Archief

dec
31

2018 afgesloten

Vandaag sluiten we het jaar af met onze 140ste aanvraag van dit jaar. Bijna 20% meer aanvragen dan we hebben verwacht. Het geeft een dubbel gevoel: enerzijds fantastisch dat we zoveel mensen hebben kunnen helpen via de hulpverleners. Aan de andere kant is het triest dat een noodhulpbureau als de onze ...

dec
03

SUN Rheden e.o. ontvangt check van Coöp

De Stichting Urgente Noden Rheden e.o. (SUN) heeft vrijdagmiddag 30 november een cheque van € 756,40 ontvangen van de Coöp supermarkt aan het Churchillplein in Velp. Het bedrag is het resultaat van een statiegeldactie in het derde kwartaal van dit jaar. Het totaal door klanten gedoneerde ...

nov
26

SUN Rheden e.o. gaat door

Het bestuur is blij met de toezegging van de Gemeente Rheden voor het komend jaar. Dankzij deze toezegging van € 20.000,-- voor de werkkosten kan Stichting Urgente Noden Rheden e.o. ook in 2019 weer minimaal 120 personen een steuntje in de rug bieden. “Een gift fungeert als vangnet of springplank, ...

okt
12

We zijn al voorbij de 100 aanvragen

Op 10 oktober kwam de honderdste aanvraag voor noodhulp binnen bij SUN Rheden. Voor het hele jaar zijn 120 aanvragen begroot. Het lijkt erop dat we deze begroting gaan overschrijden, zeker als de aanvragen in het huidige tempo door blijven gaan. In ieder geval blijkt noodhulp, zoals SUN Rheden dat kan ...

jul
26

Ruim 50 aanvragen in eerste helft 2018

Ook het 1e halfjaar van het jaar 2018 bewijst weer dat er nog steeds veel urgente nood bestaat onder de inwoners van de Gemeente Rheden.

Er zijn ruim 50 aanvragen voor hulp ingediend en hieraan is een bedrag van € 15.300,-- uitgegeven. Dankzij de bijdrage van lokale en landelijke fondsen ...

jul
16

statiegeldactie bij Coöp voor SUN Rheden e.o.

foto_statiegeldactie_Coöp

De Coöp supermarkt aan het Churchillplein in Velp, ondersteunt SUN Rheden met de opbrengst van statiegeld dat mensen doneren bij de flessenautomaat. Klanten die flessen terugbrengen kunnen op het display van de machine de keus maken of zij het statiegeld zelf willen behouden of schenken aan ...

jun
04

aanvragen april en juni

Onder de kop Jaarverslagen en beleidsplan vindt u een link naar de casussen, die al behandeld zijn. Dit geeft overzicht en inzicht in de situaties waarin SUN Rheden heeft geholpen. Het blijft wel altijd maatwerk, dus wordt per aanvraag bekeken in hoeverre er nood is en hoe de hulp in het voorliggende ...

apr
16

Financieel jongerencoach in Rheden

In Rheden is per 1 januari 2018 een financieel jongerencoach aangesteld voor het project “jongeren uit de schuld”. Incassobureaus handelen in het belang van de opdrachtgever en niet in dat van de schuldenaar. Jongeren die te maken krijgen met oplopende incasso’s komen hier lastig ...

mrt
05

Jaarverslag 2017 goedgekeurd

Het algemeen bestuur keurde vandaag het jaarverslag 2017 goed. Het jaarverslag is toegevoegd aan de website.

mrt
05

Nieuwe penningmeester

Vandaag is het algemeen bestuur akkoord gegaan met de benoeming van een nieuwe penningmeester. De gecombineerde taak secretaris/penningmeester bleek te belastend. Het bestuur is blij met André van der Horst, die als penningmeester is aangesteld. Anne-Marie Kranendonk draagt deze taak over en ...

okt
25

Aanvragen 2017 boven verwachting

Het aantal aanvragen dat door hulpverleners is gedaan tot 25 oktober overschrijdt het verwachte aantal aanzienlijk. In totaal zijn er inmiddels 56 aanvragen ingediend, waarvan het overgrote deel binnen 48 uur is afgehandeld. SUN Rheden heeft in totaal een bedrag van bijna € 20.000 aan noodhulp ...

aug
21

25ste aanvraag SUN Rheden

Op 23 februari van dit jaar is SUN Rheden e.o. opgericht; in mei is het noodhulpbureau echt operationeel. Sinds dat moment zijn er inmiddels al meer dan 25 aanvragen voor noodhulp ontvangen en beoordeeld.


Aanvragers zijn in alle gevallen professionele hulpverleners die voor hun cliënt noodhulp ...

jun
19

SUN Rheden ANBI status

SUN Rheden e.o. heeft op 13 juni van de Belastingdienst de ANBI status ontvangen. Als een stichting een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, kunnen donateurs aan ANBI’s hun gift meetellen voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren ...

mei
02

Website gelanceerd

De website van Stichting Urgente Noden Rheden is vandaag gelanceerd!