wordt deze - bij uitzondering - eveneens op kosten van SUN Rheden door de leverancier gelegd. 

Op 6 oktober komt er een aanvraag van een medewerker van het RIBW met de vraag om te helpen voor een 33-jarige man die zelfstandig gaat wonen. Mijnheer heeft veel zelf kunnen aanschaffen maar nu is er geen financiële ruimte meer voor een vloer en een kookplaat. SUN Rheden helpt hierbij. 

Een medewerker van Vluchtelingenwerk vraagt op 7 oktober leefgeld bonnen voor een 37-jarige vrouw met 4 kinderen. Zij is bezig met een echtscheiding, maar beschikt (nog) niet over een uitkering. SUN Rheden schenkt leefgeld bonnen ter overbrugging van een voorschot op de uitkering. 

Op 8 oktober vraagt een bewindvoerder voor een 23-jarige vrouw met 3 kinderen hulp bij het herinrichten van een woning. Door een problematische scheiding ontbreekt het aan veel en er is geen reserve. SUN Rheden schenkt een koelkast, kookplaat, wasmachine. Bij 2Switch kan mevrouw een bank en wat spullen als pannen, borden e.d. halen. 

Van een medewerker van het RIBW komt op 27 oktober het verzoek om een 32-jarige vrouw te helpen die een paspoort nodig heeft. Het ontbreekt aan de middelen. SUN Rheden financiert het paspoort omdat er zonder geldig identiteitsbewijs deuren voor mevrouw dicht zouden gaan.

Op 3 november vraagt een medewerker van Vluchtelingenwerk hulp voor een 19-jarige vrouw. Zij volgt een opleiding maar kan de komende maand haar reiskosten niet betalen. Zij moet wachten op een beslissing van DUO. Omdat een opleiding bijdraagt aan een duurzame verbetering van de leefomstandigheden van mevrouw, betaalt SUN Rheden voor 1 maand de noodzakelijke reiskosten.

Een hulpverlener van HerZorg vraagt op 17 november hulp voor een 43-jarige man. Hij is chronisch ziek en gebruikt veel supplementen waardoor hij zich beter voelt. Deze worden echter niet vergoed door de zorgverzekeraar. Om de hulpverlener de tijd te geven een structurele oplossing te vinden voor de bekostiging van de supplementen, verstrekt SUN Rheden voor 4 weken leefgeld bonnen.

Voor een 64-jarige man vraagt op 18 november een medewerker van Humanitas een bijdrage voor een bril. Deze bril is noodzakelijk omdat deze heer anders alles alleen maar wazig ziet. SUN Rheden kent de aanvraag toe.

Op 2 december vraagt een medewerker van Vluchtelingenwerk hulp voor een man van 32 jaar. Hij is afkomstig uit Syrië en komt in aanmerking voor gezinshereniging. Mijnheer kan echter de tickets niet zelf betalen. Hoewel SUN Rheden doorgaans zeer terughoudend is met dergelijke aanvragen, kent zij deze toe vanwege de slechte omstandigheden voor een kind in Syrië.

De sociaal Raadsvrouw van Incluzio doet op 17 december een aanvraag voor een 24-jarige vrouw met een dochtertje. De situatie wordt door SUN Rheden beoordeeld en het bestuur besluit een compleet bed voor het kind te schenken. De overige zaken worden afgewezen, in afwachting van adequate hulpverlening. 

Op 23 december vraagt een medewerker van de gemeente Rheden leefgeld bonnen aan voor een 47-jarige man. Deze dreigt in de problemen te komen door de gestegen brandstofprijzen. SUN Rheden kent de leefgeld bonnen toe waardoor er ruimte komt om zijn energierekening te kunnen betalen. 

Op 24 december doet de Sociaal Raadsvrouw van Incluzio een aanvraag voor een 74-jarige vrouw. Haar wasmachine en koelkast zijn stuk en er is behoefte aan een (refurbished) laptop. SUN Rheden heeft deze toegekend. 

2022

Op 3 januari vraagt een hulpverlener van BIJ BEN Dagbesteding aan SUN Rheden hulp voor een 48-jarige vrouw. Zij moet door omstandigheden met spoed van Arnhem naar de gemeente Rheden verhuizen. Omdat mevrouw niet over voldoende middelen beschikt om twee maandbedragen voor huur gelijktijdig te voldoen, betaalt SUN Rheden de 1e maand huur voor haar nieuwe onderkomen. Ook vraagt de hulpverlener een bedrag voor de huur van een verhuisbus. Omdat deze uit de kenniskring van mevrouw komt, staat er geen factuur tegenover. Daarom heeft het bestuur besloten de kosten voor de bus niet te vergoeden. In plaats daarvan heeft het bestuur de kosten die mevrouw moest maken en zelf betalen, vergoed in de vorm van leefgeldbonnen. Daardoor hoeft zij voor de bedoelde weken minder geld aan boodschappen te besteden en kan zij de kosten zelf betalen.

Op 11 januari vraagt een hulpverlener van Zorgbureau de Liemers een fiets aan voor een 31-jarige man. Deze aanvraag is afgewezen en doorverwezen naar de gemeente Rheden. Voor personen die een uitkering ontvangen is het soms mogelijk om via het Fietsproject van de gemeente Rheden in aanmerking te komen voor een fiets. In dit project worden fietsen opgeknapt tot zeer bruikbare fietsen en – onder voorwaarde – ter beschikking gesteld.

Op 17 januari 2022 vraagt een Consulent Werk van de gemeente Rheden een tegemoetkoming aan voor een 49-jarige man die in de problemen dreigt te komen door de gestegen kosten voor energie. SUN Rheden kent voor een periode van 13 weken leefgeld toe. De waarde van de leefgeldbonnen wordt bepaald door het (maandelijks) verschil tussen het oude- en het nieuwe energietarief.

Op 20 februari vraagt een vrijwilliger van Humanitas hulp voor een 51-jarige vrouw. Na het succesvol doorlopen van een traject voor aflossing van de schulden, dreigt mevrouw opnieuw in de problemen te komen omdat haar koelkast stuk is gegaan. SUN Rheden heeft een koelkast geschonken.

Op 31 januari vraagt een Budgetbeheerder van de gemeente Rheden een oven aan voor een 58-jarige alleenstaande man. Een oven wordt als “luxe” bestempeld. Toch heeft het bestuur in dit geval gemeend deze wel toe te moeten kennen omdat mijnheer door ziekte een speciaal dieet volgt en de oven zeer intensief daartoe wordt gebruikt.

Op 3 februari vraagt een vrijwilliger van Humanitas voor een 29-jarige alleenstaande moeder hulp bij het herinrichten van haar woning. Deze heeft zij betrokken omdat de gezondheidstoestand van haar jongste kind dit noodzakelijk maakt. SUN Rheden heeft een bedrag toegezegd voor aankopen bij 2Switch. Ook heeft het bestuur een bed en matras voor het zieke kind toegekend.

Op 7 februari vraagt een Consulent SDV van de gemeente Rheden voor een 73-jarige vrouw vier weken leefgeldbonnen aan. Deze mevrouw dreigt in de problemen te komen omdat zij twee maanden huurachterstand moet inlopen. Door middel van de leefgeldbonnen heeft mevrouw de ruimte om boodschappen te doen en het geld dat zodoende overblijft, te besteden aan haar achterstand.

Op 10 februari vraagt een hulpverlener van Zorgplus aan SUN Rheden een bijdrage voor een 52-jarige vrouw. Deze kan de kosten voor een dierenarts niet betalen. SUN Rheden betaalt echter geen dierenartskosten. De hulpverlener is naar andere instanties doorverwezen.

Ook op 10 februari vraagt een Consulent van de gemeente Rheden voor een 80-jarige man leefgeldbonnen aan. Deze heer is al zijn geld kwijtgeraakt door internetfraude. De bonnen zijn toegekend voor 8 weken en er is contact geweest over aanvullende hulp.

Op 22 maart vraagt een Bewindvoerder een wasmachine voor een alleenstaande 31-jarige moeder. Zij heeft twee kinderen en haar wasmachine is stuk. De bewindvoerder heeft niet kunnen reserveren. De wasmachine is door het bestuur toegekend.

Op 30 maart vraagt een Bewindvoerder voor een alleenstaande 35-jarige man hulp voor het inrichten van een kamer. Na lange tijd dakloos te zijn geweest heeft mijnheer onderdak gekregen bij een zorginstelling. Echter: daar moet hij weg en mijnheer heeft geen bezittingen. Ook voor hem zijn er geen reserves bij de Bewindvoerder.  SUN Rheden kent een bedrag toe om bij 2Switch goederen aan te kunnen schaffen en stelt een nieuwe wasmachine beschikbaar.

Op 4 april vraagt een medewerker van Humanitas -DMH twee E-Bikes aan. De vraag ligt er omdat de inwoners meer in beweging willen en moeten komen. In verband met het ontbreken van eigen middelen is er een aanvraag bij SUN Rheden gedaan. Deze is echter afgewezen omdat het niet gaat om urgente nood en er bovendien andere manieren, zoals wandelen, zijn om in beweging te komen.

Op 7 april doet de Sociaal Raadsvrouw van Incluzio voor een 34-jarige moeder met 6 kinderen een beroep op de speciale regeling voor hulp door SUN Rheden voor extreme verhoging van het maandelijkse energievoorschot. Dit omdat de energiekosten voor de inwoner met maar liefst 450 euro per maand gestegen zijn. Mevrouw kan dit bedrag niet betalen, zij leeft van een uitkering. Op dit moment blijkt het onmogelijk een beter contract af te sluiten. Daarom kent het bestuur voor 13 weken leefgeldbonnen toe. Daarmee wordt ruimte in het budget gemaakt om de energienota te kunnen betalen.

Op 12 april vraagt een medewerker van het RIBW leefgeldbonnen aan voor een 58-jarige heer voor wie de uitkering is aangevraagd, maar nog niet is toegekend. Zijn spaargeld is op en mijnheer heeft veel moeite met het aanvaarden van hulp. Om de hulpverlening op gang te kunnen houden, zijn er twee leefgeldbonnen verstrekt.

Op 4 mei dient een consulent Schulddienstverlening een aanvraag in voor een 67-jarige man. Hij vraagt een relaxstoel. Deze is gewenst omdat mijnheer niet op een “rechte” stoel kan zitten. Aangezien er een onbenutte voorliggende voorziening is, is de aanvraag afgewezen en doorverwezen naar de WMO.

Eveneens op 4 mei dient het gebiedsteam Arnhem een aanvraag in voor een echtpaar (24 en 32 jaar oud) met kind dat naar de gemeente Rheden gaat verhuizen. De inkomsten bestaan uit een WW-uitkering en toeslagen. In verband met een hoge aflossing voor de schuldenlast is er geen reserve om het huis verder in te richten. Via de diverse weggeefsites is er al veel verzameld. Het bestuur besluit een koelkast en een vloer voor de bovenverdieping te schenken.

Op 17 mei vraagt Vluchtelingenwerk aan SUN Rheden om hulp te bieden voor een gezin dat na veel omzwervingen, naar Nederland is gekomen. De vraag is aanvankelijk: reisgeld om het zieke kind in het ziekenhuis te Nijmegen te kunnen bezoeken. Gelukkig blijkt het kind al snel aan de beterende hand en is overplaatsing naar Rijnstate in Arnhem een feit. Daarmee zijn de reiskosten voor het gezin gehalveerd. SUN Rheden ziet dat ook dit restant reiskosten fors op het budget drukt en besluit voor vier weken leefgeldbonnen te verstrekken, waardoor er geld vrijkomt om de noodzakelijke reizen naar het ziekenhuis te kunnen maken.

Op 18 mei dient de Sociaal Raadsvrouw een aanvraag in voor een 60-jarige dame die te maken krijgt met fors gestegen energieprijzen. SUN Rheden wijst, na bestudering van de casus, de aanvraag af omdat mevrouw over voldoende eigen middelen beschikt om deze verhoging te kunnen betalen.

Op 24 mei vraagt een medewerker van Stichting De Boei hulp voor een 19-jarige vrouw. De vraag is om haar geldelijk te ondersteunen. Mevrouw heeft een achterstand in haar betalingsverplichting van het eigen risico bij de zorgverzekeraar. SUN Rheden betaalt nimmer schulden. Toch besluit het bestuur te helpen. In dit geval worden er leefgeldbonnen verstrekt, waardoor er ruimte komt in het budget om de schuld af te betalen. Dit laatste heeft de hulpverlener middels een kopie van het betalingsbewijs bewezen.

Op 2 juni dient een ambulant begeleider een aanvraag in voor een 36-jarige vrouw. Deze is bekend bij SUN Rheden van eerdere aanvragen. Als er sprake is van urgente nood is dit geen belemmering om een nieuwe aanvraag in te dienen. In dit geval was de vraag om een nieuwe smartphone te bekostigen. Deze aanvraag is afgewezen omdat dit geen sprake is van urgente nood. Er zijn andere oplossingen denkbaar en deze blijken ook voorhanden, zoals afspraken maken met de werkgever over gebruik van de werktelefoon.

Op 10 juni dient een bewindvoerder een aanvraag in voor een 73-jarige vrouw. De aanvraag is gericht op bekostiging van de (opstart) kosten bewindvoering, de huur van opslag en een bril. In het verleden is ook de Dullerts Stichting al benaderd voor een bijdrage. Daarom heeft SUN overlegd met dit fonds. Opstartkosten bewind en de huur behoort tot de schulden van mevrouw, daarom is dat deel van de aanvraag afgewezen. De bril is toegekend. Daartoe wil SUN een second opinion van een andere opticien. Dit heeft mevrouw afgewezen. De toezegging voor de bril is daarna ingetrokken.

Op 16 juni vraagt een medewerker van Woonzorgnet een gift voor een 28-jarige man, die zelfstandig gaat wonen. Mijnheer heeft via zijn netwerk en op internet al wat spullen verzameld. Het ontbreekt hem nog aan een koelkast, wat lampen en ander kleingoed. Het bestuur schenkt een koelkast en bekostigt de aanschaf van de andere kleine goederen via 2Switch.

Op 20 juni vraagt een bewindvoerder opnieuw een wasmachine voor een 35-jarige man. Deze aanvraag is eerder al toegekend, maar omdat de cliënt door psychische omstandigheden langere tijd onbereikbaar bleek voor de aflevering, is de order bij BCC ingetrokken. Gelukkig gaat het nu beter met mijnheer en is de wasmachine alsnog afgeleverd.

Op 22 juni wordt er door Entrea Lindenhout een aanvraag ingediend voor een 24-jarige moeder van 3 kinderen. Zij leeft van een uitkering met toeslagen. Door huiselijk geweld moet zij verhuizen. Voor haar oudste kind, dat speciaal onderwijs volgt, is het belangrijk om een prikkelarme kamer te hebben. Daar kan hij zich dan kan terugtrekken. Het bestuur kent € 500 euro toe voor materialen om deze kamer te realiseren.

Op dezelfde datum vraagt een medewerker van Humanitas een gift voor een 55-jarige vrouw. Deze dame kent een ziektegeschiedenis, waarvoor zij veel extra onkosten moet maken. Voor dat doel is bijzondere bijstand aangevraagd, maar nog niet toegekend. Om de tijd tot de (mogelijke) toekenning financieel te kunnen overbruggen zijn leefgeldbonnen noodzakelijk. Het bestuur kent deze toe.

Op 25 juni dient een medewerker van Incluzio een aanvraag in voor een 63-jarige vrouw. Deze moet het huis van haar overleden moeder leegruimen, na een lange periode van het verlenen van mantelzorg. Mevrouw heeft inmiddels zelf een slechte gezondheid (hartproblemen, burn-out) en heeft geen financiële reserve noch een netwerk waarop zij een beroep kan doen voor hulp bij de ontruiming. Het bestuur van SUN Rheden besluit om de helpende hand te bieden door de rekening van het Leger Des Heils voor de ontruiming te betalen.

Een consulent Schulddienstverlening dient op 29 juni een aanvraag in voor een 33-jarige man. Hij is in de schulden geraakt. Inmiddels zijn budgetbeheer en schulddienstverlening opgestart. Maar er ligt een veel te hoog beslag op het inkomen. Daarom is er geen ruimte voor budgetbeheer om leefgeld uit te keren voor hem en zijn gezin (vrouw, 2 kinderen). De consulent heeft tegen de hoogte van het beslag bezwaar gemaakt. Om de periode tot de volgende betaling te overbruggen zijn leefgeldbonnen toegekend.